ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

MŠ Kasejovice - návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2018 pro MŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

MŠ Kasejovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2019 - 2020 pro MŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

ZŠ Kasejovice - návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2018 pro ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

ZŠ Kasejovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2019 - 2020 pro ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 17.12.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7. 12. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 29.11.2017 do 07.12.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 27.11.2017 do 14.12.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/4159/2017 - Vět
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh změny č. 1 ÚP Kasejovice zn.: MÚ/VŽP/2048/17
Min.doba zveřejnění od 23.11.2017 do 11.01.2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018
Město Kasejovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 ke schválovanému rozpočtu na r. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 493/6 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: MEKAsp MK/622/2017
Veřejná vyhláška (rušení trvalého pobytu) Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 212 EDX 1/17-3
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 17.10.2017 do 30.11.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/622/2017
Městský úřada kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku: Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 17.10.2017 do 02.11.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 920 / 1 v k. ú. Chloumek u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2017 do 21.10.2017.

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
MěÚ Kasejovice zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 05.10.2017 do 22.10.2017.

ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k. ú. Kotouň
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 06.12.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn.: MEKAsp MK/622/2017
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 25.09.2017 do 11.10.2017.

Usnesení soudního exekutora č.j.:088EX 2373/05-217
Usnesení soudního exekutora o odročení dražby na neurčito.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2017 do 08.10.2017.

Veřejnoprávní smlouva I4/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice I4/2017
Min.doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 01.10.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 592 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 592 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Návrh územního rozhodnutí MK / 593 / 2017 / Výst. / 1
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí
sp. zn.: MEKAsp MK / 593 / 2017 / Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 23.09.2017.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 22.10.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová poskytuje informaci o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 22.10.2017.

Záměr výpůjčky za údržbu jedné místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr výpůjčky
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.09.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7. 9. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Chloumku
Min.doba zveřejnění od 30.08.2017 do 07.09.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR stanovuje minimální počet členů okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 21.09.2017.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017
Sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Doporučená opatření v ochraně lesa
Min.doba zveřejnění od 18.08.2017 do 18.09.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1335/1, 1335/4, 1346 v k. ú. Újezd u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1212/28, 1212/27, 1212/7, 1212/1 v k. ú. Řesanice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 401/5 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 682 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 645/1 v k. ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 26.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/2615/2017 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
zn.: MÚ/VŽP/2048/17
Min.doba zveřejnění od 28.07.2017 do 29.08.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-208
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 20.09.2017.