REAKCE NA PŘÍSPĚVEK V NÁVŠTĚVNÍ KNIZE

Reagujete na tento příspěvek

uvedeno na pravou míru
Čápová Marie  |  192.168.48.3  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
24.03.2016  12:38
Vážený pane Levý,
Váš příspěvek musím trochu opravit. Ano, původní zakázka byla zrušena a následně upravena tak, aby mohla být splněna časová lhůta pro ošetření stromů, kterým bylo 88 ks. Dle sdělení ministerstva životního prostředí stačí na zakázku oslovit pouze 1 firmu k předložení nabídky. Ale město se řídí platnou směrnicí ze dne 31.1.2013, kterou vydala Rada města Kasejovice tohoto znění: "O dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zboží a služeb a stavební práce od 100.001,-Kč do 500 000,-Kč bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení usnesením rada města. Před výběrem nejvýhodnější nabídky provede starosta průzkum trhu poptáním minimálně u tří firem. Nabídky firem předloží radě města." Rada města na své schůzi dne 9.2.2016 obálky s nabídkami otevřela a posoudila a rozhodla přidělit zakázku firmě Prostrom, s.r.o. s nejnižší nabídkou.
Dále k Vaší poznámce k zasedání zastupitelstva města sděluji, že rada města stanovuje termín konání a program jednání ZM. Nyní plánujeme jednání ZM na první polovinu června, kdy hlavním bodem jednání bude závěrečný účet města. Součástí závěrečného účtu musí být i Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města od pana auditora(květen). Závěrečný účet s výrokem auditora, účetní uzávěrku následně projednává finanční výbor ZM a rada města a po dobu 15ti dnů před projednáním v zastupitelstvu města je závěrečný účet, s přílohami zveřejněn na úřední desce. Tolik na vysvětlenou k termínu konání ZM.

Tučné položky jsou povinné.
Návštěvní kniha je moderována.
Text obsahu nesmí obsahovat odkazy, chcete-li sdělit ostatním adresu nějaké stránky vepište ho do textu formou www.xxxxx.xx. Zadávaný email je chráněn proti spamu.

Jméno:
E-mail:
Název příspěvku:
Napište hlavní město ČR
Text příspěvku: