ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel pro obec Životice.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 14.12.2012.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel pro obec Oselce.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2012 do 14.12.2012.

Informace od MÚ Kasejovice o počtu a sídle volebních okrsků
MÚ Kasejovice zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky ve dnech 11. – 12.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Vyhlášení platnosti od k.ú. pro Plzeňký kraj
K.ú. pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk vydává Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
č.j.: 00-3/2010-433.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2012 do 17.12.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY ve dnech 11. – 12.1.2013
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 28.11.2012.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, č.j.:ZDŘ-92/2012-433
Min.doba zveřejnění od 08.11.2012 do 23.11.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2012 do 21.11.2012.

Vypsání zakázky
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2012 do 16.11.2012.

Stavební povolení
Stavební povolení - veřejná vyhláška - č.j.:DOP/1264/2012-Čas
Min.doba zveřejnění od 30.10.2012 do 15.11.2012.

Výzva majitelům nemovitostí v Kasejovicích
V souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu v k.ú. Kasejovice vyzýváme všechny majitele nemovitostí k vyzvednutí srovnávacích sestav parcel na Městském úřadu v Kasejovicích do 30.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2012 do 31.10.2012.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu - Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 31.10.2012.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu - Přebudov
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 31.10.2012.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2012 do 16.10.2012.

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2012 do 13.10.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2012 od 18.00 hodin v kulturním zařízení v Polánce
Min.doba zveřejnění od 20.09.2012 do 27.09.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: DOP/1264/2012-Čas
Min.doba zveřejnění od 19.09.2012 do 05.10.2012.

Usnesení o odročení dražby
Usnesení o odročení dražby
č.j.: 120 EX 477/11-124.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2012 do 29.09.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
Pozemkového úřadu Plzeň-jih vydává Oznámení
č.j.: 154766/2012-MZE-130727
spis.zn.: 2RP21807/2012-130727.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2012 do 27.09.2012.

Oznámení od MÚ Kasejovice
MÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/698/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2012 do 26.09.2012.

Oznámení o dokončení katastrálního operátu v katastrálním území Kasejovice
Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - katastrální operát v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 07.09.2012 do 30.10.2012.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2012 do 20.09.2012.

Oznámení o vypsání podlimitní veřejné zakázky
Město Kasejovice vypisuje podlimitní veřejnou zakázku „Pořízení lesnické techniky –město Kasejovice“.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2012 do 26.09.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 15.10.2012.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
MěÚ Kasejovice informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2012 do 15.10.2012.

Usnesení Okresního soudu Praha - východ
Usnesení Okresního soudu Praha-východ o návrhu na určení data úmrtí
č.j.: 30 Nc 953/2012-5.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2012 do 05.11.2012.

Usnesení soudního exekutora
Usnesení č.j.:137 Ex 22984/09-53
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.09.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 304/10-79.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 305/10-82.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 303/10-88.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti vyzvednout písemnosti č.j.:47017/12/14971400152
Min.doba zveřejnění od 14.08.2012 do 29.08.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ve dnech 12. a 13. října 2012
Min.doba zveřejnění od 13.08.2012 do 13.10.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2012 do 26.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j.:MK/529/2012
Min.doba zveřejnění od 08.08.2012 do 23.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j.:MK/529/2012
Min.doba zveřejnění od 08.08.2012 do 23.08.2012.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.:MK/282/2012/P1.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2012 do 22.08.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 087Ex535/07-82
Min.doba zveřejnění od 06.08.2012 do 26.09.2012.

Veřejná vyhláška
MÚ Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí zveřejňuje Oznámení - o projednávání návrhu zadání územního plánu Kasejovice
č.j.: VŽP/2197/2012 - Vět.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2012 do 10.09.2012.

Stanovisko k posouzení vlivů na životního prostředí
KÚ, Odbor životního prostředí vydává Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
č. zn.: ŽP/6343/12
spis. zn.: ZN/1980/ŽP/12.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2012 do 08.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 103 EX 29464/11-64.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2012 do 04.08.2012.