ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Oznámení
Oznámení o možnoasi převzít písemnost č.j.:MK/558/2013
Min.doba zveřejnění od 19.09.2013 do 04.10.2013.

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí
Exekuční příkaz č.j.:014 EX 93890/10-10.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2013 do 24.09.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 25.09.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Chloumku.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 12.09.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2013 do 18.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/564/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/565/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/566/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Záměr směny pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr směny pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr prodeje pozemků
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr prodeje pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
č.j.: 067 EX 2445/12-52
č.o.: 6557091904.
Min.doba zveřejnění od 16.08.2013 do 01.09.2013.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na "Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 16.08.2013 do 03.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2013 do 30.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2013 do 29.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 12.08.2013 do 28.08.2013.

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/624/13.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2013 do 25.08.2013.

Rozhodnutí od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih vydává Rozhodnutí
č.j.: OR-242/2013-406.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2013 do 23.08.2013.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/610/13.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 01.09.2013.

Záměr pronájmu pozemků
Město Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Záměr pronajmout zemědělské pozemky ve vlastnictví Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 21.08.2013.

Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemnových úprav v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a konání závěrečného jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2013 do 17.08.2013.

Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemnových úprav v katastrálním území Řesanice a konání závěrečného jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2013 do 17.08.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na "Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 09.07.2013 do 24.07.2013.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 09.07.2013 do 24.07.2013.

Záměr pronajmout
Oznámení ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2013 do 19.07.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 030EX3104/09-90
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 23.08.2013.

Záměr pronájmu části pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje Záměr pronájmu části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12.6.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Podhůří.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2013 do 12.06.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/035318-P.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2013 do 19.06.2013.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu odročuje dražební jednání nařízené usnesením ze dne 8.3.2013, č.j. 067 EX 1074/09-123, a to na neurčito
č.j.: 067 EX 1074/09-150.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.