MĚSTSKÝ ÚŘAD

Informace o Obecním úřadu a zastupitelstvu obce.

Městský úřad KasejoviceKontakt:
Město Kasejovice
Kasejovice 98
335 44 Kasejovice
tel.: 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz
Elektronická podatelna pro běžná podání (podatelna@kasejovice.cz)
Elektronická podatelna pro podání s elekt.podpisem (podatelna@kasejovice.cz)
Datová schránka - ID schránky: 3eibzt5
IČO: 256731
DIČ: CZ00256731
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 3122361/0100 KB

Úřední hodiny Městský úřad a matrika:

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 12.00  

Členství města v reg. a zájmových organizacích:
Místní akční skupina Pošumaví
Sdružení právnických osob Prácheňsko
Spolek pro obnovu venkova při Plzeňském kraji
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Západočeské ener.sdružení obcí
Sdružení odpadového hospodářství Plzeň - jih

 

Matrika Kasejovice

Kasejovice 98
335 44 Kasejovice
tel.: 371 585 149
e-mail: matrika@kasejovice.cz

Doba a místo určené pro uzavření manželství nebo pro vstup do registrovaného partnerství v roce 2024

Formuláře ke stažení

Působnost pro území MÚ Kasejovice a obecních úřadů Nezdřev, Hradiště, Mladý Smolivec, Oselce, Životice a k nim náležejících obcí pro tyto úkony:

 • Vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů (oddací listy, úmrtní listy, rodné listy)
 • Vydávání doslovných výpisů z matričních knih
 • Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Zajišťování svatebních obřadů
 • Změna jména a příjmení
 • Přijetí dřívějšího příjmení do 6 měsíců po rozvodu
 • Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Zápisy do zvláštní matriky Brno

Působnost pro území Městského úřadu Kasejovice a k nim náležejících obcí (i pro veřejnost) pro tyto úkony:

 • Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, zrušení údaje o místě trvalého pobytu)
 • Správní poplatky
 • Platby v hotovosti (nájemné, užívání veřejného prostranství apod.)
 • Poplatky za svoz odpadu
 • Poplatky za psy
 • Vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin)
 • CzechPOINT
 • Podatelna úřadu
 • Vyřizování žádostí o informace

Obřadní síň Kasejovice
Fotogalerie obřadní síně v Kulturně společenském centru Kasejovice.

 

Stavební úřad Kasejovice

MÚ Kasejovice Odbor výstavby
Kasejovice 98
335 44 Kasejovice
tel.: 371 595 140
e-mail: stavebni@kasejovice.cz

Úřední hodiny Stavební úřad Kasejovice:

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Stavební ůřad je pověřen výkonem státní správy pro Město Kasejovice, Hradiště, Nezdřev a Životice pro které zajišťuje podle stavebního zákona:

 • Povolování staveb všeho druhu fyzickým a právnickým osobám.
 • Přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav.
 • Vede územní řízení včetně vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební uzávěry, využití pozemků, dělení pozemků.
 • Povoluje reklamní zařízení, místní komunikace.
 • Vede kolaudační řízení až po vydání kolaudačního rozhodnutí.
 • Povoluje změny staveb před jejich dokončením.
 • Rozhoduje o změnách ve způsobu užívání stavby.
 • Povoluje odstranění staveb.
 • Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení, územního rozhodnutí.
 • Řeší veškeré přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu.
 

Hasiči Kasejovice

Kontakt: zasahovajednotka@kasejovice.cz

 

 

Znak a prapor města Kasejovice
Znak města - na modrém štítě je stříbrná hradební zeď z kvádrů s cimbuřím o pěti stínkách a s otevřenou branou, v níž je do polovice vytažená černá mříž.