Víceúčelové hřiště má nový povrch

Před dvěma lety byla zahájena oprava víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které je součástí sportovního areálu v bezprostřední blízkosti školy.

V roce 2019 byla provedena výměna oplocení hřiště, přičemž původní pletivové oplocení bylo nahrazeno do výšky jednoho metru dřevěným a do výšky 3,2 metrů polypropylenovou sítí.
Na jaře 2020 podalo město Kasejovice na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na výměnu umělého povrchu. Město bylo se žádostí úspěšné a dostalo příslib dotace ve výši 70 % z plánované ceny. Téměř po roce tak mohlo město s výměnou umělého povrchu začít. Předmětem projektu byla výměna stávajícího umělého povrchu hřiště o rozměrech 45,5x22,75 m o celkové ploše 1041 m². Došlo na demontáž stávajícího trávníku a jeho ekologickou likvidaci, následovalo dorovnání nerovností a pokládka nového umělého trávníku o výšce 18 mm. Nově položená umělá plocha byla zasypána křemičitým pískem. Na závěr bylo provedeno lajnování na volejbal, tenis a malou kopanou.
Výměna umělého povrchu víceúčelového hřiště byla dokončena v dubnu letošního roku a vyžádala si finanční prostředky ve výši 846 149,37 Kč, přičemž Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo částkou 592 304 Kč. Výměna oplocení a nově položený umělý povrch zajistí bezpečné využívání víceúčelového hřiště žáky základní školy, školní družinou, mateřskou školou, členy TJ Sokol Kasejovice a širokou veřejností
V současné době probíhá ve sportovním areálu osvětlení víceúčelového hřiště, které město Kasejovice financuje z vlastního rozpočtu. Osvětlení sportoviště umožní využívat hřiště s umělým povrchem i ve večerních hodinách.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

 

Publicita:
Projekt „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 10.05.2021

Aktualizováno: 10.05.2021