ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Kasejovice a Přebudov
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2018 do 05.12.2018.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2018
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 26.10.2018 do 31.12.2018.

Vytyčování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. - Kasejovice
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 01.12.2018.

Vytyčování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. - Přebudov
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Přebudov
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 01.12.2018.

Zahájení zjišťovacího řízení záměru - I/20 Kasejovice, obchvat
Oznámení veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru I/20 Kasejovice, obchvat
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 22.11.2018.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č. j.: 120 EX 32373/12-210
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 21.09.2018 do 17.01.2019.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 1.8.2017
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Program podpory neziskových org. včetně formulářů na rok 2018
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2018

Poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2018
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018
Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018 v Kulturním zařízení v Újezdu u Kasejovic

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 13.11.2018 na radnici v Kasejovicích