NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Prostor pro Vaše poznámky, postřehy, připomínky. Přispějte i Vy!

Návštěvní kniha je moderována. Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny!

RE na: Větrné elektrárny v Kasejovicích   přidaný: 20.11.2009  13:49
Větrné elektrárny v Kasejovicích - doplnění
Jan Cina  |  192.168.34.30
20.11.2009  23:13
Ovšem já osobně tuto studii nepovažuji za jednoznačnou, protože si nejsem jist zda-li má oporu v zákoně a lze zvážit i možnost, že je tato studie může být účelová.
RE na: Větrné elektrárny v Kasejovicích   přidaný: 06.11.2009  13:33
Větrné elektrárny v Kasejovicích
Jan Cina  |  192.168.34.30
20.11.2009  13:49
Chtěl bych se zeptat investora, zda-li četl novou studii Plzeňského kraje, protože dle výstupů studie není na Nepomucku žádné území vhodné pro stavbu větrných elektráren (tedy vyšších než 35m) a předpokládám, že odbor výstavby a životního prostředí ORP Nepomuk se bude při rozhodování o tuto studii opírat.
Upřímě řečeno, přestože obnovitelné zdroje energie podporuji, Kasejovice zřejmě nejsou vhodné na budování VE. Nejsem v tomhle směru odborník, tudž bych se chtěl zeptat na názor investora. Protože zda-li mají za Kasejovicemi stát elektrárny a jejich vrtule se nebudou točit, díky slabému větru....kde je efektivita. Počítám s reakcí. S pozdravem JC
Viz odkaz:
http://www.kr-plzensky.cz/file.asp?name=1004102070417094 446.pdf&folder=291
RE na: VE Amerika   přidaný: 11.11.2009  08:28
Doplnění
O.K.  |  147.228.209.174  |  ondrej(zavináč)kee.zcu.cz
12.11.2009  14:58
Ještě bych se chtěl doplnit. Podíval jsem se do statistik Energetického regulačního úřadu na výkony vodních elektráren. S vodními elektrárnami je to poněkud složitější.
Vámi zmíněné Cenové rozhodnutí ERÚ předpokládá dotaci 3 Kč/kWh pouze pro elektrárny, které jsou uvedené do provozu v nové lokalitě po 1.1. 2010 a jejich výkon nepřesahuje asi 10 MWe. Když jsem prostudoval elektroenergetické statistiky ERÚ, tak v ČR je k 31.12.2008 instalovaný výkon ve vodních elektrárnách 1045,33 MWe. Plus ještě 1146,5 MW v elektrárnách přečerpávacích (nejsou předmětem podpory OZE). Meziroční přírůstky výkonu vodních elektráren jsou: 2003 – 5,51 MWe, 2004 – 10,17 MWe, 2005 – 5,04 MWe, 2006 – 9,01 MW, 2007 – 0,49 MWe, 2008 – 16,36 MWe a 2009 – (-12,95 MWe). Tedy v roce 2009 do září máme naopak pokles výkonu. Je vidět, že vodních elektráren vystavěných na zelené louce je opravdu minimum. Přírůstky výkonů jsou dány především rekonetrukcemi starších zařízení. Elektrárny po rekonstrukci jsou dotovány jen 2,35 Kč/kWh a největší část elektráren byla uvedena do provozu před 1.1. 2005 a tedy spadají do výkupní sazby 1,83 Kč/kWh. Vodní elektrárny dále mají funkci regulační pro daný tok. Což je na rozdíl od větrných a fotovoltaických elektráren pro danou lokalitu přínosem – tento přínos nikdo neplatí. O možnostech regulace sítě jsem se zmínil včera.
U větrných elektráren Energetický ústav Brno předpokládá do roku 2015 nově instalovaný výkon až 1100 MW. Podle investorů dokonce 1800 MW. Takže u větrných elektráren jsme řádově někde jinde.
