Záměr (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • pronájmu pozemku č. parc. 138/6 v k. ú. Újezd u Kasejovic
  • letního kina v Kasejovicích
  • nebytových prostor (prodejny) v Řesanicích

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:26.9.2007
Sejmuto: 11.10.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 26.09.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2007