VYHLÁŠKY A PŘEDPISY

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2014
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2014 - Územní plán Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2014
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2014 kterou se vydává Požární řád města
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2014
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2007.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2012
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 30.12.2012.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2012
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 26.07.2012.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2008 do 15.08.2008.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2007
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2007 do 15.05.2007.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2007
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2007 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2007 do 15.05.2007.

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací
Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2005 do 30.12.2005.

Vyhláška č. 1/1996
Vyhláška č. 1/1996 obce Kasejovice o pohybu zvířat na veřejnél prostranství.
Min.doba zveřejnění od 12.09.1996 do 28.09.1996.