Usnesení z 2. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 2. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 30. listopadu 2006 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice.

Rada obce Kasejovice:

Schválila:

  • 26/2006 - podpisové právo k podpisu bankovních převodních příkazů obce pro tyto osoby:
    • Marie Čápová
    • MVDr. Václav Červený
    • Dana Chaloupková
    • Josef Viktora program zasedání Rady obce Kasejovice

V Kasejovicích dne 30.11.2006

Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.12.2006