ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn. MEKAsp MK/211/2018
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 14.04.2018 do 30.04.2018.

OOP od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/1212/2018 - HoL
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává OOP Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje zn.: MÚ/VŽP/364/18
Min.doba zveřejnění od 11.04.2018 do 27.04.2018.

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 06.04.2018 do 22.04.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 06.04.2018 do 22.04.2018.

Usnesení od soudního exekutora č.j.: 120 EX 13553/09-221
Exekutorský úřad Klatovy vydává Usnesení
Min.doba zveřejnění od 03.04.2018 do 19.04.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: MEKAsp MK/211/2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 28.03.2018 do 13.04.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/959/2018 – Bo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/605/18
Min.doba zveřejnění od 27.03.2018 do 12.04.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 26.03.2018 do 07.05.2018.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2018
Min.doba zveřejnění od 07.03.2018 do 23.03.2018.

Informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
MěÚ Kasejovice zveřejňuje informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 06.03.2018 do 22.03.2018.

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Min.doba zveřejnění od 06.03.2018 do 30.09.2018.

Výroční zpráva o poskytování informací 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 02.03.2018 do 18.03.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 6. 3. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 6. března 2018 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 26.02.2018 do 06.03.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 662 / 18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 06.02.2018 do 24.03.2018.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Újezd u Kasejovic - únor 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2018 do 21.02.2018.

Dražební vyhláška č. j.: 120 EX 477/11-387
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronické dražby
Min.doba zveřejnění od 02.02.2018 do 05.04.2018.

Dražební vyhláška č. j.: 120 EX 13553/09-135
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 16.01.2018 do 05.04.2018.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR -2. kolo konané ve dnech 26. 1. - 27. 1. 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo v obci Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.01.2018 do 28.01.2018.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 493 / 5 v k. ú. Kasejovice s následným prodejem
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2018 do 27.01.2018.

Dražební vyhláška 2 č. j.: 212 EDX 1/17-6
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 04.01.2018 do 07.02.2018.

Dražební vyhláška 1 č. j.: 212 EDX 1/17-6
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 03.01.2018 do 07.02.2018.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 14.01.2018.

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise č. j.: MK/929/2017
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise při volbě prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, s případným II. kolem ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 13.12.2017 do 29.12.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 233 / 4
KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 233 / 4
Min.doba zveřejnění od 13.12.2017 do 13.01.2018.

Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích - prosinec 2017
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

MŠ Kasejovice - návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2018 pro MŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

MŠ Kasejovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2019 - 2020 pro MŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

ZŠ Kasejovice - návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2018 pro ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

ZŠ Kasejovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2019 - 2020 pro ZŠ Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 17.12.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7. 12. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 29.11.2017 do 07.12.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 27.11.2017 do 14.12.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/4159/2017 - Vět
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh změny č. 1 ÚP Kasejovice zn.: MÚ/VŽP/2048/17
Min.doba zveřejnění od 23.11.2017 do 11.01.2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018
Město Kasejovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 ke schválovanému rozpočtu na r. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 493/6 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2017 do 07.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: MEKAsp MK/622/2017
Veřejná vyhláška (rušení trvalého pobytu) Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017.