Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích

Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích je ve druhé polovině.

Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích
Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích
Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích
Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích
Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích
Rekonstrukce chodníků v Kasejovicích

Během první poloviny letošního roku začaly práce na rekonstrukci chodníků podél hlavní komunikace 1/20 vedoucí přes Kasejovice. Opravy přilehlých prostranství pokračují i nyní a do konce roku si vyžádají řádově 4,5 miliónu korun. První etapa výstavby nových chodníků podél silnice 1/20 začala v dubnu. Jednalo se o opravu chodníků v úseku od Jánského náměstí směrem na Blatnou až na konec Kasejovic. Rovněž v druhé polovině letošního roku pokračuje úprava veřejných prostranství. V souvislosti s touto akcí bych chtěla připomenou, že naším cílem bylo, aby z míst podél silnice 1/20 konečně vymizely betonové sloupy, které doposud hyzdily nejen domy, ale celou ulici. K tomu, aby se tento plán stal skutečností, předcházela velice náročná a dlouhá vyjednávání se Západočeskou energetikou a Českým Telecomem ohledně uložení kabelů do země.
V současné době se po pravé straně od Jánského náměstí až k hlavnímu náměstí dokončuje vydláždění veřejného prostranství kamennými kostkami. Takto upravená místa jsou určena i pro zaparkování vozidel. Na tuto akci se podařilo obci Kasejovice získat finanční částku ve výši 609 tisíc korun z programu LEADER.
Během uplynulých týdnů začala další plánovaná etapa - výstavba chodníků v úseku směrem od Nepomuka na Blatnou. Po pravé straně se jedná o úsek od č. p. 137 až na konec Jánského náměstí. Na protější straně potom jde o podstatně menší část chodníků a to od bývalého hostince „Na Růžku" směrem k cukrárně „U Aničky".
Vzhledem k tomu, že chodníky jsou stavěny podle norem, tj. příslušný podklad a betonová dlažba o síle 6 cm, ve vjezdech o tloušťce 8 cm, bych ráda zdůraznila, že na ně není možné automobily ani vjíždět ani na nich parkovat, neboť jejich skladba není pro tuto zátěž stavěna. Chodníky podél komunikace 1/20 mají sloužit pro bezpečnější pohyb chodců při této frekventované silnici a pro parkování vozů jsou vyhrazena samostatná místa. Parkoviště slouží pouzek přechodnému parkování osobních automobilů tj. za účelem nákupu, návštěvy apod. Věřím, že řidiči i chodci budou brát na sebe ohled, neboť jedině tak může být provoz a pohyb obcí pro nás všechny bezpečnější.
Marie ČÁPOVÁ, starostka obce Kasejovice

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 25.09.2005

Aktualizováno: 23.08.2019