PROGRAM ROZVOJE MĚSTA

Strategické dokumenty v souvislosti s rozvojem města Kasejovice.

Program rozvoje města Kasejovice na období let 2023 - 2026
Program rozvoje města Kasejovice schválilo Zastupitelstvo města Kasejovice dne 23.3.2023 pod číslem usnesení: ZM/34/2023

Program rozvoje města Kasejovice na období let 2019 - 2022
Program rozvoje města Kasejovice - aktualizace programu schválena zastupitelstvem města dne 16.3.2022 pod č.usn.137/2022.