ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Způsob nakládání s odpady v Kasejovicích.

Sběrný dvůr odpadů v Kasejovicích

Používání sběrného dvora odpadů je pro občany města Kasejovice zdarma za předpokladu že, mají v obci trvalý pobyt. Dále je sběrný dvůr určen pro fyzické osoby, které mají v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za svoz odpadu. Odpady jsou přijímány po předložení občanského průkazu, majitelé rekreačních nemovitostí se navíc prokážou dokladem o zaplacení poplatku za svoz odpadu za příslušný rok.

Do sběrného dvora je možné ukládat objemný odpad, textilní materiály, sklo, pytle s plasty, pneumatiky a nebezpečný odpad (motorové a převodové oleje, rozpouštědla, kyseliny anorganické a organické chemie, barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky).      
V případě elektrotechnického odpadu typu ledničky, televizory či počítače město žádá občany, aby přístroje tohoto typu odevzdávali při hromadném svozu, který je předem vyhlašován vždy na jaře a na podzim.
Dále žádáme občany, aby neukládali před sběrný dvůr žádné odpady. Upozorňujeme, že prostor sběrného dvora je monitorován bezpečnostními kamerami.

Pro odběr, uložení a likvidaci odpadu pro občany žijící trvale mimo město Kasejovice platí zvláštní režim, tj. pokud jiná obec (i město či městys) uzavře s městem Kasejovice smlouvu o společném využívání sběrného dvora odpadů (tj.s finanční spoluúčastí), budou po prokázání osobním dokladem moci odevzdat odpad z domácnosti zdarma i občané takových obcí.

Kovový odpad je možné odevzdávat do firmy Bevar, s.r.o. v Kasejovicích v areálu u sběrného dvora.

PRAVIDELNÝ SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU

Informace o pravidelném svozu plastového odpadu

KONTAKT:

p. Pavel Ráž, tel.: 773 181 034

Aktualní otevírací doba sběrného dvora při letním a zimním čase.

 


 

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2024
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2024

Změna svozu směsného komunálního odpadu od 25.4.2024
Firma Rumpold přechází od dubna 2024 ze zimního svozu směsného komunálního odpadu na letní.

Změna místa pro ukládání větví od 1.6.2023
Od 1.6. dochází ke změně místa pro ukládání větví