ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13171/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu zn.: MÚ/DOP/5128/23
Min.doba zveřejnění od 21.11.2023 do 07.12.2023.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2024
Návrh rozpočtu města na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 20.11.2023 do 31.12.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpočet na rok 2024
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpočet na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválené rozpočtové opatření 02/2023
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválené rozpočtové opatření 02/2023
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Oznámení o vyhlášení právních předpisů ze dne 6.11.2023
Poplatek za svoz odpadu, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu, požární řád města
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/12653/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - veřejnou vyhlášku: Přechodnou úpravu provozu
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Nový záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice ze dne 6.11.2023
Nový záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.11.2023 do 22.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Návrh rozpočtu na rok 2024
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Návrh rozpočtu na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 08.11.2023.

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Středně dobý výhled rozpočtu svazku na roky 2025 - 2026
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 08.11.2023.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 26.10.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 26.10.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 19.10.2023 do 27.10.2023.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 16.10.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic a navazujících částí
Min.doba zveřejnění od 16.10.2023 do 01.11.2023.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2023
Upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Min.doba zveřejnění od 10.10.2023 do 16.11.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/4343/23
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.09.2023 do 30.09.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10325/2023 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanoví místní úpravu provozu sp. zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 12.09.2023 do 13.10.2023.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/10347/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu sp. zn.: MÚ/DOP/4109/23
Min.doba zveřejnění od 12.09.2023 do 28.09.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 6.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 22.09.2023.

Záměr pronájmu nebytových prostor ze dne 4.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 04.09.2023 do 20.09.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.9.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7.9.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.08.2023 do 08.09.2023.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 28.8.2023
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2023 do 01.01.2024.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 22.8.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 22.08.2023 do 07.09.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.: 94 EX 4143/10
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 16.08.2023 do 21.09.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 10.08.2023 do 26.08.2023.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/21401/2023-HMSO
Aukční vyhláška o elektronické aukci
Min.doba zveřejnění od 02.08.2023 do 06.10.2023.

Záměr pachtu ze dne 31.7.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Rozhodnutí o zrušení konání dražby č.j.: 1514190/23/2301-80542-405046
Konání dražby nařízené dražební vyhláškou č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046 na den 17.08.2023 v 8:00 hod. se ruší.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 18.08.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/8210/2023 - BaM
Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/1 3493/2023-HMSIJ
Česká republika - Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových vydává aukční vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2023 do 14.09.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 17.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 20.7.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 20.7.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.07.2023 do 21.07.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046
Správce daně nařizuje elektronickou dražbu nemovité věci - Dražba číslo: 230575
Min.doba zveřejnění od 10.07.2023 do 22.07.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 4.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j.: VŽP/2585/2023 - HoL
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby: Přivaděč surové vody pro obec Lnáře
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 16.06.2023.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře" č.j.: VŽP/2358/2023 - HoL
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře"
Min.doba zveřejnění od 18.05.2023 do 27.05.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 25.5.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 25.5.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 17.05.2023 do 26.05.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic 1.6.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic proběhne dne 1.6.2023 od 7:30 do 16:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 11.05.2023 do 02.06.2023.

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice k 31.12.2022
Návrh závěrečného účtu města Kasejovice s přílohami: Návrh závěrečného účtu města Kasejovice, Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha
Min.doba zveřejnění od 09.05.2023 do 31.05.2023.

Program podpory neziskových organizací 2023
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží, kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity, podmínky a Žádosti o poskytnutí finančních prostředků
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 31.01.2024.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 27.4.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 00.00.0000.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 10.05.2023.