ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení od MÚ Kasejovice
MÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/698/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2012 do 26.09.2012.

Oznámení o dokončení katastrálního operátu v katastrálním území Kasejovice
Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - katastrální operát v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 07.09.2012 do 30.10.2012.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2012 do 20.09.2012.

Oznámení o vypsání podlimitní veřejné zakázky
Město Kasejovice vypisuje podlimitní veřejnou zakázku „Pořízení lesnické techniky –město Kasejovice“.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2012 do 26.09.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 15.10.2012.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
MěÚ Kasejovice informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2012 do 15.10.2012.

Usnesení Okresního soudu Praha - východ
Usnesení Okresního soudu Praha-východ o návrhu na určení data úmrtí
č.j.: 30 Nc 953/2012-5.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2012 do 05.11.2012.

Usnesení soudního exekutora
Usnesení č.j.:137 Ex 22984/09-53
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.09.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 304/10-79.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 305/10-82.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 303/10-88.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti vyzvednout písemnosti č.j.:47017/12/14971400152
Min.doba zveřejnění od 14.08.2012 do 29.08.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ve dnech 12. a 13. října 2012
Min.doba zveřejnění od 13.08.2012 do 13.10.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2012 do 26.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j.:MK/529/2012
Min.doba zveřejnění od 08.08.2012 do 23.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j.:MK/529/2012
Min.doba zveřejnění od 08.08.2012 do 23.08.2012.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.:MK/282/2012/P1.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2012 do 22.08.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 087Ex535/07-82
Min.doba zveřejnění od 06.08.2012 do 26.09.2012.

Veřejná vyhláška
MÚ Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí zveřejňuje Oznámení - o projednávání návrhu zadání územního plánu Kasejovice
č.j.: VŽP/2197/2012 - Vět.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2012 do 10.09.2012.

Stanovisko k posouzení vlivů na životního prostředí
KÚ, Odbor životního prostředí vydává Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
č. zn.: ŽP/6343/12
spis. zn.: ZN/1980/ŽP/12.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2012 do 08.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 103 EX 29464/11-64.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2012 do 04.08.2012.

Usnesení o odročení dražby
Usnesení o odročení dražby
č.j.: 088EX 3387/08-75.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2012 do 03.08.2012.

Oznámení o odročení dražby
Oznámení o odročení dražby
č.j.: 144 EX 2868/11-55.
Min.doba zveřejnění od 16.07.2012 do 06.09.2012.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2012
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 26.07.2012.

Oznámení - Kladrubce
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Kladrubce.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2012 do 12.09.2012.

Oznámení - Přebudov
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Přebudov.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2012 do 12.09.2012.

Výběrové řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení
č.j.: UZSVM/P/12520/2012-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 14.07.2012.

Oznámení o 3. kole výběrového řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Oznámení o 3. kole výběrového řízení č. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
č.j.: UZSVM/P/12520/2012-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 14.07.2012.

Výzva k podání nabídek
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby "Oprava komunikace na návsi Řesanice".
Min.doba zveřejnění od 27.06.2012 do 09.07.2012.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby Oprava rybníků - požárních nádrží v části obce Újezd u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 27.06.2012 do 09.07.2012.

Výzva k podání nabídek
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby "Rozšíření areálu zdraví, sportu a volnočasových aktivit".
Min.doba zveřejnění od 26.06.2012 do 09.07.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 088EX 3387/08-67
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 20.07.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 303/10-75
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 305/10-75
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 304/10-68
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2012 od 19.00 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích
Min.doba zveřejnění od 20.06.2012 do 28.06.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 477/11-72
Min.doba zveřejnění od 19.06.2012 do 13.09.2012.

Oznámení od MÚ Kasejovice
MÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/456/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2012 do 28.06.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Oznámení schváleného plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Řesanice
č.j.: 103922/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Oznámení schváleného plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic č.j.: 103975/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012.