UDÁLOSTI

Události ve městě Kasejovice a přilehlých obcích.

16.03.2013
Dětský maškarní bál v Kasejovicích
Spoustu věcí v životě bereme jako samozřejmost, tedy hlavně někteří z nás.


09.03.2013
Šibřinky v Kasejovicích
Šibřinky se letos v Kasejovicích konaly v sobotu 9.3.2013.


08.03.2013
Oslava MDŽ v klubu Babí léto Kasejovice
Jako již každoročně slavili senioři z Klubu Babí léto Mezinárodní den žen.


02.02.2013
Divadelní komedie - Vstupte
Jako již každoročně k nám zavítali blatenští ochotníci a jako každoročně nás rozesmáli i dojali zároveň.


18.01.2013
Zápis do 1. třídy
Dne 18.1.2013 proběhl v ZŠ Kasejovice zápis do první třídy.


01.01.2013
Novoroční pochod "Pokoření kóty 628"
Novoročního pochodu v Kasejovicích se mohli zájemci zúčastnit dne 1.1.2013.


18.12.2012
Klub Babí léto v Kasejovicích
Vánoční posezení v klubu Babí léto v Kasejovicích.


16.12.2012
Advent se sborem Velkobor
Advent se sborem Velkobor se uskutečnil v kostele sv. Jakuba dne 16.12.2012 v Kasejojovicích.


13.12.2012
Vítání občánků
Vítání malých občánků proběhlo v kasejovické obřadní síni ve čtvrtek 13.12.2012.


12.12.2012
Zpívání koled s Českým rozhlasem
Tato již tradiční akce se letos uskutečnila 12.12.2012.


08.12.2012
Adventní tvořivé odpoledne
Adventní tvořivé odpoledne v Kasejovicích pro širokou věřejnost proběhlo v sobotu 8.12.2012.


03.12.2012
Ženy z Českého červeného kříže u seniorů v Kasejovicích
Ženy z Českého červeného kříže navštívily v pondělí 3.12.2012 seniory v kasejovickém Domě s pečovatelskou službou.


21.11.2012
Setkání důchodců v Kasejovicích
V Kasejovicích proběhlo 21. listopadu jako již každoročně setkání důchodců.


11.11.2012
Ochutnávka svatomartinského vína
Po svatomartinském průvodu v Kasejovicích přišla na řadu ochutnávka vína.


11.11.2012
Příjezd sv. Martina do Kasejovic
Do Kasejovic už po několik let přijíždí svatý Martin vždy 11. listopadu v podvečer.


07.11.2012
Beseda s panem K. Makoněm
Dne 7. listopadu nás navštívil pan Makoň ze záchranné stanice živočichů Plzeň - DESOP.


03.11.2012
Zahrádkářská výstava
Dne 3. listopadu uspořádali místní zahrádkáři výstavu svých výpěstků.


02.11.2012
Kasejovice "za časů císařpána a tatíčka Masaryka"
Výstava starých pohlednic, fotografií a dokumentů nesoucí tento název probíhala v kasejovických ulicích ve dnech 27. října - 2. listopadu 2012.


23.09.2012
Koncert v kasejovické synagoze
Září je poměrně bohaté na události. Začíná škola, končí léto, začíná podzim, rostou houby, sklízí se ovoce, připravuje se zahrádka na jaro…


22.09.2012
Výstava hub
Dne 22. září proběhla v přízemí kulturně společenského centra výstava hub.


29.07.2012
Benefiční koncert podpořil opravu varhan
Koncert mezzosopranistky Edity Adlerové a varhaníka Vladimíra Roubala.


28.07.2012
Sokolové převzali nové sportoviště
V sobotu 28.7. se pro veřejnost prvně otevřely dveře nových fotbalových kabin na hřišti v Kasejovicích.


29.06.2012
Slavnostní předávání vysvědčení 2012
V pátek 29. června 2012 proběhlo v Kasejovicích slavnostní předávání vysvědčení.


23.06.2012
Hry bez hranic 2012 - Oselce
Šestý ročník soutěže o putovní pohár se konal 23.6.2012 v Oselcích.


17.06.2012
FOTBALOVOU SEZÓNU UZAVŘELA DOKOPNÁ
Ve dnech 16.6-17.6. 2012 uzavřela TJ Sokol Kasejovice sezónu 2011/2012 tradiční fotbalovou dokopnou.


10.06.2012
Prezentace akcí na Kasejovicku
Prezentace kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí konaných v Kasejovicích a okolí v roce 2011.


03.06.2012
Den dětí v režii TJ Sokol Kasejovice
Svůj svátek oslavily děti 3.6.2012 sportem a zpíváním.


01.06.2012
Den dětí v kasejovické škole
Den dětí 1.6.2012 ve škole se nesl v soutěžním duchu.


09.05.2012
Školní akademie v Kasejovicích
Návštěvníci školní akademie zavítali 9.5.2012 nejen do světa pohádek, ale i na přehlídková mola.


06.05.2012
Výstava Dvě tváře války
Pro přiblížení válečné atmosféry byla ve dnech 4. - 6. května uspořádána na kasejovickém náměstí netradiční výstava.


05.05.2012
Oslavy osvobození v Kasejovicích
Tradiční oslavy osvobození v Kasejovicích 5.5.2012


27.04.2012
Ten dělá to a ten zas tohle . . .
Měsíc duben byl v naší školce ve znamení objevování „ světa kolem nás.“


04.04.2012
Velikonoce v Domě s pečovatelskou službou
Seniory před Velikonocemi, 3. a 4.4.2012, navštívily děti s učitelkami a členky Červeného kříže


28.03.2012
Velikonoční tvoření s paní Beranovou
Šikovné ruce paní Beranové opět dokázaly svoji zručnost a nápaditost.


24.03.2012
Divadelní představení Charleyova teta
V sobotu 24.3.2012 představili Blatenští ochotníci známou divadelní komedii Charleyova teta.


22.03.2012
Velekonoční čas nastává - tradice a písně v říkadlech
Většina dětí má velikonoční svátky spojené především s prázdninami a barvením vajíček.


17.03.2012
Šibřinky v Kasejovicích
Letošní Šibřinky v Kasejovicích uspořádali členové Sokola v sobotu 17.3.2012.


10.03.2012
Dětský maškarní bál v Kasejovicích
Na sobotu 10.3.2012 přichystaly členky kasejovické pobočky Českého červeného kříže dětský maškarní bál a sál U Adamců roztančily pohádkové bytosti.


09.03.2012
Oslava MDŽ v Klubu seniorů
Oslava MDŽ v klubu seniorů Babí léto se konala v pátek 9.března 2012.


09.03.2012
Školkový maškarní rej v Kasejovicích
V měsíci březnu jsme se všichni těšili na blížící se masopust.