ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Usnesení
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne 4.4.2013, č.j. 087 Ex 535/07-92 se ve výroku II. mění tak, že slova „Katastrální pracoviště Nepomuk“ se nahrazují slovy „Katastrální pracoviště Plzeň-jih“. č.j.:087 Ex 535/07-93
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy
č.j.: ŽP/3190/13.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2013 do 21.04.2013.

Zpráva o hospodaření Svazku obcí za r. 2012
Zpráva o výsledcách přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 - Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za r. 2012
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2012
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 108 EX 732/08.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2013 do 25.04.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavby: Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2013 do 28.03.2013.

Usnesení o zrušení dražebního jednání
Soudní exekutor vydává Usnesení o zrušení dražebního jednání
č.j.: 034Ex 1818/09-73.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 19.04.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 31.03.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení řízení
č.j.: MK/1018/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2013 do 29.03.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání (Dražební vyhláška)
č.j. 034Ex 1818/09-68.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 19.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 067 EX 1074/09-123.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2013 do 23.05.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12. března 2013 od 18,00 hodin v Klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 12.03.2013.

Veřejná vyhláška
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti
č.j.: VŽP/601/2013-Va
spis. znač.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2013 do 21.03.2013.

Vyúčtování za vodu v roce 2012
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování vody pro město Kasejovice v roce 2012
č.j.: MK/165/2013.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2013 do 14.03.2013.

Informace od FÚ pro Plzeňský kraj
Informace ke kampani podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 22.02.2013 do 02.04.2013.

Návrh výroku rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Návrh výroku rozhodnutí
č.j.: MK/124/2013/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2013 do 09.03.2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2013 do 05.03.2013.

Záměr odprodeje pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2013 do 02.03.2013.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Brno-venkov vydává Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
č.j.: 137 Ex 22984/09-82.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2013 do 20.02.2013.

Exekuční příkaz
Exekutorský úřad Brno vydává Exekuční příkaz
č.j.: 030 EX 3104/09-26.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2013 do 17.02.2013.

Veřejná vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh opatření obecné povahy
č. j. ŽP/620/13.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2013 do 08.02.2013.

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR ve dnech 25. – 26.1.2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2013 do 26.01.2013.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starostka města Kasejovice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., zveřejňuje informaci o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 11. a 12.1.2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2012 od 17.00 hodin ve společensko - kulturním centru města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2012 do 13.12.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2012 do 19.12.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
MěÚ Kasejovice jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta konanou ve dnech 11. a 12.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2012 do 17.12.2012.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává dražební vyhlášku
č.j.: 2 EX 2544/03.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 25.01.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška veřejné dražby dobrovolné
č.: 04/12/D.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 29.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel pro obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 14.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel pro obec Oselce.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 14.12.2012.

Informace od MÚ Kasejovice o počtu a sídle volebních okrsků
MÚ Kasejovice zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky ve dnech 11. – 12.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Vyhlášení platnosti od k.ú. pro Plzeňký kraj
K.ú. pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk vydává Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
č.j.: 00-3/2010-433.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2012 do 17.12.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY ve dnech 11. – 12.1.2013
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 28.11.2012.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, č.j.:ZDŘ-92/2012-433
Min.doba zveřejnění od 08.11.2012 do 23.11.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2012 do 21.11.2012.