ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce města Kasejovice konaných 5. - 6. 10. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce města Kasejovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Min.doba zveřejnění od 17.09.2018 do 08.10.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/3921/18
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 17.09.2018 do 03.10.2018.

Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018
Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018 v Kulturním zařízení v Újezdu u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 17.09.2018 do 03.10.2018.

Upozornění od ČEZ Distribuce, a.s. k ořezu stromoví do 16. 11. 2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 16. 11. 2018
Min.doba zveřejnění od 10.09.2018 do 16.11.2018.

Záměr nakládání s majetkem v k. ú. Kasejovice ze dne 4. 9. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2018 do 20.09.2018.

Záměr nakládání s majetkem v k. ú. Řesanice ze dne 4. 9. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2018 do 20.09.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 08.10.2018.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 08.10.2018.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby ve dnech 5. a 6. 10 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10 2018
Min.doba zveřejnění od 20.08.2018 do 08.10.2018.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Pro kasejovicko č. j.: MK/599/2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Pro kasejovicko pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 08.10.2018.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Sdružení občanů města Kasejovice č. j.: MK/600/2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Sdružení občanů města Kasejovice pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 08.10.2018.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové a nezávislí č. j.: MK/598/2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové a nezávislí pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 08.10.2018.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.08.2018 do 08.10.2018.

Drařební vyhláška č.j.: 120 EX 477/11-440
Usnesení o nařízení dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2018 do 15.11.2018.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. 10 2018
Počet podpisů na peticích kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 11.07.2018 do 08.10.2018.

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. 10 2018
Zveřejnění informací pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 11.07.2018 do 08.10.2018.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2018
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 21.05.2018 do 31.12.2018.

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Min.doba zveřejnění od 06.03.2018 do 30.09.2018.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 1.8.2017
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Program podpory neziskových org. včetně formulářů na rok 2018
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2018

Poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2018
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018
Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018 v Kulturním zařízení v Újezdu u Kasejovic

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 59. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 59. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.8.2018 na radnici v Kasejovicích