ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Dražební vyhláška č. j.: 129 EX 4785/13-44
Exekutorský úřad Chrudim vydává Dražební vyhlášku a oznamuje konání dražebního roku.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2015 do 02.06.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j. : MK/178/2015
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2015 do 13.05.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j. MK/178/2015
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2015 do 26.04.2015.

Dražební vyhláška č.j.: 103 Ex 29464/11-130
Dražební vyhláška o provedení elektornické dražby nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 21.05.2015.

Veřejnoprávní smlouva - Nezdřev z 12.3.2015
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 23.04.2015.

Závěrečný účet svazku za rok 2014
Závěrečný účet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 23.04.2015.

Rozhodnutí č.j. MK/855/2014/Výst.
Rozhodnutí Stavebního úřadu Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2015 do 03.05.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Záměr prodeje Chloumek duben 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 17.04.2015.

Záměr prodeje Řesanice duben 2015
Město Kasejovice v souladu s $39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 17.04.2015.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - č. j. 190 EXD 752/12-10
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
Min.doba zveřejnění od 26.03.2015 do 29.04.2015.

Veřejnoprávní smlouva s obcí Nezdřev 2015
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 19.03.2015 do 04.04.2015.

Program podpory neziskových organizací 2015
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží
Kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity
Min.doba zveřejnění od 18.03.2015 do 15.11.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/178/2015
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2015 do 02.04.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č. j.: MH/04096/2015
MěÚ Horažďovice, odbor správní vydává Oznámení o uložení písemnosti
spis. zn.: MH/03712/2014/07.
Min.doba zveřejnění od 16.03.2015 do 01.04.2015.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO - 5 / 2014 - 406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 09.03.2015 do 09.04.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 11. 3. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 11. března 2015 od 18.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2015 do 11.03.2015.

Vyúčtování vodného a stočného 2014
Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 16.02.2015 do 04.03.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

MŽP vydává oznámení koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

Oznámení o dokončení katastrálního operátu - leden 2015
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2015 do 08.02.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 06.01.2015 do 22.01.2015.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/696/2014/Výst. a MK/695/2014/Výst
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o vyjímce a umístění stavby.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2014 do 01.01.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/855/2014/Výst.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2014 do 16.01.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - prosinec 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 17,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2014 do 11.12.2014.

Rozpočtový výhled na r. 2016 - 2018
Rozpočtový výhled města Kasejovice ke schválenému rozpočtu na r. 2015 pro roky 2016 - 2018.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2014 do 10.12.2014.

Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2014 do 10.12.2014.

Rozhodnuti od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/676/2014/Výst.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby "Domovní vrtaná studna".
Min.doba zveřejnění od 20.11.2014 do 06.12.2014.

UZSVM vyhlašuje výběrové řízení na RD v obci Oselce - listopad 2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k. ú. Oselce.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2014 do 19.12.2014.

Výzva k podání nabíky - zimní údržba 2014/2015
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice v k.ú. Kladrubce, v k.ú. Podhůří a v k.ú. Přebudov – prohrnování sněhu – zima 2014/2015.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 19.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků Hradiště 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - ISÚI Hradiště 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí - obec Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - evidence obyvatel Životice 2014
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel - obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků Životice 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Usnesení exekutora č.j.: 120 EX 477/11-210
Usnesení jež nařizuje nový čas a místo dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2014 do 05.02.2015.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 10. – 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2014 do 22.11.2014.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 5. listopadu 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 27.10.2014 do 05.11.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/696/2014/Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a řízení o povolení výjimky.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2014 do 01.11.2014.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města 2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Kasejovice konaných 10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 13.10.2014 do 13.11.2014.