NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Prostor pro Vaše poznámky, postřehy, připomínky. Přispějte i Vy!

Návštěvní kniha je moderována. Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny!

Vzpomínka na prázdniny
Lea Motlová  |  94.113.125.2  |  lea2010(zavináč)volny.cu
28.06.2019  17:22
Poslední den školy jsme odjížděli vlakem z Prahy na letní byt a vraceli se až 31.srpna. Asi v r. 1963 jsme měli pronajatou chalupu za 200 Kčs právě v Řesanicích. Za ty dva měsíce jsem dokazala podojit kozu, vyhnat krávu na pastvu, rozpoznat žampióny od mochomurky, vylézt na strom, nebo zatápět v kamnech šiškami, a dělala jsem s vesnickými dětmi všechny vylomeniny. Podle fotek vidím, že se u vás na první pohled nic nezménilo, pořád je to ta hezká malá vesničky v malebné krajině.

Lea Motlová (Benáčanová)

Obchvat Kasejovice
Ondřej K.  |  89.102.111.4  |  e.na.ixtou(zavináč)email.cz
30.12.2018  11:36
Dobrý den,
dnes jsem v informačním systému EIA zjistil, že zjišťovací řízení související s posuzováním vlivu obchvatu Kasejovic na životní prostředí bylo ukončeno z důvodu nově zjištěných skutečností zjištěných v průběhu zjišťovacího řízení (vysvětlení převzaté z odůvodnění ukončení procesu). Ví někdo co to znamená a v jakém stavu se tedy nachází celý proces EIA pro obchvat Kasejovic?
RE na: Obchvat Kasejovice   přidaný: 30.12.2018  11:36
obchvat Kasejovic
Marie Čápová  |  192.168.48.3  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
09.01.2019  08:32
Dobrý den,
písemně nám bylo sděleno firmou Pragoprojekt a.s.,která projektuje obchvat Kasejovic toto:" s ohledem na nově vyvstalé skutečnosti ohledně vodních zdrojů pro obec Lnáře je nutno pro splnění legislativních požadavků dopracovat do již předloženého Oznámení příslušná kompenzační opatření. Z toho důvodu bylo probíhající řízení ukončeno a po doplnění výše uvedeného (dohoda o zřízení nového náhradního zdroje pro obec Lnáře) bude na podkladě dopracovaného oznámení zahájeno nové zjišťovací řízení."
Snad jsem Vám poskytla dostačující informace. Je možné do dokumentace nahlédnout na Městském úřadě v Kasejovicích.
S pozdravem Čápová Marie, starostka
Odstraněno
Vladimir Brecka  |  80.240.128.221  |  vladimirbrecka(zavináč)seznam.cz
10.08.2018  16:59
Příspěvak byl odstraněn pro jeho komerční obsah.
RE na: Odstraněno   přidaný: 10.08.2018  16:59
Nebankovní půjčky
Jiří Buriánek  |  2a00:1028:83d6:  |  jazzman(zavináč)email.cz
12.08.2018  15:00
Pane Břečko, doufám, že i Váš příspěvek pan webmaster neprodleně smaže. Ještě soukromá rada - než budete někomu opět nabízet "okamžité řešení finanční situace", zamluvte si pár lekcí z rodného jazyka...
nebankovní půjčky
Jiří Buriánek  |  2a00:1028:83d6:
12.07.2018  12:51
Již v r. 2016 jsem se ohradil proti zveřejňování příspěvků komerčního charakteru v návštěvní knize, konkrétně šlo o nabídky tzv. nebankovních půjček. Domnívám se, že by bylo vhodné nové příspěvky tohoto druhu opět eliminovat, protože na tyto stránky prostě nepatří.
