ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 809720/20/2300-11420-401159
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 809525/20/2300-11420-401159 je zpřístupněn k nahlédnutí
Min.doba zveřejnění od 23.04.2020 do 09.05.2020.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství za r. 2019
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně přílohy
Min.doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 21.04.2020 do 07.05.2020.

Informace a opatření města Kasejovice v souvislosti s výskytem koronaviru
MÚ, lékaři, pošta, COOP, nabídka seniorům, tělocvična, Klub otevřených dveří, knihovna, sběrný dvůr
Min.doba zveřejnění od 20.04.2020 do 30.04.2020.

Dražební vyhláška č. 20200186
Dražební vyhláška - elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 20.04.2020 do 22.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 17.04.2020 do 08.06.2020.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.4.2020
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.4.2020
Min.doba zveřejnění od 17.04.2020 do 08.06.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MEKAsp MK/156/2020
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 17.04.2020 do 03.05.2020.

Usnesení vlády č. 159 - 161
Usnesení vlády č. 159 - 161
Min.doba zveřejnění od 14.04.2020 do 30.04.2020.

Usnesení vlády č. 156 - 158
Usnesení vlády č. 156 - 158
Min.doba zveřejnění od 14.04.2020 do 30.04.2020.

Usnesení vlády č. 150 - 153
Usnesení vlády č. 150 - 153
Min.doba zveřejnění od 07.04.2020 do 23.04.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Záměr pronájmu pozemku s následným prodejem v k.ú. Podhůří ze dne 3.4.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 03.04.2020 do 19.04.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2020 do 04.05.2020.

Usnesení vlády č. 140 - 142
Usnesení vlády č. 140 - 142
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Usnesení vlády č. 133 - 137
Usnesení vlády č. 133 - 137
Min.doba zveřejnění od 30.03.2020 do 15.04.2020.

Usnesení vlády č. 130 - 132
Usnesení vlády č. 130 - 132
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 12.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/244/2020/Výst./1
Městský úřad v Kasejovicích, odbor výstavby vydává Vyrozumění o podaném odvolání spis. zn.: MEKAsp MK/244/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 11.04.2020.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí akce "Kladrubce obec, PJ, kNN"
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 11.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/156/2020
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 26.03.2020 do 11.04.2020.

Usnesení vlády č. 122 - 128
Usnesení vlády č. 122 - 128
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Mimořádné opatření města Kasejovice - 24.3.2020
Látkové roušky ušité dobrovolníky jsou k dispozici zdarma na MÚ v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Program podpory neziskových organizací 2020
Program podpory neziskových organizací 2020 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 20.12.2020.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na základě usnesení RPK č. 4032/19
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obsužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 17.04.2020.

Usnesení vlády č. 109 - 112
Usnesení vlády č. 109 - 112
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Usnesení vlády č. 106, 107 a 108
Usnesení vlády č. 106, 107 a 108
Min.doba zveřejnění od 19.03.2020 do 04.04.2020.

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje - vykonávání péče o děti za nouzového stavu
Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti a mládeže za nouzového stavu
Min.doba zveřejnění od 17.03.2020 do 02.04.2020.

Regulační opatření ve veřejné dopravě - 16.3.2020
Dnes 16.3.2020 od 12 hodin vyhlašuje hejtman Plzeňského kraje regulační opatření ve veřejné dopravě
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Oznámení katastrálního úřadu o jednání dne 24.3.2020
Oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj k obnově katastrálního operátu v Řesanicích v souvislosti s krizovým opatřením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 215
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 24.03.2020.

Nouzový stav ČR, Ohrožení zdraví- výskyt koronaviru SARS CoV-2, Souhrnné informace 16.3.2020
Nouzový stav ČR, Ohrožení zdraví- výskyt koronaviru SARS CoV-2, Souhrnné informace, Usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/156/2020
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 10.03.2020 do 26.03.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/453/2019/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí - Povolení výjimky a územní rozhodnutí spis. zn.:MEKAsp MK/453/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Vyjádření k zahájení územního řízení č.j.: MK/652/2019/Výst.
Vyjádření k zahájení územního řízení
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.3.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.03.2020 do 12.03.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/1857/20
Veřejná vyhláška od Krajského úřadu Plzeňského kraje - opatření obecné povahy: Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci spis. zn.: ZN/499/DSH/20
Min.doba zveřejnění od 28.02.2020 do 15.03.2020.

SPÚ ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu ze dne 13.5.2020
Státmí pozemkový úřad ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.02.2020 do 13.05.2020.

Oznámení o prováděné stavbě v obci Chloumek - únor 2020
Oznámení o prováděné stavbě dle projektu společnosti Omexom GA Energo s.r.o. v obci Chloumek v únoru až březnu 2020
Min.doba zveřejnění od 12.02.2020 do 28.02.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1848/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/1027/20
Min.doba zveřejnění od 06.02.2020 do 22.02.2020.

Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 04.02.2020 do 20.02.2020.