Historie špýcharu

Bývalý špýchar byl vystavěn v roce 1933 „Hospodářským družstvem skladištním v Blatné“

Bývalý špýchar byl vystavěn v roce 1933 „Hospodářským družstvem skladištním v Blatné“. Plány dodala Stavební kancelář Ústřední jednoty hospodářských družstev v Praze.
Stavbu prováděl místní stavitel Jan Šimůnek, u nějž si družstvo objednalo provedení stavby. Stavba byla zahájena v květnu 1932 a dokončena v březnu 1933.
Špýchar sloužil k uskladnění obilí až cca do roku 2000.
Město Kasejovice ho koupilo v roce 2014 od Agrochovu Kasejovice a.s. a to ve značně poškozeném stavu.
V roce 2016 byla proto provedena oprava střechy a fasády. Došlo také k výměně střešní krytiny a osazení nových klempířských prvků a hromosvodu. Byla opravena i venkovní omítka a opatřena novým nátěrem. Tato oprava byla podpořena finančními prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj.
V roce 2018 byla provedena II. etapa oprav, kdy byly vnitřní prostory vyčištěny od prachu a nánosu zbytku obilí a provedeny nátěry dřevěných konstrukcí proti dřevokazným houbám. Tato etapa byla podpořena finančními prostředky MZe ČR.
Celkem jsme obdrželi přes 60 % dotací z celkových nákladů oprav.
Dle vyjádření památkového ústavu se jedná o „významnou dominantu jedinečného charakteru".
Přemýšleli jsme, jak tyto prostory v bývalém špýcharu využít. Důvodem zřízení právě této expozice je velké množství dochovaných archivních materiálů z této doby v majetku města. Dle vyjádření Mgr. Michala Červenky blovického muzea bude tato expozice v regionu naprosto ojedinělá.

Historie špýcharu
Historie špýcharu
Historie špýcharu

Autor článku: Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor fotografií: Luděk Blovský

Publikováno: 09.08.2022

Aktualizováno: 09.08.2022