VYHLÁŠKY A PŘEDPISY

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy Města Kasejovice.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2020
Obecně závazná města Kasejovice 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 16.12.2020 do 31.12.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2017 do 28.07.2017.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2017
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2017 do 28.07.2017.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2016
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2016 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1996 a č.1/2001.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 28.09.2016.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2014
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2014 - Územní plán Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2014
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2014 kterou se vydává Požární řád města
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2014
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2007.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2008 do 15.08.2008.

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací
Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2005 do 30.12.2005.