Zasedání ustavující valné hromady

Zasedání ustavující valné hromady občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

V úterý 22. května zasedla ustavující valná hromada nově vzniklého občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Cílem zasedání ustavující valné hromady bylo přijetí nových členů, schválení stanov a nastínění činnosti sdružení.
Vedle stávajícího pětičlenného přípravného výboru projevily zájem o členství další čtyři osoby. KŠ Kasejovice, o. s. tak má v tuto chvíli celkem devět členů a samozřejmě je stále otevřena novým zájemcům.
Valná hromada bez výhrad schválili stanovy sdružení, jež jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce Kasejovice (http://www.kasejovice.cz/download-file/1263-1332361234.pdf).
Jak bylo již dříve řečeno, cílem KŠ Kasejovice, o. s. je rozšířit spektrum volnočasových a vzdělávacích aktivit nabízených v naší obci a okolí. Vzdělávací, sportovní a další kurzy budou nabízeny na základě zájmu veřejnosti zjištěného pomocí ankety. Vedle těchto aktivit se chce KŠ Kasejovice, o.s. soustředit na jednorázové finančně nenáročné akce, jejichž organizátory i případnými lektory budou dobrovolníci z Kasejovic a okolí, čímž bude lépe využit potenciál naší obce.

V Kasejovicích, 25. 5. 2012
Za členy sdružení KŠ Kasejovice, o. s. Lenka Černá