Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • záměr odprodeje pozemku v k. ú. Kladrubce č.parc. č. 1/1 (evidovaného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr PK) o výměře 266 m2
  • záměr odprodeje pozemku v k. ú. Chloumek parc. č. 664/3 o výměře 26 m 2 dle geometrického plánu č. 50/2001
  • Starostka města: Ing.Čápová Marie

    Vyvěšeno:18.7.2008
    Sejmuto: 5.8.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 24.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2008