ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 17.07.2008 do 05.08.2008.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 21874/08/141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2008 do 31.07.2008.

Veřejná vyhláška - Dožádání
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 21871/08/141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2008 do 31.07.2008.

Informace o doručení písemnosti
Informativní zpráva - Podatelna Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2008 do 27.07.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 14.7.2008.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2008 do 15.07.2008.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: DV/166500080000267/1.
Min.doba zveřejnění od 30.06.2008 do 15.07.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 333/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2008 do 12.07.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 323/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2008 do 28.06.2008.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Polánka u Kasejovic na dobu 15 dnů
č.j.: 752/08/PÚ.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2008 do 27.06.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 144/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2008 do 26.06.2008.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: V73/166500080001423.
Min.doba zveřejnění od 26.05.2008 do 11.06.2008.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
čj. V73/166500080001416.
Min.doba zveřejnění od 26.05.2008 do 11.06.2008.

Usnesení od soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy vydává Dražební vyhlášku
č.j.: 120 EX 3566/07-47.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2008 do 03.09.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 26.5.2008.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2008 do 26.05.2008.

Zveřejnění dokumentace vlivů
Město Kasejovice zveřejňuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí - „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2008 do 31.05.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 323/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2008 do 28.05.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 333/2008/výst.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2008 do 23.05.2008.

Zveřejnění dokumentace vlivů
Město Kasejovice zveřejňuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí - "Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č. 1237“.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2008 do 22.05.2008.

Šance promluvit do sociálních služeb
Projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ úspěšně vstoupilo do druhé poloviny.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2008 do 30.04.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 155/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2008 do 29.04.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 124/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2008 do 24.04.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 144/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.04.2008 do 17.04.2008.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 31.03.2008 do 14.04.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 27.3.2008.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2008 do 27.03.2008.

Nařízení od KVS
KVS vydává nařízení č. 3/2008 - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-varroázy včel
č.j. KVSP/VET/ 639/2008.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2008 do 02.04.2008.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření ÚC Kasejovice za rok 2007 IČO:00256731
č.j. 2295/07.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2008 do 26.03.2008.

Poskytnuté informace
Město Kasejovice v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/99 Sb. zveřejňuje informace, které poskytla individuálním žadatelům na jejich žádost dle tohoto zákona:
Min.doba zveřejnění od 03.03.2008 do 18.03.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 155/2008/výst.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2008 do 18.03.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 176/2008/výst.
Min.doba zveřejnění od 03.03.2008 do 28.03.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 124/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2008 do 29.02.2008.

Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko
Návrh rozpočtu pro DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 13.02.2008 do 28.02.2008.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:
Min.doba zveřejnění od 06.02.2008 do 21.02.2008.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
83/2008/Výst.
Min.doba zveřejnění od 04.02.2008 do 19.02.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 735/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2008 do 14.02.2008.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu:
Min.doba zveřejnění od 23.01.2008 do 07.02.2008.

Výroční zpráva o poskytování informací 2007
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2008 do 05.02.2008.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 16.1.2008
č.j. 17/ 2008.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2008 do 16.01.2008.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 738/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2008 do 18.01.2008.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 735/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2007 do 28.12.2007.

Oznámení o sběru a ekologickém zpracování autovraků
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení o sběru a ekologickém zpracování autovraků na p.p.č.491/1, 487 v k.ú. Kasejovice
č.j.: 810/2007.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2007 do 10.01.2008.