ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/156/2020
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 10.03.2020 do 26.03.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/453/2019/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí - Povolení výjimky a územní rozhodnutí spis. zn.:MEKAsp MK/453/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Vyjádření k zahájení územního řízení č.j.: MK/652/2019/Výst.
Vyjádření k zahájení územního řízení
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.3.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.03.2020 do 12.03.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/1857/20
Veřejná vyhláška od Krajského úřadu Plzeňského kraje - opatření obecné povahy: Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci spis. zn.: ZN/499/DSH/20
Min.doba zveřejnění od 28.02.2020 do 15.03.2020.

SPÚ ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu ze dne 13.5.2020
Státmí pozemkový úřad ČR vydává Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.02.2020 do 13.05.2020.

Oznámení o prováděné stavbě v obci Chloumek - únor 2020
Oznámení o prováděné stavbě dle projektu společnosti Omexom GA Energo s.r.o. v obci Chloumek v únoru až březnu 2020
Min.doba zveřejnění od 12.02.2020 do 28.02.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1848/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp.zn.: MÚ/DOP/1027/20
Min.doba zveřejnění od 06.02.2020 do 22.02.2020.

Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 04.02.2020 do 20.02.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1358/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/629/20
Min.doba zveřejnění od 30.01.2020 do 15.02.2020.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2020 ze dne 21.12.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 10.01.2020 do 31.12.2020.

Územního rozhodnutí č.j. MK/374/2019/Výst./3
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby zveřejňuje Veřejnou vyhlášku - Územního rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/374/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2020 do 24.01.2020.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Řesanice ze dne 8.1.2020
Město Kasejovice zveřejňuje oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Řesanice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 18.02.2020.

Záměr výpůjčky nebytového prostoru ze dne 7.1.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.01.2020 do 23.01.2020.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 7.1.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.01.2020 do 23.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12918/2019 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/5270/19
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 05.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12914/2019 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/5321/19
Min.doba zveřejnění od 19.12.2019 do 04.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12912/2019 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: MÚ/DOP/5025/19
Min.doba zveřejnění od 19.12.2019 do 04.01.2020.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.12.2019
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2019 do 13.12.2019.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - ze dne 28.11.2019
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Min.doba zveřejnění od 28.11.2019 do 30.01.2020.

Záměr prodeje pozemku ze dne 26.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Záměr směny pozemků v k.ú. Kasejovice ze dne 26.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Záměr směny pozemků v katastrálním území Kasejovice ze dne 26.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Informace k návrhu rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2019 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2019
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na r. 2020
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2023 ke schvalovanému rozpočtu na r. 2020
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 18.11.2019
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2019 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.11.2019 do 19.11.2019.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Kladrubce ze dne 5.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 21.11.2019.

Záměr směny pozemků v k.ú. Kasejovice ze dne 5.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 21.11.2019.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 5.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 21.11.2019.

Rozhodnutí - společné povolení od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/3676/2019 - HoL
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí schvaluje stavební záměr Prodloužení kanalizace – ulice U Trati, Chloumecká – Kasejovice zn.: MÚ/VŽP/3680/19
Min.doba zveřejnění od 22.10.2019 do 07.11.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/11604/19
KÚ Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci spi. zn.: ZN/1702/DSH/19
Min.doba zveřejnění od 11.10.2019 do 27.10.2019.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2019 ze dne 10.1.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 10.10.2019 do 26.01.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7973/2019 – Bo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na chodníku podél komunikace č. I/20 v obci Kasejovice spis. zn.: MÚ/DOP/4203/19
Min.doba zveřejnění od 09.10.2019 do 25.10.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/453/2019/Výst./1
Oznámení zahájení územního řízení, řízení o povolení výjimky a pozvání k ústnímu jednání spis.zn.: MEKAsp MK/453/2019/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.09.2019 do 05.10.2019.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.9.2019
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích
Min.doba zveřejnění od 05.09.2019 do 13.09.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11-155
Soudní exekutor vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 04.09.2019 do 10.10.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11a-9
Soudní exekutor vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 04.09.2019 do 10.10.2019.