Větrné elektrárny mají mimo povinných výkupů vyrobené elektrické energie také dotace při výstavbě z fondů EU a SFŽP. Což se mi zdá v době, kdy se na ministerstvu dopravy řeší jak financovat dopravní stavby po roce 2012 jako plýtvání penězi. Pěkný den O. Král
RE na: VE Amerika   přidaný: 11.11.2009  08:28
Porovnání
O.K.  |  147.228.209.174  |  ondrej(zavináč)kee.zcu.cz
11.11.2009  16:11
Pane Černý,
rád bych se vložil do diskuze. Když porovnáváte výkupní ceny z VTE a jiných zdrojů, tak buďte objektivní a řekněte občanům také o technologii výroby elektrické energie pomocí spalování biomasy. Kde se využívá kogenerace, tedy spálením biomasy získáme energii tepelnou a elektrickou. Kde elektrická je dotována a tepelná nikoliv.
Pro příklad kotel nového bloku v plzeňské teplárně má jmenovitý tepelný výkon 35 MW, výstupní výkon na svorkách alternátoru je 10,2 MW elektrického a 15 MW tepelného výkonu za turbinou. Pokud si to přepočítáme na dotace, tak ta biomasa nam poskytne o cca 150% více užitečné (tepelné) energie pro vytápění. Pokud by se tato energie vyrobila ve větrnících, tak na dotacích do větrné energetiky zaplatíme 5,5 Kč/kWh. Tedy pouhé porovnání výkupních cen není směrodatné…
A dále, vodní elektrárny a elektrárny spalující biomasu mohou poskytovat regulační energii. Která je právě z důvodu výstavby a následného provozu VTE a slunečních elektr. více spotřebovávána. Vltavská kaskáda denně průměrně dodá 800 MWh elektrické energie na pokrytí špičkového zatížení. Podobně biomasu spalujeme v teplárnách podle potřeby teplárenské sítě. Velké bloky 50 MW spalující biomasu (Tisová, Hodonín, Poříčí) mohou být zařazeny do primární, sekundární regulace a i dalších stupňů regulace. Předseda ERÚ (Ing. Fiřt) na jedné přednášce (je volně na internetu) uvedl, že výstavba VTE v několika příštích letech zvedne náklady na regulaci sítě o 3 miliardy Kč/rok. Regulační energii poskytuje především ČEZ pro ČEPS. Proto také staví dvě nové plynové elektrárny po 840 MW. A bude to ČEZ kdo na tom také vydělá.
Ještě bych doplnil jednu věc k tomu Vašemu porovnání. A to tu, že při spalování biomasy (dřevní štěpky z lesního odpadu) nejvíce zaplatíme za lidskou práci, protože potřebujeme celou řadu pracovníků: nádeníky na tahání větví do štěpkovačů, řidiče aut, nakladačů… V tomto případě jde opravdu o zlepšení zaměstnanosti v regionu, ale v případě VTE a fotovoltaiky zaplatíme především drahou technologii, úvěry u bank. Servis a údržbu provádí dodavatel technologie. S pozdravem O. Král
RE na: Větrné elektrárny v Kasejovicích   přidaný: 06.11.2009  13:33
VE Amerika
Vladimír Černý  |  192.168.40.180  |  vatec(zavináč)blatna.net
11.11.2009  08:28
Dobrý den, jako zástupce firmy VATEC electronics bych chtěl reagovat na tento dotaz. Naše firma již při prvním představení projektu VE Amerika na zasedání zastupitelstva města Kasejovice dne 26.6.2006 nabídla městu návrh příspěvku do městské pokladny. O kterém jsme čekali nějakou diskuzi. Návrh vycházel z konkrétních podmínek v té době a dnes již není nutné se k němu vracet.
Dne 9.5.2008 jsme předložili doporučeným dopisem zastupitelstvu konkrétní nabídku, která zahrnovala příspěvek na vybudování bezdrátového místního rozhlasu 250 tisíc Kč a roční paušální odvod spolu s odvodem každé vyrobené kWh, což by přineslo městu dalších cca 5 mil Kč v průběhu předpokládané životnosti elektrárny. Nikdy jsme nenabízeli ani levnější elektřinu pro občany Kasejovic (v současné době to není prakticky možné) ani popelnice zadarmo, pouze jsem navrhovali, aby peníze, které bychom městu poskytli, byly využity např. na dotování odvozu odpadu nebo na jiné aktivity, které jsou spojeny s ekologií.
Dne 3.11.2009 vyšlo nové Cenové rozhodnutí ERÚ, které snižuje výkupní cenu z větrných elektráren na 2,23 Kč/kWh. Je to již sedmé snížení ceny od r. 2004 a výkupní cena je pro VE je nejnižší ze všech obnovitelných zdrojů a nejméně zatěžuje dotační politiku státu výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Pro zajímavost u malých vodních elektráren vzrostla výkupní cena na 3Kč/kWh, u spalování biomasy vzrostla až na 4,58 Kč/kWh a u bioplynové stanice vzrostla až na 4,12 Kč/kWh. Solární el. energie se vykupuje za 12,89 Kč/kWh a zatím pro ní nebyly dány pro příští rok nové podmínky.
Na závěr bych chtěl všechny, kdo se zajímají o náš projekt, upozornit, že od r. 2007 každé druhé úterý od 16:00 funguje bezplatné konzultační energetické centrum v administrativní budově Agro Kasejovice, kde se můžete dozvědět nejen vše o energetických úsporách, ale také o projektu VE Amerika a VE Danielka.
Větrné elektrárny v Kasejovicích
Kasejovický občan  |  83.208.35.77
06.11.2009  13:33
Mohl by některý z investorů a nebo některý VTE podporující zastupitel zveřejnit jak se investoři připravují na dodržení slibů, kterými se oháněli při veřejném zasedání v srpnu a nebo již dříve před tím? Tedy levnější elektřina, popelnice zdarma a nebo příspěvek do obecní kasy (kolik by to mělo být??). Je jasné, že elektřinu nám to nikdy nezlevní (spíše naopak), ale co ostatní závazky? Dělají zastupitelé tlak na investory ohledně uzavření patřičných smlouv? Děkuji za odp.
RE na: Jiná anketa   přidaný: 07.10.2009  16:51
Změna
Blovský  |  77.48.12.2  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
14.10.2009  19:14
Dobrý den!
Omlouvám se pozdní reakci, nějak jsem knihu opoměl sledovat. Dnes jsem dostal pokyn z MěÚ. Anketa je tedy nová.
RE na: knihovna   přidaný: 11.10.2009  17:39
Knihovna
Blovský  |  77.48.12.2  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
14.10.2009  18:59
Dobrý den!
Informace je také zde:
http://www.kasejovice.cz/pages/souhrn/info_kasejovice.ph p
RE na: chod webu   přidaný: 11.10.2009  18:46
připravované akce
Blovský  |  77.48.12.2  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
14.10.2009  18:54
Dobrý den!
Web je zřizován především za účelem zveřejňování informací. V prvé řadě úředních dle zákona ale také informací o městě a akcích. Mělo by se jednat vedle Kasejovických novin o další zdroj informací.
Určitě máte pravdu, že informace o připravovaných akcích nejsou ideální. Na druhou stranu většina akcí, které pořádá MěÚ je avizována formou plakátu v části akce nebo v pravém sloupci. U akcí, které pořádá někdo jiný to často tak není. Jde o to, aby se ta informace dostala ke mě, tedy aby mi pořadatel dal požadavek. Pokud to tak je ještě se nestalo, že by informace nebyla zveřejněna. Na základě i Vašeho podnětu znovu požádáme organizace aby tak činily. V současné době se připravuje nová podoba webu, kde bude tomuto tématu věnován větší prostor. Bohužel vzhledem k rozsahu je změna poměrně náročná a tak bude ještě nějaký čas v provozu starý web.
RE na: chod webu   přidaný: 11.10.2009  18:46
připravované akce
Městský úřad  |  77.48.12.2
14.10.2009  15:01
Děkujeme za připomínku. Ode dneška najdete přehled připravovaných akcí v rubrice "Kulturně-společenské centrum", sportovní akce jsou průběžně zveřejňovány v rubrice TJ Sokol. Rozpis hokejbalových utkání najdete na www.hokejbal.cz pod MČR MŽ.
