Kácení stromů aneb koloběh života

Milí spoluobčané, tento článek je psán jako vysvětlení hlavně pro ty, které srdce bolí s každým pokáceným stromem.

Stromy, které jsou na pozemku města, spravuje majitel, tj. Město Kasejovice. To je zodpovědné za vše, co strom svým, byť neúmyslným chováním způsobí. Např. pokud je zlomen, spadne do silnice či některému ze sousedů na pozemek.
Aby se eliminovala rizika takovýchto nehod, nechává si město vypracovávat dendrologické posudky, které zpracovává tým odborníků znalých svého řemesla. Ten je schopen odhalit, v jakém stavu strom i přes svůj navenek zdravý vzhled je. Častým problémem stromů je vnitřní hniloba, která není navenek patrná, ale likviduje strom zevnitř a někdy se na problém přijde až ve chvíli, kdy strom podlehne silnému větru a zlomí se.
V letošním roce byl na základě dendrologických posudků proveden u některých stromů tzv. ozdravný řez. A v některých případech muselo dojít vzhledem ke „zdravotnímu“ stavu stromu dokonce k jeho pokácení. Kácení stromu je vždy smutnou událostí, strom tady s námi léta byl, máme ho rádi, stal se něčím blízkým, co vídáme denně a najednou je pryč. Věřte, milí sousedé, není to proto, že prostě někdo na radnici rád kácí stromy. Je to jednoduše nutnost. A na místě stromu pokáceného je vysazen strom nový, který zase bude pro někoho tou známou a milou klasikou, kterou vidí denně a rád a o kterou nechce přijít.

Kácení stromů aneb koloběh života

Autor článku: Václav Jakubčík

Autor fotografií:

Publikováno: 12.04.2022

Aktualizováno: 12.04.2022