Usnesení z 9. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 9. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.5.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/98/2019 - program 9. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/99/2019 - přidělení zakázky „Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích“ firmě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 s celkovou nabídkovou cenou 1 897 360,59 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

  V Kasejovicích 21.5.2019

  Ing. Marie Čápová, starostka
  Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
  Milada Myslivcová, členka rady
  Antonín Řehoř, člen rady
  Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.05.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.06.2019