ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Návrh rozpočtu na rok 2018
Město Kasejovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 ke schválovanému rozpočtu na r. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 493/6 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: MEKAsp MK/622/2017
Veřejná vyhláška (rušení trvalého pobytu) Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2017
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 02.11.2017 do 31.12.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 212 EDX 1/17-3
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 17.10.2017 do 30.11.2017.

ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k. ú. Kotouň
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 06.12.2017.

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2017 do 28.03.2018.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 1.8.2017
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Výsledky voleb 2017 v našich obcích
Tabulka jak hlasovali naši občané ve volbách do PSPČR 2017

Informovaný senior VI - 2017
Informovaný senior VI je bezpečnostní a informační projekt Plzeňského kraje, který probíhá formou přednášek pro seniory.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2017
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
Důležité informace v zájmu bezpečnosti své i druhých při vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Informace o pálení biologického odpadu
Pravidla v zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017
USNESENÍ z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017 v Kulturním zařízení v Chloumku

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.10.2017 na radnici v Kasejovicích.