ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2016
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 28.09.2016.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 920/11 v k.ú. Chloumek
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Záměr prodeje bývalého skladu požární techniky v Podhůří
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 114/2 v k.ú.Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Záměr výpůjčky pozemku p.č. 645/3 v k.ú.Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 9. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2016 od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Polánce
Min.doba zveřejnění od 01.09.2016 do 08.09.2016.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby 7. a 8. 10. 2016
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a zároveň pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 09.10.2016.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č. j.: 203 Ex 29464/11-182
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci
Min.doba zveřejnění od 23.08.2016 do 13.10.2016.

INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 7. a 8. října 2016
INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE a zároveň pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 22.08.2016 do 08.10.2016.

Výzva: "Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice"
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavby: Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2016 do 29.08.2016.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 645/1 v k.ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.08.2016 do 28.08.2016.

Veřejně prospěšné práce 1.5.2015 - 31.12.2015
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 11.08.2016 do 11.09.2016.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 7. a 8.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 09.08.2016 do 08.10.2016.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 738/5 v k.ú. Kladrubce
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 29.07.2016 do 14.08.2016.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu č. j.: OO-9/2016-406
KÚ pro Plzeňský kraj vydává Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Min.doba zveřejnění od 18.07.2016 do 18.08.2016.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice p. č. 93 / 1
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Chloumek p. č. 1471 / 2
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Chloumek
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Chloumek p. č. 920 / 11
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Chloumek
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Veřejnoprávní smlouva IN2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ZO ČSCH Kasejovice IN2/2016
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Veřejnoprávní smlouva IN2/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kotouň IN2/2017
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Veřejnoprávní smlouva č. P2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P2/2016
Min.doba zveřejnění od 22.06.2016 do 08.07.2016.

Veřejná dražební vyhláška - č. j.: 085 EX 8653/15-102
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 08.06.2016 do 09.08.2016.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kasejovice - červen 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.06.2016 do 22.06.2016.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kladrubce - červen 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 06.06.2016 do 22.06.2016.

Opatření obecné povahy od MŽP č. j.: 33589 / ENV / 16
MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 20.06.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/381/2016
Městský úřad Kasejovice oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 20.06.2016.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 6. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 8. června 2016 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích
Min.doba zveřejnění od 31.05.2016 do 08.06.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: 970014/16/2300-11460-401159
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016 hromadné předpisné seznamy.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2016 do 31.05.2016.

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č. j.: 108 EX 08775/05-
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 22.04.2016 do 26.05.2016.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č. j.: 072/2016-A
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - prodej 2 rodinných domů v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 05.04.2016 do 26.05.2016.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám - duben 2016
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229 / 1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 4.4.2016
Min.doba zveřejnění od 04.04.2016 do 04.05.2016.

Veřejnoprávní smlouva IN1/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2016
Min.doba zveřejnění od 14.03.2016 do 30.03.2016.

Záměr prodeje - březen 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodeje.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2016 do 23.03.2016.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 3. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 8. března 2016 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 01.03.2016 do 08.03.2016.

Návrh územního rozhodnutí č.j.: MK/122/2016/ Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh územního rozhodnutí pro umístění přístavby:
„Revitalizace rybníka v k. ú. Hradiště na p.p.č. 108“
Min.doba zveřejnění od 19.02.2016 do 06.03.2016.

Program podpory neziskových organizací 2016
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží
Kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity
Min.doba zveřejnění od 10.02.2016 do 15.11.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 10.02.2016 do 26.02.2016.

Vyúčtování vodné a stočné 2015
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. zveřejňuje vyúčtování za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2016 do 25.02.2016.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 657/2 v k. ú. Kladrubce - únor 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 03.02.2016 do 19.02.2016.

Záměr pronájmu domu čp. 15 v Kladrubcích - únor 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr pronájmu domu čp. 15 v Kladrubcích v k.ú. Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 03.02.2016 do 19.02.2016.