Evropský program Leader a Kasejovice

Evropský program Leader přinesl Kasejovicím první peníze.

Evropský program Leader a Kasejovice
Evropský program Leader a Kasejovice
Evropský program Leader a Kasejovice
Evropský program Leader a Kasejovice

Ve dnech 2.-6. října se v Eurocampu Běšiny konal seminář „Setkání partnerských LAGů", kterého se společně zúčastnili představitelé LAG Meath z Irska (ekvivalent místní akční skupiny) a členové Místní akční skupiny Pošumaví (MAS Pošumaví), jejímž členem je i obec Kasejovice. Pro irskou návštěvu připravila česká strana bohatý program určený jak pro pracovní skupiny tak i děti a umělce, jež tvořili součást početné zahraniční výpravy. Náplní programu nebyla jen prohlídka měst a vesnic a jejich historických a kulturních památek, ale především důležité jednání pracovních skupin a prezentace jejich programů. To se uskutečnilo 4. října v Běšinách, kde se představitelé LAG Meath a MAS Pošumaví setkali se členy LAG Regen z Bavorska.
Místní akční skupinu Pošumaví založili účastníci tohoto zájmového sdružení v březnu 2004 ve Švihově. U zrodu utvoření jednotlivých skupin stál Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj, který měl rovněž velkou zásluhu na vzniku evropského Programu LEADER ČR, z něhož mají členové místních akčních skupin získávat peníze. Hlavním cílem MAS Pošumaví, která sdružuje obce z oblasti od Horažďovic po Kdyni, je přispívat k trvale udržitelnému rozvoji venkovských obcí, zlepšení kvality života na venkově, podporovat rozvoj cestovního ruchu, vytvářet nové pracovní příležitosti, prosazovat aplikaci nových pracovních technologií, chránit a udržet kulturní dědictví venkova atd. V rámci Programu LEADER ČR mají místní akční skupiny možnost získávat finanční dotace na projekty podané do tří základních témat:
I. - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech,
II. -Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce a
III. -Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.
Kasejovice jsou členem MAS Pošumaví déle než rok . V roce 2005 získalo toto sdružení z Programu LEADER ČR peníze na 7 programů předložených na téma číslo I. v celkové výši 4,5 milionů korun. Obec Kasejovice uspěla se dvěma projekty a finance z nich využila v rámci rekonstrukce chodníků. Na úpravu veřejného prostranství tak získala dotaci 609 tisíc korun a ve druhém kole ještě dalších 127 tisíc korun.
Jednání pracovních skupin jednotlivých LAGů se uskutečnilo dne 4. října v dopoledních hodinách v Běšinách. Skupiny zde vystoupily s prezentací svých programů. Přestavitelé irského LAG Meath seznámili české partnery stím, nač jsou v současné době v Irsku využívané finanční dotace z programu LEADER. Jedná se především o podporu malých výrobců potravin, ochranu a údržbu historických míst, o odstranění problému spojeného s rostoucím nepořádkem ve městech, zlepšení občanské vybavenosti a povznesení úrovně města. Značná část peněz se využívá na vytvoření a zdokonalení informačních středisek pro občany. Díky nim mohou lidé zdarma získávat cenné informace týkající se např. zaměstnanosti, rodinného práva, sociální politiky atp. Jiné programy si kladou za cíl podpořit další vzdělávaní občanů. Jako příklad uvedli irští delegáti technologický institut v Dublinu tvořený šesti fakultami s celkovým počtem čtyři tisíce studentů, který tak představuje největší instituci terciárního vzdělávání v Irsku. Toto vzdělávací zařízení aktivně spolupracuje s veřejností, pro kterou organizuje rozmanité vzdělávací kurzy. Obdobnou funkci jako dublinský institut zastává regionální technologický institut ve městě Dundalk na východním pobřeží Irska. V obou případech je studium zaměřeno na sféru obchodu, potravinářství, informační technologii, rozvoj cestovního ruchu atp.
Následující den měla irská delegace na programu návštěvu vybraných měst a obcí sdružených v MAS Pošumaví. Ve večerních hodinách přijela návštěva do Kasejovic, kde ji čekalo přivítání na obecním úřadě. Cílem návštěvy Kasejovic byla nejen prohlídka úřadu, školy, kostela a synagogy, ale především ukázka zrealizovaných projektů. V tomto případě se jednalo hlavně o úpravu veřejných prostranství, na které obec získala již výše zmiňovanou dotaci z Programu LEADER ČR. Stejně tak se Irové zajímali, z jakých zdrojů se financovala rozsáhlá rekonstrukce silnice 1/20, přístavba a rekonstrukce základní školy, oprava tělocvičny a další akce. Po prohlídce obce čekalo irskou delegaci malé pohoštění v prostorách radnice spolu s ochutnávkou viskovice pana Jindřicha Pohanky z Polánky.
Zatímco v Irsku jsou peníze získané z programu LEADER využívány především na podporu malých místních podniků a farem, rozvoj agroturistiky a další vzdělávání občanů, u nás jdou tyto finance hlavně na infrastrukturu. Rozdíl mezi Irskem a Českou republikou je markantní. Je to dáno tím, že zatímco Irové čerpají prostředky z programů EU téměř tři desetiletí, Češi je naplno využívají necelé dva roky. Ačkoliv jsme teprve na samém začátku, může nám být Irsko dobrým příkladem jak a na co je možné peníze z evropských fondů zejména v malých obcích využívat a přispívat tak ke zlepšení života lidí na venkově a v malých městech.

Autor článku: Löffelmannová Š.

Autor fotografií:

Publikováno: 05.10.2005

Aktualizováno: 23.08.2019