RE na: nebankovní půjčky   přidaný: 12.07.2018  12:51
Komerční příspěvky v knize - vyjádření editora
Václav Blovský  |  2a03:b4c0:0:260  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
12.07.2018  13:57
Dobrý den,
samozřejmě máte pravdu, že takové příspěvky sem nepatří. Bohužel nejde zabránit ručnímu vkládání příspěvku. Když si nevhodného všimnu tak jej smažu. Děkuji za upozornění.
jak ziskat adresu
bunting  |  173.87.33.239  |  nambrvan(zavináč)yahoo.com
20.06.2018  07:29
Prosim muze mi nekdo dat adresu na pana Franta Suda v Kasejovicich? Adresa treba na I-mejl.
mrtvi novini
bunting  |  173.87.33.239  |  nambrvan(zavináč)yahoo.com
22.02.2018  17:43
nesmasem si zapalil svicku nat umrtem kasejivickich novin. Asna vjeki vjekuf.
dotaz badatele heraldiky
pacolt rudice u luhacovic  |  217.115.244.10  |  pacoltm(zavináč)seznam.cz
01.02.2018  15:06
v kasejovicich mel pribuzne badatel heraldiky bratri josef a martin augustin prosim o kontakt na pribuzne dekuji pacolt rudice u luhacovic 702919893
Zimní údržba komunikací v Chloumku
Jana Hanžlová  |  46.23.54.2  |  jana.hanzl(zavináč)seznam.cz
19.01.2018  20:02
Absolutní katastrofou je zimní uklid v obci Chloumek.Telefonická komunikace se starostkou je katastrofální a pro mne nepřijatelná, mám vždy pocit, že jsem součást nejakého stáda skotu, na který může křičet a používat vulgarismy. Dle slov starostky je Chloumek prioritní v úklidu. Proto traktor s pluhem přijede už ve 13.00, ale má úzkou radlici. S tím si hlavu nikdo neláme, uklidím co uklidím, to jim tady stačí. To si zřejmě říká řidič traktoru. Posyp, ježiš co to je? Na dotaz starostky, kdo zajišťuje posyp, byla odpověď: To si zajišťuje obec sama, my dodáváme posyp. Ptám se tedy, kdo to je pro Chloumek? Nevím, asi pan XXX, odpovídá starostka. Kde je tedy všechen materiál určený k posypu komunikací a kde je ten, co má zajistit posyp? Asi je už dávno někde v práci a říká si, oni si poradí. Je víkend a zase nic. Zřejmě si říká, poradili si v týdnu, poradí si i teď. Super, ne?
Všichni jistě víte, kde je Chloumek a že převážná část obce je v kopci. 80% obyvatel jsou senioři,ani tato skutečnost paní starostku nezajímá.
Další problém zimní údržby: odvoz komunálního odpadu, taky paráda, odpad je vyvezen jen v dolní části obce a nahoru už popelářský vůz nevyjede. Jezdí jednou za 14 dní a tak je horní čast obce měsíc bez možnosti vyvézt odpad.
A proč to tak je? No protože to nikoho v Kasejovicích na radnici nezajímá.
Starostku Kasejovic zřejmě nějaký Chloumek nezajímá a lidé, kteří zde žijí, už vůbec ne. Ale chovat se k lidem jako ke skotu,to jde starostce moc dobře.
Kasejovické noviny
Josef Zíka  |  178.23.219.2  |  okfzj.pepa(zavináč)tiscali.cz
29.10.2016  18:16
Je to dávno,co jsem bydlel v K. Rád si přečtu K. noviny. Chybí mě tam rubrika narozenin K. občanů, která tam bývala. Byl bych moc rád, kdyby se tato stránka objevila zpět.Též by bylo dobé vložit narození a úmrtí. Já jsem staršího data a více starších občanů K. si dobře papmatuji.Přeji dobré draví všem!!!
