REAKCE NA PŘÍSPĚVEK V NÁVŠTĚVNÍ KNIZE

Reagujete na tento příspěvek

pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:30
Doporučoval bych všem zastupitelům,aby si nastudovali alespoň letecky zákon o obcích. Pokud nějaký zastupitel nezná ani zběžně zákon o obcích je v zastupitelstvu více než zbytečný. Zastupitelstvo obce má kompetence na to zrušit usnesení Rady města. Pokud se jedná o opozičního zastupitele, existuje spoustu metod jak na to upozornit jinak a lépe než-li v návštěvní knize. Člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce může dospět k závěru, že některé usnesení rady obce je podle jeho názoru nesprávné, neodpovídá schváleným cílům rozvoje obce či má k přijatému usnesení rady obce jiné výhrady.

V prvé řadě může člen zastupitelstva obce podle § 82 zákona o obcích uplatnit své právo a vznést na radu obce své připomínky k předmětnému usnesení, popř. předložit radě obce návrh na zrušení příslušného usnesení.

Člen zastupitelstva obce se může také v této věci obrátit na starostu se svými výhradami vůči přijatému usnesení rady obce. Zde je zapotřebí uvést, že podle § 105 zákona o obcích může starosta obce pozastavit usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak starosta předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.

Tučné položky jsou povinné.
Návštěvní kniha je moderována.
Text obsahu nesmí obsahovat odkazy, chcete-li sdělit ostatním adresu nějaké stránky vepište ho do textu formou www.xxxxx.xx. Zadávaný email je chráněn proti spamu.

Jméno:
E-mail:
Název příspěvku:
Napište hlavní město ČR
Text příspěvku: