ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Plánovaná odstávka elektřiny dne 14.2.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 14.2.2023 ve více obcích od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 24.01.2023 do 15.02.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka ze dne 24.1.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 24.01.2023 do 09.02.2023.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022 ze dne 13.12.2022
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2022 do 31.12.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-59640/2022-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MZE-59640/2022-16212
Min.doba zveřejnění od 04.11.2022 do 31.12.2023.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

SPÚ zveřejňuje pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: SP12978/2021-504201
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 31.12.2024.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 11.5.2022
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Místní akční skupina Pošumaví, z.s., hledá kolegu/ kolegyni pozici komunitní pracovník - aktualizováno dne 18.1.2023
Místní akční skupina Pošumaví, z.s., hledá kolegu/ kolegyni na pozici komunitní pracovník pro projekt Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023

Balet Šípková Růženka 26.3.2023
Pozvánka do Velkého divadla Plzeň

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2022
USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2022 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2022 na radnici v Kasejovicích