Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 11.1.2007.

Městský úřad v Kasejovicích, 335 44 Kasejovice 98

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice
V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Doba konání: 11. ledna 2007 (čtvrtek) od 19,00 hodin

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 1.12. 2006 do 11.1.2007
  3. Změna Vyhlášky o poplatku za komunální odpad
  4. Změny v rozpočtu obce
  5. Informace z města
  6. Diskuse
  7. Závěr a usnesení

Kasejovice 2.1.2007

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:3.1.2007
Sejmuto:12.1.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 03.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.01.2007