Pěvecký sbor v Kasejovicích zveřejňuje výzvu - říjen 2017

Hledáme zájemce o sborový zpěv v nově se formujícím pěveckém sboru, začátek činnosti listopad 2017.

Přihlášky a bližší informace u pana Ladislava Šmejkala osobně, či na tel. čísle 721 210 899, nebo 602 429 346 nebo osobně v Obecní knihovně.