ROZPOČTY MĚSTA

Rozpočty Města Kasejovice za jednotlivá období.

Rozpočtové opatření č. 07/2020
Rozpočtové opatření č. 07/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 29.10.2020

Rozpočtové opatření č. 06/2020
Rozpočtové opatření č. 06/2020 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 29.09.2020

Rozpočtové opatření č. 05/2020
Rozpočtové opatření č. 05/2020 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 26.08.2020

Rozpočtové opatření č. 04/2020
Rozpočtové opatření č. 04/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 13.08.2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019
Schválený závěrečný účet města Kasejovice za rok 2019 s přílohami - závěrečný účet, příloha, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, zpráva nezávislého auditora, výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu
Zveřejněno od 10.07.2020

Rozpočtové opatření č. 03/2020
Rozpočtové opatření č. 03/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 10.07.2020

Rozpočtové opatření č. 02/2020
Rozpočtové opatření č. 02/2020 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 13.05.2020

Rozpočtové opatření č. 01/2020
Rozpočtové opatření č. 01/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 10.04.2020

Rozpočtové opatření č. 15/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 10.01.2020

Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2020 schválený Zastupitelstvem města Kasejovice 12.12.2019
Zveřejněno od 10.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2023
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2023 schválený Zastupitelstvem města Kasejovice 12.12.2019
Zveřejněno od 10.01.2020

Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 23.12.2019

Rozpočtové opatření č. 13/2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 16.12.2019

Rozpočtové opatření č. 12/2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 29.11.2019

Informace k návrhu rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2019 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2019
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na r. 2020
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2023 ke schvalovanému rozpočtu na r. 2020
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 11/2019
Rozpočtové opatření č. 11/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 15.10.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 10.10.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 28.08.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 22.08.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 25.07.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 27.06.2019

Závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2018 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.
Zveřejněno od 27.06.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 24.05.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené Radou města
Zveřejněno od 12.03.2019

Schválený rozpočet města Kasejovice na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2019 schválený Zastupitelstvem města dne 18.12.2018
Zveřejněno od 17.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022 ke schválenému rozpočtu na r. 2019
Zveřejněno od 17.01.2019

Schválený rozpočet nákladů a výnosů MŠ Kasejovice na rok 2019
Schválený rozpočet nákladů a výnosů MŠ Kasejovice na rok 2019 schválený Radou Města Kasejovice dne 27.12.2018
Zveřejněno od 17.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů MŠ na období 2020-2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kasejovice předpokládaných nákladů a výnosů schválený Radou Města Kasejovice dne 27.12.2018
Zveřejněno od 17.01.2019

Schválený rozpočet nákladů a výnosů ZŠ Kasejovice na rok 2019
Schválený rozpočet nákladů a výnosů ZŠ Kasejovice na rok 2019 schválený Radou Města Kasejovice dne 27.12.2018
Zveřejněno od 17.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů ZŠ na období 2020-2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Kasejovice předpokládaných nákladů a výnosů schválený Radou Města Kasejovice dne 27.12.2018
Zveřejněno od 17.01.2019

Rozpočtové opatření č. 13/2018
Rozpočtové opatření č. 13/2018 schválené Radou města
Zveřejněno od 17.01.2019

Rozpočtové opatření č. 12/2018
Rozpočtové opatření č. 12/2018 schválené Zastupitelstvem města
Zveřejněno od 28.12.2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 schválené Radou města
Zveřejněno od 12.12.2018

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018
Rozpočtové opatření č. 10 / 2018 schválené Radou města
Zveřejněno od 21.11.2018

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018
Rozpočtové opatření č. 9 / 2018 schválené Radou města
Zveřejněno od 26.09.2018