RE na: Kasejovické noviny   přidaný: 29.10.2016  18:16
Rubrika "Jubilanti"
Dana Matějovská  |  192.168.48.2  |  knihovna(zavináč)kasejovice.cz
23.11.2016  11:52
Vážený pane Zíko,
jistě nejste sám, komu společenská rubrika chybí. Nicméně byl to nutný krok, ke kterému mimochodem přistoupili ve stejné době i redakce novin okolních obcí...
Osobní údaje občanů bez jejich souhlasu, např. ve společenských rubrikách v místním tisku, není možné systematicky zveřejňovat a to na základě sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zveřejnění by mohlo mít za následek neoprávněné zasahování do soukromého života občanů. Úřad považuje za přípustnou míru anonymizace, jestliže jsou v místním tisku i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů, což ovšem zase ztrácí vypovídací hodnotu.
pravá ruka neví, co dělá levá?
Stanislav Levý  |  2a00:1028:8d18:  |  stanislav.levy(zavináč)centrum.cz
18.02.2016  22:32
•RM/17/2016 zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“
•RM/28/2016 přidělení zakázky „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“ firmě PROSTROM Bohemia, s.r.o. Plzeň s nejnižší nabídkovou cenou 431 563,08 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
napřed veřejnou zakázku zruším, a za 3 týdny vyhlásím vítěze?
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:30
Doporučoval bych všem zastupitelům,aby si nastudovali alespoň letecky zákon o obcích. Pokud nějaký zastupitel nezná ani zběžně zákon o obcích je v zastupitelstvu více než zbytečný. Zastupitelstvo obce má kompetence na to zrušit usnesení Rady města. Pokud se jedná o opozičního zastupitele, existuje spoustu metod jak na to upozornit jinak a lépe než-li v návštěvní knize. Člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce může dospět k závěru, že některé usnesení rady obce je podle jeho názoru nesprávné, neodpovídá schváleným cílům rozvoje obce či má k přijatému usnesení rady obce jiné výhrady.

V prvé řadě může člen zastupitelstva obce podle § 82 zákona o obcích uplatnit své právo a vznést na radu obce své připomínky k předmětnému usnesení, popř. předložit radě obce návrh na zrušení příslušného usnesení.

Člen zastupitelstva obce se může také v této věci obrátit na starostu se svými výhradami vůči přijatému usnesení rady obce. Zde je zapotřebí uvést, že podle § 105 zákona o obcích může starosta obce pozastavit usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak starosta předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 04.03.2016  20:30
odpověd
hendrix  |  46.23.54.4  |  cina.i(zavináč)seznam.cz
18.03.2016  20:49
honzo,ty seš chytrej,jako stádo o...
RE na: odpověd   přidaný: 18.03.2016  20:49
odpověd
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
25.03.2016  23:40
Říká se "jako sto opic" protože opice jakožto primáti nežijí ve stádech, ale v tlupách. Ve stádech žijí nejčastěji kopytníci - např. krávy, koně, žirafy.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:58
Ještě bych chtěl doplnit to, že Radu města volí zastupitelstvo obce a Rada města je zodpovědná zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce je ten nejvyšší orgán v obci, nikoli rada ani starosta. Takže pokud Rada rozhodne něco co se nějakým způsobem nelíbí nějakému členovi zastupitelstva a nic s tím nedělá, tak s tím rozhodnutím v podstatě souhlasí.Takže v jádru Vašemu příspěvku moc nerozumím, protože vy jste zastupitel a máte lepší možnosti jak napadnout usnesení rady než-li napsáním příspěvku do návštěvní knihy webových stránek města. Pokud s tím nesouhlasíte, využijte svých zastupitelských kompetencí. Zase na duhou stranu co čekat zastupitelstva, kde sedí zastupitelé (to není narážka na Vás)co si veřejně do volebního letáku napíšou "nejsme politici". Slovo politika vzniklo od řeckého slova polis což znamená - obec, společenství lidí žijících v jednom sídelním útvaru - městě. Osobně jsem nikdy nepochopil jak je možné, aby nepolitik byl v politice. Jinak nic ve zlém, budu Vám fandit.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 04.03.2016  20:58