RE na: knihovna   přidaný: 11.10.2009  17:39
knihovna
Městský úřad  |  77.48.12.2
14.10.2009  14:40
Otevírací doba knihovny je vždy v pondělí 8 - 13 hod.; 16 - 17.30 hod. a v úterý 10.30 -13.00 hod. - viz rubrika "Kulturně-společenské centrum".
chod webu
občan H  |  77.48.12.2
11.10.2009  18:46
Zdravím, zajímalo by mě za jakým účelem je zřizován tento web.Na webu naleznu pouze info o akcích,které už proběhly.Navíc většina z těch akcí jsou akce propagující paní starostku a chod města. Uvítal bych,kdyby bylo na webu víc informací o akcích které teprve nastanou.V Kasejovicích a okolí je spoustu akcí o kterých není na webu ani zmínka.Asi si nikdo neuvědomuje, že pokud nebudou mít akce propagaci,nenavštíví je tolik lidí jako by je navštívilo pokud by o nich byla zmínka na internetu. V Kasejovicích se hraje fotbal,hokejball, občas se tu zorganizují nějaké akce a o ničem není na netu ani zmínka. Podle mne by web neměl sloužit jen jako vývěska a reklamní portál.A měl by být také jako jakýsi informační systém, kde se obyvatelé dozví o všech událostech,které se v obci konají.Pokud se na webu zobrazí akce s fotkami, které proběhly před týdnem tak je to sice hezké ničméně neefektivní.Pokud by chtěl navštívit někdo třeba z okolí Nepomuka nějakou událost nebo akci v Kasejovicích, tak se o ní nemá možnost dozvědět.Přitom není nic jednodužšího než to dát na web.
knihovna
Jana  |  77.48.12.2
11.10.2009  17:39
Ráda bych věděla od kdy bude fungovat knihovna a jakou bude mít otvírací dobu.Nikde jsem se nic nedočetla.Děkuji
RE na: Jiná anketa   přidaný: 07.10.2009  16:51
např.
Lukáš  |  77.48.12.2
07.10.2009  23:38
například?
Jiná anketa
Jan Cina  |  77.48.12.2
07.10.2009  16:51
Dobrý den pane Blovský,
možná by stálo za zvážení vyměnit anketu. Podle mne je tam ta anketní otázka už dlouho.Možná by nějaká aktualizace neškodila.Témat je mnoho......
RE na: Dotaz   přidaný: 07.08.2009  23:43
odpověď na dotaz
Městský úřad  |  77.48.12.2  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
10.08.2009  13:30
Kontakt na pana faráře odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Dotaz
Ivan Zmrzlík  |  89.102.175.196  |  zmrzlikovi(zavináč)karneval.cz
07.08.2009  23:43
Dobrý den, podle některých historických pramenů je umístěna v kostele sv.Jakuba hrobka Petra Zmrzlíka ze Svojšína. Dne 6.8. jsem navštívil Vaše krásné městečko a bohužek se mi nepodařilo sehnat informaci, kdo by mi umožnil nahlédnout do budovy kostela, případně zhotovit pár fotografiíí, výhradně pro soukromou potřebu. Poradíte mi na koho se orátit? Jsem z daleka, nicméně při příští návštěvě Vašeho města, bych se rád do kostela podíval. Děkuji za jakoukoli informaci. Ivan Zmrzlík
Zahradní nábytek Siesta Bohemia s.r.o.
Vladimír Hřídel  |  92.62.226.122  |  siesta(zavináč)vbudejovicich.cz
07.08.2009  09:19
Ahoj, máte noc pěkné stránky koukněte se i na ty moje a nechte vzkaz http:/www.e-zahradni-nabytek.cz ahoj, budu se těšit
RE na: chodník   přidaný: 19.06.2009  08:38
chodník
Čápová Marie, starostka  |  77.48.12.2  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
15.07.2009  12:54
Ano, máte pravdu. Také nás trápí tento úsek.Při výstavbě chodníků projektant stavby tuto část nemohl nezahrnout, nebot zde chodník nebude, ale obslužná komunikace, která bude sloužit jak chodcům tak automobilům, kteří zajíždí k železářství. Proto byla před více jak 2 roky zadána projektová dokumentace na úpravy Jánského náměstí -t.j. od radnice směrem na Blatnou až k domu č.p.42 (po obou stranách komunikace). Projekt je již zhotoven a čeká se jen na vyjádření dotčených orgánů. Další otázkou je finanční zajištění stavby.
Než započne tato stavba, pokusíme se zlepšit schůdnost této části provizorně.
S dalšími dotazy a nahlédnutí do projektu Vás ráda seznámím kdykoliv na radnici.
RE na: 3kola   přidaný: 24.06.2009  12:17
cau
martina  |  90.176.230.121  |  martina.k12(zavináč)seznam.cz
30.06.2009  18:30
dominika ma email domca.r@seznam.cz