ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 23.3.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.03.2023 do 24.03.2023.

Záměr prodeje objektu v k.ú. Kasejovice ze dne 2.3.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 18.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích, Podhůří a Přebudově 23.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 23.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 24.03.2023.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kladrubce 18.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 18.03.2023.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 04.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kasejovice 3.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.02.2023 do 03.03.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/731/2023 - VaR
Městský úřad v Nepomuku vydává veřejnou vyhlášku - projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Kasejovice za období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 14.02.2023 do 02.03.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: ZN/297/DSH/23
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici I/19 a I/20 spis.zn.: ZN/297/DSH/23
Min.doba zveřejnění od 09.02.2023 do 25.02.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 2.2.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 2.2.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 25.01.2023 do 02.02.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny dne 14.2.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 14.2.2023 ve více obcích od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 24.01.2023 do 15.02.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka ze dne 24.1.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 24.01.2023 do 09.02.2023.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 17.01.2023 do 30.01.2023.

Informace ke zvláštním způsobům hlasování - volba prezidenta dne 13. a 14.1.2013
Informace ke zvláštním způsobům hlasování - volba prezidenta
Min.doba zveřejnění od 03.01.2023 do 30.01.2023.

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023
Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky
Min.doba zveřejnění od 28.12.2022 do 30.01.2023.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 21.12.2022 do 30.01.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12276/2022 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu zn.: MÚ/DOP/4819/22
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 04.01.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Hradiště 21.1.2023
Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Hradiště do Nezdřevské hospody
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 21.01.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12248/2022 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy zn.: MÚ/DOP/4782/22
Min.doba zveřejnění od 14.12.2022 do 30.12.2022.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech ve dnech 13. a 14.1.2023
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR
Min.doba zveřejnění od 02.12.2022 do 30.01.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8.12.2022
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.11.2022 do 09.12.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 28.11.2022 do 30.01.2023.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2023
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2023, Informace k návrhu rozpočtu, Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026 a Návrh rozpočtu fondů.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2022 do 22.12.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/11905/2022 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu zn.: MÚ/DOP/4585/22
Min.doba zveřejnění od 16.11.2022 do 02.12.2022.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Řesanice ze dne 11.11.2022
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 11.11.2022 do 27.11.2022.

Schválený rozpočet svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023
Schválený rozpočet svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023
Min.doba zveřejnění od 11.11.2022 do 27.11.2022.

Schválený rozpočtový výhled obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2024 - 2025
Schválený rozpočtový výhled obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2024 - 2025
Min.doba zveřejnění od 11.11.2022 do 27.11.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14.1.2023
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14.1.2023
Min.doba zveřejnění od 04.11.2022 do 15.01.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích, Nové Vsi a v Řesanicích 22.11.2022
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 22.11.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 01.11.2022 do 23.11.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 16.11.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 16.11.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 26.10.2022 do 17.11.2022.

Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 099 EX 6598/10-105
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 30.11.2022.

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2023
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2023
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 10.11.2022.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2024 - 2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2024 - 2025
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 10.11.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/4146/22
Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4
Min.doba zveřejnění od 21.10.2022 do 06.11.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích, Nové Vsi a Oselcích 9.11.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích, Nové Vsi a Oselcích prběhne dne 9.11.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 19.10.2022 do 10.11.2022.

Zápis z úvodního jednání KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic spis. zn.: SP5444/2022-504201
Zápis z úvodního jednání KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.10.2022 do 28.10.2022.

Oznámení o rozšíření KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic spis.zn.: 2RP21035/2015-504201
Oznámení o rozšíření KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.10.2022 do 28.10.2022.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic spis.zn.: SP5444/2022-504201
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.10.2022 do 28.10.2022.

Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice 20.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 11.10.2022 do 20.10.2022.