na pravou míru
Stanislav Levý  |  2a00:1028:8d18:  |  stanislav.levy(zavináč)centrum.cz
23.03.2016  19:52
Ve svém příspěvku jsem se jen pozastavil nad tím, že ze zápisů z rady vyplývalo, že nejprve došlo ke zrušení výběrového řízení, a následně byl vybrán vítěz a zakázka zadána. Po zasedání zastupitelstva už vím, že to bylo jinak. Bylo vypsáno výběrové řízení, o zadávací dokumentaci se přihlásilo 15 firem. Z obav o možné protahování výběrového řízení možnými odvoláními neúspěšných uchazečů bylo toto výběrové řízení zrušeno. Následně byly osloveny 3 firmy, a na základě nejnižší nabídnuté ceny byla zakázka zadána. Vše v souladu se zákonem. S péčí řádného hospodáře však určitě ne. Na dotaz proč se nešlo do širokého výběrového řízení s možností získat ještě nižší nabídku bylo řečeno, že jsme získali dotaci x tisíc, a než bychom pár tisíc vraceli, tak to proinvestujeme vše. Diskuse na toto téma byla zakončena větou: vše proběhlo v souladu se zákonem, není potřeba to rozmazávat. V Kasejovicích je vše v souladu se zákonem - zasedání rady jsou neveřejná, zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce - už dnes Vám můžu s kalendářem v ruce sdělit datum každého dalšího zasedání do konce volebního období :o). Možná vyšší účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva by mohla pomoci, abychom zde měli vše nejen v souladu se zákonem, ale i v souladu se zdravým rozumem. Přijďte prosím na nejen příští zasedání zastupitelstva.
RE na: na pravou míru   přidaný: 23.03.2016  19:52
uvedeno na pravou míru
Čápová Marie  |  192.168.48.3  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
24.03.2016  12:38
Vážený pane Levý,
Váš příspěvek musím trochu opravit. Ano, původní zakázka byla zrušena a následně upravena tak, aby mohla být splněna časová lhůta pro ošetření stromů, kterým bylo 88 ks. Dle sdělení ministerstva životního prostředí stačí na zakázku oslovit pouze 1 firmu k předložení nabídky. Ale město se řídí platnou směrnicí ze dne 31.1.2013, kterou vydala Rada města Kasejovice tohoto znění: "O dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zboží a služeb a stavební práce od 100.001,-Kč do 500 000,-Kč bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení usnesením rada města. Před výběrem nejvýhodnější nabídky provede starosta průzkum trhu poptáním minimálně u tří firem. Nabídky firem předloží radě města." Rada města na své schůzi dne 9.2.2016 obálky s nabídkami otevřela a posoudila a rozhodla přidělit zakázku firmě Prostrom, s.r.o. s nejnižší nabídkou.
Dále k Vaší poznámce k zasedání zastupitelstva města sděluji, že rada města stanovuje termín konání a program jednání ZM. Nyní plánujeme jednání ZM na první polovinu června, kdy hlavním bodem jednání bude závěrečný účet města. Součástí závěrečného účtu musí být i Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města od pana auditora(květen). Závěrečný účet s výrokem auditora, účetní uzávěrku následně projednává finanční výbor ZM a rada města a po dobu 15ti dnů před projednáním v zastupitelstvu města je závěrečný účet, s přílohami zveřejněn na úřední desce. Tolik na vysvětlenou k termínu konání ZM.
