ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/178/2015
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2015 do 02.04.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č. j.: MH/04096/2015
MěÚ Horažďovice, odbor správní vydává Oznámení o uložení písemnosti
spis. zn.: MH/03712/2014/07.
Min.doba zveřejnění od 16.03.2015 do 01.04.2015.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO - 5 / 2014 - 406
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 09.03.2015 do 09.04.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 11. 3. 2015
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 11. března 2015 od 18.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2015 do 11.03.2015.

Vyúčtování vodného a stočného 2014
Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 16.02.2015 do 04.03.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

MŽP vydává oznámení koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2015 do 28.01.2015.

Oznámení o dokončení katastrálního operátu - leden 2015
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2015 do 08.02.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 06.01.2015 do 22.01.2015.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/696/2014/Výst. a MK/695/2014/Výst
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o vyjímce a umístění stavby.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2014 do 01.01.2015.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/855/2014/Výst.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2014 do 16.01.2015.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - prosinec 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 17,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2014 do 11.12.2014.

Rozpočtový výhled na r. 2016 - 2018
Rozpočtový výhled města Kasejovice ke schválenému rozpočtu na r. 2015 pro roky 2016 - 2018.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2014 do 10.12.2014.

Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2014 do 10.12.2014.

Rozhodnuti od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/676/2014/Výst.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby "Domovní vrtaná studna".
Min.doba zveřejnění od 20.11.2014 do 06.12.2014.

UZSVM vyhlašuje výběrové řízení na RD v obci Oselce - listopad 2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k. ú. Oselce.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2014 do 19.12.2014.

Výzva k podání nabíky - zimní údržba 2014/2015
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice v k.ú. Kladrubce, v k.ú. Podhůří a v k.ú. Přebudov – prohrnování sněhu – zima 2014/2015.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 19.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků Hradiště 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - ISÚI Hradiště 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí - obec Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - evidence obyvatel Životice 2014
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel - obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - projednávání přestupků Životice 2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků - obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 27.11.2014.

Usnesení exekutora č.j.: 120 EX 477/11-210
Usnesení jež nařizuje nový čas a místo dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2014 do 05.02.2015.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kasejovice 10. – 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2014 do 22.11.2014.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 5. listopadu 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 27.10.2014 do 05.11.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/696/2014/Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a řízení o povolení výjimky.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2014 do 01.11.2014.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města 2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Kasejovice konaných 10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 13.10.2014 do 13.11.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/676/2014/Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2014 do 23.10.2014.

Veřejná vyhláška od Státního pozemkového úřadu - zn. SPU 439279/2014
Veřejná vyhláška o vytyčení a předání nových pozemků dle schváleného návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Řesanice, které se bude konat dne 3.11., 4.11. a 5.11. 2014 od 8:00 do 17:00, spis. zn.: 2RP3511/2014-504201.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2014 do 01.11.2014.

Oznámení o době a místě konání voleb - volby 10. a 11.102014
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce města Kasejovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2014 do 12.10.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 26. září 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v pátek 26.9.2014 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MÚ Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 19.09.2014 do 26.10.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:SPU 437530/2014
Veřejná vyhláška o vytyčení a předání nových pozemků - Chloumek u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

ÚZSVM vyhlašuje Výběrové řízení - 1. 9. 2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých a movitých věcí v k. ú. Vrčeň.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2014 do 01.11.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - září 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11.9.2014 od 19,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Řesanice - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Řesanice.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Podhůří u Nepomuka - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Podhůří u Nepomuka.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků - volby 10. a 11.10.2014
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 25.08.2014 do 11.09.2014.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby 10. a 11.10.2014
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2014 do 12.10.2014.

Vyhláška od okresního soudu Plzeň - jih č. j.: 3 Nc 751/2014 -9
Okresní soud Plzeň - jih vydává Vyhlášku dle § 71 odst. l občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 01.08.2015.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 10.a 11.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 07.08.2014 do 11.09.2014.