ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejné projednání s občany 21.2.2024
Veřejné projednání s občany za účelem rekonstrukce prostoru před hřbitovem
Min.doba zveřejnění od 16.02.2024 do 21.02.2024.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 12.02.2024
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2024 do 00.00.0000.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 15.2.2024
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 15.2.2024 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 07.02.2024 do 16.02.2024.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 5.1.2024
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2024 do 00.00.0000.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 08.01.2024 do 24.01.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13858/2023 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu, sp.zn.: MÚ/DOP/5312/23
Min.doba zveřejnění od 13.12.2023 do 29.12.2023.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13728/2023 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy a stanoví přechodnou úpravu provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5273/23
Min.doba zveřejnění od 06.12.2023 do 22.12.2023.

Aukční vyhláška - elektronická aukce č.j.: UZSVM/p/31170/2023-HMSU
Vyhlášení konání elektronické aukce
Min.doba zveřejnění od 29.11.2023 do 05.01.2024.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.12.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 28.11.2023 do 08.12.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13171/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu zn.: MÚ/DOP/5128/23
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 07.12.2023.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2024
Návrh rozpočtu města na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 20.11.2023 do 31.12.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpočet na rok 2024
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpočet na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválené rozpočtové opatření 02/2023
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválené rozpočtové opatření 02/2023
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Oznámení o vyhlášení právních předpisů ze dne 6.11.2023
Poplatek za svoz odpadu, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu, požární řád města
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12653/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - veřejnou vyhlášku: Přechodnou úpravu provozu
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Nový záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice ze dne 6.11.2023
Nový záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Návrh rozpočtu na rok 2024
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Návrh rozpočtu na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 08.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Středně dobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 08.11.2023.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 26.10.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 26.10.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 19.10.2023 do 27.10.2023.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 16.10.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic a navazujících částí
Min.doba zveřejnění od 16.10.2023 do 01.11.2023.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2023
Upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Min.doba zveřejnění od 10.10.2023 do 16.11.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/4343/23
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.09.2023 do 30.09.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10325/2023 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanoví místní úpravu provozu sp. zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 12.09.2023 do 13.10.2023.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/10347/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu sp. zn.: MÚ/DOP/4109/23
Min.doba zveřejnění od 12.09.2023 do 28.09.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 6.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 22.09.2023.

Záměr pronájmu nebytových prostor ze dne 4.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 04.09.2023 do 20.09.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.9.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7.9.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.08.2023 do 08.09.2023.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 28.8.2023
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2023 do 01.01.2024.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 22.8.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 22.08.2023 do 07.09.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.: 94 EX 4143/10
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 16.08.2023 do 21.09.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 10.08.2023 do 26.08.2023.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/21401/2023-HMSO
Aukční vyhláška o elektronické aukci
Min.doba zveřejnění od 02.08.2023 do 06.10.2023.

Záměr pachtu ze dne 31.7.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Rozhodnutí o zrušení konání dražby č.j.: 1514190/23/2301-80542-405046
Konání dražby nařízené dražební vyhláškou č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046 na den 17.08.2023 v 8:00 hod. se ruší.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 18.08.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/8210/2023 - BaM
Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/1 3493/2023-HMSIJ
Česká republika - Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových vydává aukční vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2023 do 14.09.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 17.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 20.7.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 20.7.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.07.2023 do 21.07.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046
Správce daně nařizuje elektronickou dražbu nemovité věci - Dražba číslo: 230575
Min.doba zveřejnění od 10.07.2023 do 22.07.2023.