ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 4.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j.: VŽP/2585/2023 - HoL
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby: Přivaděč surové vody pro obec Lnáře
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 16.06.2023.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře" č.j.: VŽP/2358/2023 - HoL
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře"
Min.doba zveřejnění od 18.05.2023 do 27.05.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 25.5.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 25.5.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 17.05.2023 do 26.05.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic 1.6.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic proběhne dne 1.6.2023 od 7:30 do 16:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 11.05.2023 do 02.06.2023.

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice k 31.12.2022
Návrh závěrečného účtu města Kasejovice s přílohami: Návrh závěrečného účtu města Kasejovice, Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha
Min.doba zveřejnění od 09.05.2023 do 31.05.2023.

Program podpory neziskových organizací 2023
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží, kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity, podmínky a Žádosti o poskytnutí finančních prostředků
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 31.01.2024.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 27.4.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 00.00.0000.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 10.05.2023.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 811915/23/2300-11530-401159
FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 054 EX 997 / 13 - 1643
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dažební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 13.04.2023 do 18.05.2023.

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK zn.: PK-RR/1426/23
Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 05.04.2023 do 21.04.2023.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice ze dne 29.3.2023
Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 29.03.2023 do 14.04.2023.

Veřejná vyhláška od Zeměměřičského úřadu č.j.: ZÚ-00127/2023-13200
Oznámení o zeměněřičských pracích od 3.4. do 15.12.2023
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 13.04.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 28.3.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 00.00.0000.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022 včetně výkazů
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Rozpočtové opatření 01/2023 Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Rozpočtové opatření 01/2023 Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 23.3.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.03.2023 do 24.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 28.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 28.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 07.03.2023 do 29.03.2023.

Záměr prodeje objektu v k.ú. Kasejovice ze dne 2.3.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 18.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích, Podhůří a Přebudově 23.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 23.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 24.03.2023.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - inforrmace 2023
Informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kladrubce 18.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 18.03.2023.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 04.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kasejovice 3.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.02.2023 do 03.03.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/731/2023 - VaR
Městský úřad v Nepomuku vydává veřejnou vyhlášku - projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Kasejovice za období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 14.02.2023 do 02.03.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: ZN/297/DSH/23
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici I/19 a I/20 spis.zn.: ZN/297/DSH/23
Min.doba zveřejnění od 09.02.2023 do 25.02.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 2.2.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 2.2.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 25.01.2023 do 02.02.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny dne 14.2.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 14.2.2023 ve více obcích od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 24.01.2023 do 15.02.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka ze dne 24.1.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 24.01.2023 do 09.02.2023.

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 17.01.2023 do 30.01.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 10.1.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 10.01.2023 do 00.00.0000.

Informace ke zvláštním způsobům hlasování - volba prezidenta dne 13. a 14.1.2013
Informace ke zvláštním způsobům hlasování - volba prezidenta
Min.doba zveřejnění od 03.01.2023 do 30.01.2023.

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023
Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky
Min.doba zveřejnění od 28.12.2022 do 30.01.2023.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 21.12.2022 do 30.01.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12276/2022 - VrL
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu zn.: MÚ/DOP/4819/22
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 04.01.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Hradiště 21.1.2023
Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Hradiště do Nezdřevské hospody
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 21.01.2023.