ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017
USNESENÍ z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017 v Kulturním zařízení v Chloumku
Min.doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 01.10.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 592 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 592 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 593 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 593 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 22.10.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová poskytuje informaci o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 22.10.2017.

Záměr výpůjčky za údržbu jedné místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr výpůjčky
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.09.2017.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2017
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 30.08.2017 do 31.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR stanovuje minimální počet členů okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 21.09.2017.

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2017 do 28.03.2018.

Program podpory neziskových org. na rok 2017
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2017
Aktuální do 15.11.2017.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 1.8.2017
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Informovaný senior VI - 2017
Informovaný senior VI je bezpečnostní a informační projekt Plzeňského kraje, který probíhá formou přednášek pro seniory.

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kasejovice
Přehledná tabulka oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kasejovice.

Program podpory neziskových org. na rok 2017
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2017

Poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2017
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017
USNESENÍ z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017 v Kulturním zařízení v Chloumku

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice