Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2023 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2023

Vyvěšeno na úřední desku: 02.04.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.04.2024