ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 29.5.2024
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2024 do 00.00.0000.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice - obytná zóna
Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice - obytná zóna
Min.doba zveřejnění od 28.05.2024 do 13.06.2024.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Řesanice ze dne 28.5.2024
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 28.05.2024 do 13.06.2024.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Oznámení o době a místě konání voleb do do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Min.doba zveřejnění od 21.05.2024 do 09.06.2024.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 23.5.2024
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 23.5.2024 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.05.2024 do 24.05.2024.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 4.6.2024
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 4.6.2024 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 14.05.2024 do 05.06.2024.

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro město Kasejovice za rok 2023
Kalkulace cen pro vodné a stočné
Min.doba zveřejnění od 29.04.2024 do 15.05.2024.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Západočeský kraj č.j.: 805119/24/2300-11530-401159
FÚ oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 29.04.2024 do 01.06.2024.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Schválený závěrečný účet za rok 2023, Zpráva nezávislého auditora
Min.doba zveřejnění od 26.04.2024 do 12.05.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 7103/2024
Městský úřad Blatná, odbor dopravy stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 25.04.2024 do 11.05.2024.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Min.doba zveřejnění od 24.04.2024 do 09.06.2024.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP 7.6 - 8.6.2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 7.6 - 8.6.2024
Min.doba zveřejnění od 23.04.2024 do 09.06.2024.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Min.doba zveřejnění od 17.04.2024 do 09.06.2024.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 654742/24/2300-11530-401159
FÚ oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 11.04.2024 do 16.05.2024.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu 7.6 - 8.6.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Min.doba zveřejnění od 08.04.2024 do 09.06.2024.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 4.4.2024
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.04.2024 do 20.04.2024.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 4.4.2024
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.04.2024 do 20.04.2024.

Z Á M Ě R a Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice
Z Á M Ě R a Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů
Min.doba zveřejnění od 05.04.2024 do 20.04.2024.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č.dat.schr.: 1338793031
Ministerstvo vnitra potvrzuje vyhlášení právního předpisu
Min.doba zveřejnění od 04.04.2024 do 20.04.2024.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2023
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2023
Min.doba zveřejnění od 02.04.2024 do 18.04.2024.

Veřejná vyhláška od Zeměměřičského ústavu č.j.: ZÚ-00127/2024-13200
Zeměměřičský ústav oznamuje provádění zeměměřičských prací v Kasejovicích od 8.4. do 13.12.2024
Min.doba zveřejnění od 27.03.2024 do 12.04.2024.

Aukční vyhláška o konání elektronické aukce č.j.: UZSVM/P/7567/2024-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej parcely č. 669 v katastrálním území a obci Oselce
Min.doba zveřejnění od 26.03.2024 do 11.04.2024.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 28.3.2024
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 28.3.2024 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 20.03.2024 do 29.03.2024.

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2023
Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2023 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha účetní uzávěrky
Min.doba zveřejnění od 11.03.2024 do 30.04.2024.

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č.j.: DOP/4000/2024 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Min.doba zveřejnění od 05.03.2024 do 21.03.2024.

Výzva - návrh Opařní obecné povahy č.j.: PK-ŽP/3093/24
Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber) zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů
Min.doba zveřejnění od 23.02.2024 do 10.03.2024.

Veřejné projednání s občany 21.2.2024
Veřejné projednání s občany za účelem rekonstrukce prostoru před hřbitovem
Min.doba zveřejnění od 16.02.2024 do 21.02.2024.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 12.02.2024
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2024 do 00.00.0000.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 15.2.2024
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 15.2.2024 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 07.02.2024 do 16.02.2024.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 5.1.2024
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2024 do 00.00.0000.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 08.01.2024 do 24.01.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13858/2023 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu, sp.zn.: MÚ/DOP/5312/23
Min.doba zveřejnění od 13.12.2023 do 29.12.2023.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13728/2023 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy a stanoví přechodnou úpravu provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5273/23
Min.doba zveřejnění od 06.12.2023 do 22.12.2023.

Aukční vyhláška - elektronická aukce č.j.: UZSVM/p/31170/2023-HMSU
Vyhlášení konání elektronické aukce
Min.doba zveřejnění od 29.11.2023 do 05.01.2024.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.12.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 28.11.2023 do 08.12.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13171/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu zn.: MÚ/DOP/5128/23
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 07.12.2023.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2024
Návrh rozpočtu města na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 20.11.2023 do 31.12.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpočet na rok 2024
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpočet na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválené rozpočtové opatření 02/2023
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválené rozpočtové opatření 02/2023
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.