HISTORIE, PAMÁTKY, OSOBNOSTI

Historie a památky města Kasejovice a přilehlých obcí a významné osobnosti Kasejovic a okolí.

Msgre. Jan Pavel Hille
Kněz, historik, fotograf, kulturně osvětový a spolkový pracovník. Materiál vydaný k 80. výročí úmrtí někdejšího kasejovického děkana a zasloužilého pracovníka v oblasti regionální historie Blatenska. Zpracoval: Mgr. Vladimír Červenka v roce 2022.


Kostel sv.Jakuba
První písemná zpráva o kostele sv. Jakuba v Kasejovicích pochází sice až z r. 1356, jeho historie však sahá ještě o jedno století dále do minulosti. Odborná literatura datuje vznik kostela do doby kolem r. 1270.


Kasejovická radnice
Renesanční budova, po několika požárech přestavěna v roce 1868 do dnešní podoby.


Bývalá židovská synagoga - Kasejovice
Pozdně barokní synagoga která v pozdější době prodělala několik stavebních úprav byla postavena ve středu židovského ghetta pravděpodobně v 2. pol. 18. stol.


Špýchar
Budova špýcharu byla vystavěn v roce 1933 „Hospodářským družstvem skladištním v Blatné“. Stavba byla zahájena v květnu 1932 a dokončena v březnu 1933. Špýchar sloužil k uskladnění obilí až cca do roku 2000. Město Kasejovice ho odkoupilo v roce 2014, a to ve značně poškozeném stavu. V roce 2016 byla započata rekonstrukce.


Drážní vodárna
Vedle železniční stanice Kasejovice se nachází drážní vodárna.


Muzeum - Kasejovice
Muzeum je umístěno v budově bývalé židovské synagogy. Od r.1945 začal v této budově shromažďovat nejrůznější sbírky místní rodák Václav Mentberger ( nar. v Kasejovicích dne 7.1.1886 , zemř. v Plzni 15.12.1969),povoláním vrchní inspektor ČSD .


Židovský hřbitov - Kasejovice
Nejstarší písemná zpráva o židovském hřbitově v Kasejovicích na návrší „Na stráži" pochází z r. 1669.


Další památky v Kasejovicích
Přehled a galerie fotografií dalších kasejovických památek.


Památky v Chloumku
Přehled a galerie fotografií památek v obci Chloumek.


Památky v Kladrubcích
Přehled a galerie fotografií památek v obci Kladrubce.


Památky v Podhůří
Přehled a galerie fotografií památek v obci Podhůří.


Památky v Polánce
Přehled a galerie fotografií památek v obci Polánka.


Památky v Přebudově
Přehled a galerie fotografií památek v obci Přebudov.


Památky v Řesanicích
Přehled a galerie fotografií památek v obci Řesanice.


Památky v Újezdu u Kasejovic
Přehled a galerie fotografií památek v obci Újezd.