ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13728/2023 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy a stanoví přechodnou úpravu provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5273/23
Min.doba zveřejnění od 06.12.2023 do 22.12.2023.

Aukční vyhláška - elektronická aukce č.j.: UZSVM/p/31170/2023-HMSU
Vyhlášení konání elektronické aukce
Min.doba zveřejnění od 29.11.2023 do 05.01.2024.

Výzva od Státního pozemkového úřadu spis.zn.: SP5444/2022-504201
Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech zn.: SPU 414635/2023/Bečv.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2023 do 18.10.2024.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 28.8.2023
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2023 do 01.01.2024.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022/2023 ze dne 29.5.2023
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022/2023
Min.doba zveřejnění od 29.05.2023 do 31.12.2024.

Program podpory neziskových organizací 2023
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží, kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity, podmínky a Žádosti o poskytnutí finančních prostředků
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 31.01.2024.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - inforrmace 2023
Informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-59640/2022-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MZE-59640/2022-16212
Min.doba zveřejnění od 04.11.2022 do 31.12.2023.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

SPÚ zveřejňuje pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: SP12978/2021-504201
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 31.12.2024.

INFORMACE

Úpravy autobusových jízdních řádů linky 454 od 10.12.2023
Od 10.12.2023 pojedou dopolední spoje na lince 454 nejen v pondělí a středu, ale i v pátek

Letáky ke kampani daně z nemovitých věcí - leden 2024
Infolinka DNV a Oznámení o výjezdech do Nepomuka

Varování před podvodnými SMS - 2023
MPSV varuje před podvodnými SMS


Změna místa pro ukládání větví od 1.6.2023
Od 1.6. dochází ke změně místa pro ukládání větví

Změna svozu směsného komunálního odpadu od 27.4.2023
Firma Rumpold od května 2023 přechází ze zimního svozu na letní

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 26. října 2023
USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 26. října 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2022 na radnici v Kasejovicích