RE na: na pravou míru   přidaný: 23.03.2016  19:52
na pravou míru
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
25.03.2016  23:35
Tak ono vůbec sdělování informací je takové trochu podivné. Nad zápisy ze zastupitelstva, které jsou zveřejňované by člověk až zaplakal. Ani nemluvím o tom, že například zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru nejsou k dispozici vůbec. Když člověk vidí stránky Nepomuka, jejich zápisy ze zastupitelstva, zápisy z kontrolního výboru, z finančního výboru. Je to úplně jiný kafe, řekl bych tak o 2.třídy výš. Ano možná je to v souladu se zákonem,který se v tomto vyjadřuje velmi stroze, ale do transparentnosti to má skutečně velmi daleko. Občané mají právo na to vědět jakým způsobem funguje samospráva města do které je vkládáno 10% rozpočtu a arogance některého z radních skutečně není na místě. Nechci to nějak víc rozvádět, můj mail je v titulku, můžeme se o tom pobavit přes mail.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
názor
cloos  |  46.23.54.4  |  cloos(zavináč)mall.cz
31.05.2016  16:32
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho urážlivý a hanlivý obsah. Návštěvní kniha je moderována a osobní útoky, které mají hanlivý obsah jsou odstraněny.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
diskuze
cloos  |  46.23.54.4  |  cloos(zavináč)mall.czc
31.05.2016  16:37
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho urážlivý a hanlivý obsah. Návštěvní kniha je moderována a osobní útoky, které mají hanlivý obsah jsou odstraněny.
Už ste bol odmietnutý úverov bánk a iných financných subjektov
firm2017@yandex.com  |  89.187.133.248  |  firm2017(zavináč)yandex.com
29.01.2016  10:39
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho neseriózní komerční sdělení.
RE na: Už ste bol odmietnutý úverov bánk a iných financných subjektov   přidaný: 29.01.2016  10:39
reakce
J. Buriánek  |  192.168.47.186
12.02.2016  08:47
Tento příspěvek mne poněkud nadzdvihl ze židle. Nejen pro svoji špatnou slovenštinu, ale především pro svůj obsah. S nabídkami k "výhodným" půjčkám se setkáváme denně v tisku, televizi a občas je nacházíme i ve svých poštovních schránkách. Opakovaně se přesvědčujeme o fatálních důsledcích tzv. nebankovních půjček. Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo v říjnu 2015 registrováno 731 tisíc exekuovaných fyzických osob. A nyní se jakýsi "podnikatel" snaží, byť poněkud primitivní formou, oblbnout i obyvatele Kasejovic. V záhlaví této rubriky je uvedeno, že je návštěvní kniha moderována. "Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny". Tento příspěvek sice uvedená kritéria nesplňuje, přesto bych se přimlouval, aby podobné zlé a zákeřné inzeráty nebyly v budoucnosti publikovány.
Děkuji...
Broukalová Běla  |  89.177.66.25  |  publictv(zavináč)seznam.cz
09.01.2016  21:04
Velmi děkuji za Vaše stránky !!! Pracuji na rodokmenu a kronice mých předků, pochází z Kasejovic a pamětní knihy které zde máte, ty mě moc, moc pomáhají ! Přímo poklad pro badatele. Hodně úspěchů v Novém roce !!!
voda nad zlato
patera  |  46.23.54.3  |  aretap(zavináč)seznam.cz
03.01.2016  19:26
Tak jako Marie Terezie a po ní Josef II. nařídili pod trestem nucených prací a pokut vůči sedlákům výsadbu ovocných alejí podél krajských a zemských cest, tak ministr Jurečka konečně pochopil, že bez nátlaku chování správců krajiny a půdy nezmění. V LN ze 17.10.2015 obsáhle ministr popisuje změnu dotací zemědělcům od r. 2016- místo 6000 Kč na ha bude základ 3500 Kč a pak podle kritérií. Ta se soustředují na udržení vody v krajině, návrat mezí, střídání plodin mimo řepku a kukuřici. Bude upravena velikost půdního bloku, s mezemi jde o pozemkové úpravy v katastru. Více na stránkách spolek pro ochranu pudy. Jurečka rozhovor začíná a končí větou: řešit sucho jsme měli už čtvrt století..
