ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/624/13.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2013 do 25.08.2013.

Rozhodnutí od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih vydává Rozhodnutí
č.j.: OR-242/2013-406.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2013 do 23.08.2013.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/610/13.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 01.09.2013.

Záměr pronájmu pozemků
Město Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Záměr pronajmout zemědělské pozemky ve vlastnictví Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 21.08.2013.

Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemnových úprav v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a konání závěrečného jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2013 do 17.08.2013.

Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemnových úprav v katastrálním území Řesanice a konání závěrečného jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2013 do 17.08.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na "Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 09.07.2013 do 24.07.2013.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 09.07.2013 do 24.07.2013.

Záměr pronajmout
Oznámení ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2013 do 19.07.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 030EX3104/09-90
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 23.08.2013.

Záměr pronájmu části pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje Záměr pronájmu části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12.6.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Podhůří.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2013 do 12.06.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/035318-P.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2013 do 19.06.2013.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu odročuje dražební jednání nařízené usnesením ze dne 8.3.2013, č.j. 067 EX 1074/09-123, a to na neurčito
č.j.: 067 EX 1074/09-150.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.

Záměr prodeje části pozemku
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.

Usnesení o nařízení dražebního roku
Exekutorský úřad Přerov vydává Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby
č.j.: 103 Ex 29464/11-86.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2013 do 26.06.2013.

Veřejná vyhláška
KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku
zn.: RR/1660/13.
Min.doba zveřejnění od 16.05.2013 do 01.07.2013.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška
č.j.: 087 Ex 535/07- 110.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2013 do 28.06.2013.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu budovy čp. 37 v Újezdě u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2013 do 12.05.2013.

Usnesení - Exekutorský úřad
Usnesení - Exekutorského úřadu Kladno č.j.:088EX 3387/08-105.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 22.05.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v souvislosti s daní z nemovitostí na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 28.05.2013.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.:087 Ex 535/07-92
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Usnesení
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne 4.4.2013, č.j. 087 Ex 535/07-92 se ve výroku II. mění tak, že slova „Katastrální pracoviště Nepomuk“ se nahrazují slovy „Katastrální pracoviště Plzeň-jih“. č.j.:087 Ex 535/07-93
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy
č.j.: ŽP/3190/13.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2013 do 21.04.2013.

Zpráva o hospodaření Svazku obcí za r. 2012
Zpráva o výsledcách přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 - Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za r. 2012
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2012
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 108 EX 732/08.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2013 do 25.04.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavby: Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2013 do 28.03.2013.

Usnesení o zrušení dražebního jednání
Soudní exekutor vydává Usnesení o zrušení dražebního jednání
č.j.: 034Ex 1818/09-73.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 19.04.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 31.03.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení řízení
č.j.: MK/1018/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2013 do 29.03.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání (Dražební vyhláška)
č.j. 034Ex 1818/09-68.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 19.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 067 EX 1074/09-123.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2013 do 23.05.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12. března 2013 od 18,00 hodin v Klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 12.03.2013.

Veřejná vyhláška
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
č.j.: VŽP/601/2013-Va
spis. znač.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 21.03.2013.

Vyúčtování za vodu v roce 2012
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování vody pro město Kasejovice v roce 2012
č.j.: MK/165/2013.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Informace od FÚ pro Plzeňský kraj
Informace ke kampani podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2013 do 02.04.2013.