ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017
Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 schválené radou města
Min.doba zveřejnění od 24.07.2017 do 09.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-208
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 20.09.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 522
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dražebním jednání
Min.doba zveřejnění od 17.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 510
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Dražební vyhláška spis. zn.: 134 EX 16044/15 - 511
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 15.08.2017.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2017 do 28.07.2017.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2017
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2017 do 28.07.2017.

Nařízení 5/2016 Plzeňského kraje
Kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2017 do 31.08.2017.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2017
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 13.06.2017 do 31.12.2017.

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2017 do 28.03.2018.

Program podpory neziskových org. na rok 2017
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2017
Aktuální do 15.11.2017.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Výzvu - květen 2014
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kasejovice
Přehledná tabulka oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kasejovice.

Program podpory neziskových org. na rok 2017
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2017

Poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2017
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. června 2017
USNESENÍ z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. června 2017 v Kulturním zařízení v Podhůří.

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.6.2017 na radnici v Kasejovicích