Šolovi
Gabriela Blaťáková  |  90.176.79.162  |  gabriela1955(zavináč)seznam.cz
06.09.2015  18:53
Dobrý den, zajímám se o genealogii a náhodou jsem zabloudila na stránky vaší obce. Moje 4 krát prababička byla Anna Šolová z Kasejovic. Vzala si řezníka Petra Sýkoru z Rožmitálu a měli dceru Kateřinu, moji 3 krát prababičku. Protože jsem uviděla u vás v zastupitelstvu jméno Vojtěch Šolle, tak ho tímto zdravím, sama mám syna Vojtěcha. Děkuji za vyřízení. Gabriela Blaťáková, roz. Kovaříková z Nýznerova u Žulové, pův. z Olomouce.
Šolovi
Gabriela Blaťáková  |  90.176.79.162  |  gabriela1955(zavináč)seznam.cz
06.09.2015  18:53
Dobrý den, zajímám se o genealogii a náhodou jsem zabloudila na stránky vaší obce. Moje 4 krát prababička byla Anna Šolová z Kasejovic. Vzala si řezníka Petra Sýkoru z Rožmitálu a měli dceru Kateřinu, moji 3 krát prababičku. Protože jsem uviděla u vás v zastupitelstvu jméno Vojtěch Šolle, tak ho tímto zdravím, sama mám syna Vojtěcha. Děkuji za vyřízení. Gabriela Blaťáková, roz. Kovaříková z Nýznerova u Žulové, pův. z Olomouce.
Inzerce na webové stránky města
Edita Jungová  |  2001:4c28:4000:  |  edith333(zavináč)seznam.cz
26.05.2015  14:36
Dobrý den,
přestěhovala jsem se k Vám do Kasejovic, Jsem OSVČ a na Vašich stránkách mi tu chybí inzerce, kde bych se mohla zviditelnit a oslovit zájemce o své služby. Nemyslím však jen na sebe, ale myslím, že nejsem jediná v tomto Městečku jak propagovat veškerou inzerci. Obohatilo by to o více návštěvnosti Vašich Webových stránek. Děkuji
S pozdravem Jungová
novini kaput?
bunting  |  209.30.85.130  |  nambrvan(zavináč)yahoo.com
18.11.2014  20:47
taxemizda, zesty novini vodeshlido vjecshnejch lovishtj. shkoda.
Možný vir
Michal  |  88.102.1.101  |  mmed(zavináč)bbm.cz
13.10.2014  12:54
Dobrý den,
tak nevím jestli je to hoax co mi chytá Endpoint Antivirus.. ale hlásí Vám to
v java scriptech pravděpodobnost viru?
Redirector.NCT trojan.
RE na: Možný vir   přidaný: 13.10.2014  12:54
Chybná detekce
Václav Blovský  |  2a03:b4c0:0:260  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
13.10.2014  13:50
Dobrý den,
díky za upozornění, jedná se o chybnou detekci, nicméně plugin, který to způsoboval jsem vyměnil, nyní by vše mělo být v pořádku.
RE na: Chybná detekce   přidaný: 13.10.2014  13:50
diky
Michal  |  192.168.33.100
25.10.2014  21:49
Koukal jsem na to.. je to skutečně pluginem.. nyní vše OK.
orba
Patera  |  109.72.0.211  |  aretap(zavináč)seznam.cz
31.12.2013  12:21
Tak po podzimní orbě, která téměř brala i kus obecní cesty, nezůstalo ze zbylých 18 vysázených stromků u cesty z Oujezda k " Žiďáku " téměř nic. Nejen, že jsou opěrné kůly zlámané, ale i přeježděné, a stromky, co byly ohebné a nepadly pod koly, nějaký dobrák dorazil nožem a uřezal. Mám to nafocené, budu to řešit jinak. A zkusím operační program na veřejnou zeleň či obnovu krajiny. A také zkusím katastr, komu ony pozemky patří. Přece álej není škodná v revíru, aby se střílela a hubila. Myslel, že dobu velkých, širých lánů máme za sebou a nastal čas remízů, ouvratí a tak. Vždyť zajíce jsem tu za rok viděl 2. To nevím, jestli to nebyl ten samý.
