SMLOUVY

Smlouvy uzavřené Městem Kasejovice zveřejňované na základě rozhodnutí Rady města Kasejovice ze dne 25.6.2014 s plněním nad padesát tisíc Kč.

12
Kasejovice - oprava částí místních komunikací - II.etapa
Smlouva o dílo - "Kasejovice - oprava částí místních komunikací - II.etapa"

Veřejnoprávní smlouva I4/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice I4/2017

Oprava místních komunikací v Kasejovicích 2017
Smlouva o dílo - "Oprava místních komunikací v Kasejovicích"

Veřejnoprávní smlouva č. P2 / 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P2 / 2017

Veřejnoprávní smlouva IN1/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2017

Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnickéhopotoka v k. ú. Kasejovice 2017
Smlouva o dílo - "Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnickéhopotoka v k. ú. Kasejovice"

Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce 2017
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce"

Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic 2016
Smlouva o dílo - "Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic"

Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice 2016
Smlouva o dílo - "Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice"

Oprava střechy budovy bývalého špýcharu 2016
Smlouva o dílo - "Oprava střechy budovy bývalého špýcharu"

Veřejnoprávní smlouva IN2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ZO ČSCH Kasejovice IN2/2016

Veřejnoprávní smlouva IN2/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kotouň IN2/2017

Oprava části místních komunikací v Ŕesanicích a Kasejovicích 2016
Smlouva o dílo "Oprava části místních komunikací v Ŕesanicích a Kasejovicích"

Veřejnoprávní smlouva č. P2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P2/2016

Veřejnoprávní smlouva IN1/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2016

Kasejovická příroda - obnova parků a zelených ploch ve městě
Smlouva o dílo - "Kasejovická příroda - obnova parků a zelených ploch ve městě"

Oprava místní komunikace Řesanice 2015
Smlouva o dílo - "Oprava místní komunikace Řesanice "

Oprava místní komunikace Polánka 2015
Smlouva o dílo - "Oprava místní komunikace Polánka".

Veřejnoprávní smlouva č.P1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č.P1/2015

Oprava části místní komunikace Ŕesanice-Nezdřev 2015
Smlouva o dílo - "Oprava části místní komunikace Ŕesanice-Nezdřev".

Kupní smlouva na dodávku 120 ks kompostérů 2015
Kupní smlouva na dodávku 120 ks kompostérů uzavřená 18.8.2015

Kupní smlouva na dodávku 2 ks kontejnérů 2015
Kupní smlouva na dodávku 2 ks kontejnérů uzavřená 18.8.2015

Kupní smlouva na dodávku drtící lopaty a drapákových vidlí 2015
Kupní smlouva na dodávku drtící lopaty a drapákových vidlí uzavřená 18.8.2015

Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce 2015
Smlouva o dílo - "Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce".

Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - chodníky 2015
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - chodníky".

Veřejnoprávní smlouva IN3/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kasejovice

Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích-vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově 2015
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích-vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově".

Veřejnoprávní smlouva IN1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2015

Opravu technické zhodnocení T 148 - CAS 32
Smlouva o dílo na opravu a technické zhodnocení T 148 - CAS 32

12