ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - 28. 3. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích zveřejňuje dokumenty v souvislosti s hospodařením svazku.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2017 do 28.03.2018.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 06.04.2017.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 08.03.2017 do 24.03.2017.

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v r. 2017 zn.: ZÚ-00912/2017- 13600
Zeměměřický úřad vydává Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 07.03.2017 do 23.03.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/3229/2017 - LoP
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 07.03.2017 do 23.03.2017.

Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 pro ZŠ Kasejovice
Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 schválený Radou města Kasejovice dne 27.2.2017 Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 03.04.2017.

Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 pro MŠ Kasejovice
Rozpočet 2017 a střednědobý výhled na 2018 a 2019 schválený Radou města Kasejovice dne 27.2.2017 Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 03.04.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 12. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 8. března 2017 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 28.02.2017 do 08.03.2017.

Informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016
MěÚ Kasejovice zveřejňuje informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 15.03.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 088EX 3387/08-148
Soudní exekutor vydává Usnesení o dražebním jednání dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 20.02.2017 do 30.03.2017.

OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/2292/17
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává opatření obecné povahy
spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 17.02.2017 do 05.03.2017.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č. j.: 197 EX 82880/10-103
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 17.02.2017 do 07.04.2017.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 962 / 1 v k. ú. Chloumek u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2017 do 18.02.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 657 / 8 a 657 / 9 v k. ú. Kladrubce
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2017 do 18.02.2017.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 676 / 2 v k. ú. Polánka u Kasejovic
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2017 do 18.02.2017.

Usnesení od Exekutorského úřadu Praha 9 č. j.: 085 EX 8653/15-184
Soudní exekutor vydává Usnesení o odročení dražby nemovitých věcí na neurčito
Min.doba zveřejnění od 20.01.2017 do 05.02.2017.

Oznámení o obnově katastrálního operátu 2017
KÚ pro Plzeňský kraj vydává Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Min.doba zveřejnění od 12.01.2017 do 12.02.2017.

Návrh OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/590/17
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Výzvu k návrhu opatření obecné povahy spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 12.01.2017 do 28.01.2017.

Rozpočet 2017
Rozpočet města Kasejovice na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2016 do 14.01.2017.

Záměr pronájmu případně prodeje pozemku parc. č. 1770 v k. ú. Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2016 do 17.12.2016.

Vyhlášení platnosti č.j.: OO-9/2016-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2016 do 01.01.2017.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 12. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 30.11.2016 do 08.12.2016.

Veřejná vyhláška č.j.:ŽP/12379/19
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vísky v Ř. KM 0,000 - 19,650
Min.doba zveřejnění od 28.11.2016 do 14.12.2016.

Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2016 do 08.12.2016.

Dražební vyhláška č. j.: 735/2014-D
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2016 do 17.01.2017.

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 736/2 v k. ú. Kladrubce - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 738/5 v k. ú. Kladrubce - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1156/2 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1154/1, 1154/4, 1154/12 a části pozemku 1156/2 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1179 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 229/4 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Veřejná dražební vyhláška č. j.: 085 EX 8653/15-157
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 08.11.2016 do 24.01.2017.

OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/16382/16
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
spis. zn.: ZN/3140/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 14.10.2016 do 30.10.2016.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č. j.: 088EX 2373/05-175
Soudní exekutor vydává Usnesení o zahájení elektronické dražby
Min.doba zveřejnění od 10.10.2016 do 24.11.2016.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1759 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr pronájmu objektu kavárny pod radnicí v Kasejovicích - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kladrubce - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Polánka - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Přebudov - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/19927/2016-Smo
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 04.10.2016 do 20.10.2016.