ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 6.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 22.09.2023.

Záměr pronájmu nebytových prostor ze dne 4.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 04.09.2023 do 20.09.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.9.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7.9.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.08.2023 do 08.09.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 22.8.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 22.08.2023 do 07.09.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.: 94 EX 4143/10
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 16.08.2023 do 21.09.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 10.08.2023 do 26.08.2023.

Záměr pachtu ze dne 31.7.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Rozhodnutí o zrušení konání dražby č.j.: 1514190/23/2301-80542-405046
Konání dražby nařízené dražební vyhláškou č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046 na den 17.08.2023 v 8:00 hod. se ruší.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 18.08.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/8210/2023 - BaM
Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/1 3493/2023-HMSIJ
Česká republika - Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových vydává aukční vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2023 do 14.09.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 17.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 20.7.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 20.7.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.07.2023 do 21.07.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046
Správce daně nařizuje elektronickou dražbu nemovité věci - Dražba číslo: 230575
Min.doba zveřejnění od 10.07.2023 do 22.07.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 4.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j.: VŽP/2585/2023 - HoL
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby: Přivaděč surové vody pro obec Lnáře
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 16.06.2023.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře" č.j.: VŽP/2358/2023 - HoL
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře"
Min.doba zveřejnění od 18.05.2023 do 27.05.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 25.5.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 25.5.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 17.05.2023 do 26.05.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic 1.6.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic proběhne dne 1.6.2023 od 7:30 do 16:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 11.05.2023 do 02.06.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 27.4.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 00.00.0000.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 10.05.2023.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 811915/23/2300-11530-401159
FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 054 EX 997 / 13 - 1643
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dažební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 13.04.2023 do 18.05.2023.

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK zn.: PK-RR/1426/23
Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 05.04.2023 do 21.04.2023.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice ze dne 29.3.2023
Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 29.03.2023 do 14.04.2023.

Veřejná vyhláška od Zeměměřičského úřadu č.j.: ZÚ-00127/2023-13200
Oznámení o zeměněřičských pracích od 3.4. do 15.12.2023
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 13.04.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 28.3.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 00.00.0000.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022 včetně výkazů
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Rozpočtové opatření 01/2023 Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Rozpočtové opatření 01/2023 Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 23.3.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.03.2023 do 24.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 28.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 28.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 07.03.2023 do 29.03.2023.

Záměr prodeje objektu v k.ú. Kasejovice ze dne 2.3.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 18.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích, Podhůří a Přebudově 23.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 23.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 24.03.2023.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kladrubce 18.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 18.03.2023.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 04.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kasejovice 3.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.02.2023 do 03.03.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/731/2023 - VaR
Městský úřad v Nepomuku vydává veřejnou vyhlášku - projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Kasejovice za období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 14.02.2023 do 02.03.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: ZN/297/DSH/23
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici I/19 a I/20 spis.zn.: ZN/297/DSH/23
Min.doba zveřejnění od 09.02.2023 do 25.02.2023.