VYHLÁŠKY A PŘEDPISY

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy Města Kasejovice.

Obecně závazné vyhlášky Města Kasejovice jsou umístěny na portálu: Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2024
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvosložkové formě
Min.doba zveřejnění od 04.04.2024 do 19.04.2024.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2023
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2023
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2023 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2023
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2023 o místním poplatku z pobytu.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2023
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 5/2023
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 5/2023, kterou se vydává požární řád města.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2017 do 28.07.2017.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2017
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2017 do 28.07.2017.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2014
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1/2014 - Územní plán Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2008 do 15.08.2008.

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací
Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2005 do 30.12.2005.