ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Oznámení od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/676/2014/Výst.
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2014 do 23.10.2014.

Veřejná vyhláška od Státního pozemkového úřadu - zn. SPU 439279/2014
Veřejná vyhláška o vytyčení a předání nových pozemků dle schváleného návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Řesanice, které se bude konat dne 3.11., 4.11. a 5.11. 2014 od 8:00 do 17:00, spis. zn.: 2RP3511/2014-504201.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2014 do 01.11.2014.

Oznámení o době a místě konání voleb - volby 10. a 11.102014
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce města Kasejovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2014 do 12.10.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - 26. září 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v pátek 26.9.2014 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MÚ Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 19.09.2014 do 26.10.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:SPU 437530/2014
Veřejná vyhláška o vytyčení a předání nových pozemků - Chloumek u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 12.09.2014 do 29.09.2014.

ÚZSVM vyhlašuje Výběrové řízení - 1. 9. 2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých a movitých věcí v k. ú. Vrčeň.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2014 do 01.11.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - září 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11.9.2014 od 19,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr pronájmu nebytových prostor v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Řesanice - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Řesanice.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Podhůří u Nepomuka - srpen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Podhůří u Nepomuka.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2014 do 11.09.2014.

INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků - volby 10. a 11.10.2014
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 25.08.2014 do 11.09.2014.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby 10. a 11.10.2014
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2014 do 12.10.2014.

Vyhláška od okresního soudu Plzeň - jih č. j.: 3 Nc 751/2014 -9
Okresní soud Plzeň - jih vydává Vyhlášku dle § 71 odst. l občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2014 do 01.08.2015.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 10.a 11.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 07.08.2014 do 11.09.2014.

Výzva k podání cenové nabídky - červenec 2014
Město Kasejovice vydává výzvu k podání cenové nabídky "Oprava technické zhodnocení Tatra 148 CAS - 32".
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 07.08.2014.

Záměr prodeje pozemků v Kladrubcích - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr prodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 10.08.2014.

Záměr pronájmu pozemku v Polánce - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr pronájmu pozemku.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 10.08.2014.

Záměr směny pozemků - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 10.08.2014.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu noým mapováním č.j.:OO-5/2014-406
Oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 22.08.2014.

Počet podpisů na peticích kandidátních listin - volby 10. a 11. října 2014
Oznámení - počet podpisů na peticích kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 15.08.2014.

Oznámení k volbám konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
OZNÁMENÍ Městského úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 15.08.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 3370/2014
Rozhodnutí - stavební povolení.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2014 do 25.07.2014.

Záměr směny pozemků v Přebudově - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků v k. ú. Přebudov.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Záměr směny pozemků v Kasejovicích - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí 2014
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí konané 10.10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 30.06.2014 do 31.07.2014.

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě elektronické č.j.: 121 CD 10/14-3
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2014 do 14.08.2014.

Oznámení o obnově stávajícího vzdušného vedení VN 6. - 11. 2014
Oznámení o stavbě, která řeší obnovu nevyhovujícího vzdušného vedení VN Nepomuk - Kasejovice v termínu červen - listopad 2014.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 30.11.2014.

Oznámení MÚ Kasejovice 19.6.2014
o obnově katastrálního operátu novým mapováním.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2014 do 05.07.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - červen 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 26.06.2014 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2014 do 26.06.2014.

Usnesení č.j.:03 EX 3104/09-150
Usnesení soudního Exekutora.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2014 do 18.07.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: MK/259/2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 09.06.2014 do 25.06.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednávání a zveřejnění dokumentace.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2014 do 15.07.2014.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná spis. zn.: OŽP 09/3370-1/2014/Ja
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2014 do 20.06.2014.

Protokol o opakované dražbě dobrovolné elektronické č.j.: 259DDE2014
Protokol o provedené opakované dražbě dobrovolné elektronické - vyhotoveno dle zákona č. 26/2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2014 do 19.06.2014.

Závěr zjišťovacího řízení č.j.:ŽP/4404/14
Závěr zjišťovacího řízení č.j.:ŽP/4404/14 - Stáj pro dojnice Řesanice.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 14.06.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:MK/259/2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost- rušení trvalého pobytu.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2014 do 07.06.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - květen 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v sobotu 31.5.2014 od 13,00 hodin v kulturně společenském centu Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2014 do 31.05.2014.

Vyhlášení platnosti č.j.:PUP-3/2009-433
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Chloumek u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2014 do 04.06.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/1181/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
zn.: MÚ/VŽP/501/14.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2014 do 28.05.2014.

Oznámení veřejnosti od města Kasejovice - květen 2014
Město Kasejovice na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 22.05.2014.