RE na: orba   přidaný: 31.12.2013  12:21
Kontra- příspěvek p. Patera
CHP  |  2a00:1028:83d6:
09.02.2014  19:22
Milý pane Patera, vyjeďte si prosím Mapové služby Plzeňského kraje-historické letecké snímkování (vložil bych odkaz, ale bohužel je to zde zakázané) a prosím porovnejte si historický snímek se současností! Mě to připadá naprosto stejný stav! Chci zdůraznit ,že má připomínka se vztahuje k \"zorané cestě .\" Všimněte si prosím historického stavu mnohými idealizované době soukromničení, jak si naši předkové vážili půdy, jak se starali o své meze a divočině nechali jen to nejnutnější. Je pravda, že většina velkých mezí bohužel vzala velkovýrobou za své a dnes \"sklízíme\" plody minulé činnosti při stále častějších přívalových srážkách. Na obranu uvádím, že zemědělská výroba u nás se snaží postupně chyby osevními úpravami napravovat. Nejde to všude a hned, ale věřte, že máme snahu se o svěřené pozemky starat co nejlépe. K těm stromkům- je to určitě škoda, nechci toho, kdo to udělal, plně obhajovat ,ale ten, kdo je tam vysadil, by si měl uvědomit, že ta cesta neslouží jen na nějakou procházku, ale měla by umožnit jízdu zemědělské technice, neboť se nachází v zemědělské oblasti. Nebo si myslíte, že je žádoucí nemožnost přejezdu po uvedené cestě suplovat jízdou po poli 14-ti tunovým traktorem- to snad ne !! Každý den v ČR ubylo v roce 2012 13 ha a v roce 2013 15 ha zemědělské půdy.

Svým příspěvkem jste mi \"přihrál\" ještě jednu poznámku: na těch leteckých snímcích z roku 1951 vidíte hustotu \"ozelenění\" v krajině. V horním pravém rohu si můžete posuvníkem plynule navodit stav z roku cca 2011. Kam se zeleň za ty roku posunula můžete snadno posoudit a jen na vysvětlenou, za posledních 5 let v podniku Agrochov Kas. ubylo cca 20 ha zemědělské půdy právě i díky nestále se rozšiřujícím se náletovým křovinám, přesahujícím větvím, na krajích pozemku. Přesto se v podniku platí nájemné v mnoha případech i z těchto ploch, které díky těmto dřevinám nelze řádně obhospodařovat.

Nové pozemkové úpravy se snaží dostupnost ploch zachovat- využíváním původních polních cest, bohužel dnes již zarostlých \"biotopem\" různých trnek, šípků, bezů, hlohů, atd a neexistenci cest si řidiči různých vozidel usnadňují jízdou po zemědělských pozemcích, na kterých poté vznikají vyjeté koleje a díky leteckému snímkování (kontroly zemědělské činnosti) jsou tyto plochy následně vyškrtávány. Děkuji
Střípky z dějin Přebudova
Miluše Benediktová  |  90.178.131.170  |  benem(zavináč)seznam.cz
22.12.2013  17:21
​ Na sklonku tohoto roku vyšel první díl knížky o historii Přebudova. Přebudovští se na ni velmi těšili. I před vánocemi si našli čas na četbu. Všichni jsme nadšeni a překvapeni rozsahem bádání a přehledným zpracováním.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Vladimíru Červenkovi za skvěle odvedenou​​ práci. Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Ing Marií Čápovou a všem kteří nelitovali času a práce vynaložené pro mrňavou vísku na okraji Brd.
Za všechny obyvatele a chalupáře z Přebudova přeji:

Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2014
Miluše a Josef Benediktovi