Společenský život v Podhůří - srpen 2021

Jako každý rok, tak i letos se konalo v letních měsících v naší krásné obci Podhůří několik kulturních a sportovních akcí.

V sobotu 1. srpna se uskutečnila, jako již tradičně, podhůřská pouť. Začátek oznámil v 11 hodin svými tóny místní zvon a pak už se o hudební vystoupení postarali naši mladí hudebníci Blankovi a Kovářovi. Pro přítomné hosty byl připraven obchůdek, kde si mohli nakoupit různé pochutiny. Velký zájem byl rovněž o střelnici, kterou vyrobily a připravily členky našeho spolku. Přítomní mohli také navštívit místní slavnostně vyzdobenou kapličku. Od 15 do 19 hodin hráli a zpívali k tanci a poslechu Václav Žákovec s Annou Volínovou. O jejich vystoupení byl velký zájem, zúčastnilo se i mnoho přespolních diváků. Přestože se ráno spustil vydatný déšť a bylo chladno, odpoledne se počasí umoudřilo a celý den panovala dobrá nálada. Akce se velmi vydařila.
Za nádherného slunečného dne se v sobotu 14. srpna konal na podhůřském hřišti tradiční, již 31. ročník nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 11 družstev. Po vyrovnaných soubojích se na 1. místě umístilo družstvo JEDEN TÝM, na 2. místě skončilo domácí družstvo NC PODHUŘÍ a 3. místo si vybojovalo družstvo NEPOCHO. Všem zúčastněným a fanouškům, kterých byla bezmála stovka, děkujeme za účast a těšíme se na 32. ročník, který se bude konat v sobotu 13. srpna 2022.
V sobotu 21. srpna proběhlo na podhůřské návsi „Letní posezení při muzice Pepy Nauše“. Po několika dnech nestálého počasí jsme měli obavy z deště, ale počasí bylo tento den krásné. Na návsi se v 15 hodin rozezněla muzika a všichni návštěvníci se velmi dobře bavili. Tancovalo se a zpívalo, z tváří přítomných vyzařovala radost a spokojenost. I tato akce se velmi vydařila a slova díků od mnohých účastníků nás velmi potěšila.
Poděkování patří všem členům Spolku pro Podhůří, z. s., kteří se podíleli na uspořádání těchto akcí úklidem a úpravou návsi, stavěním stanů a podobně. Rovněž děkujeme MěÚ Kasejovice za zapůjčení stanů a sezení.
V současné době již připravujeme akce na rok 2022 a těšíme se na další společná setkání s našimi přáteli.

Autor článku: Spolek pro Podhůří, z. s.

Autor fotografií:

Publikováno: 01.09.2021

Aktualizováno: 02.11.2021