ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Usnesení soudního exekutora
Usnesení č.j.:137 Ex 22984/09-53
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.09.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 304/10-79.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 305/10-82.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 156 EX 303/10-88.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2012 do 30.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti vyzvednout písemnosti č.j.:47017/12/14971400152
Min.doba zveřejnění od 14.08.2012 do 29.08.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ve dnech 12. a 13. října 2012
Min.doba zveřejnění od 13.08.2012 do 13.10.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2012 do 26.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j.:MK/529/2012
Min.doba zveřejnění od 08.08.2012 do 23.08.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j.:MK/529/2012
Min.doba zveřejnění od 08.08.2012 do 23.08.2012.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.:MK/282/2012/P1.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2012 do 22.08.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 087Ex535/07-82
Min.doba zveřejnění od 06.08.2012 do 26.09.2012.

Veřejná vyhláška
MÚ Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí zveřejňuje Oznámení - o projednávání návrhu zadání územního plánu Kasejovice
č.j.: VŽP/2197/2012 - Vět.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2012 do 10.09.2012.

Stanovisko k posouzení vlivů na životního prostředí
KÚ, Odbor životního prostředí vydává Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
č. zn.: ŽP/6343/12
spis. zn.: ZN/1980/ŽP/12.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2012 do 08.08.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání
č.j.: 103 EX 29464/11-64.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2012 do 04.08.2012.

Usnesení o odročení dražby
Usnesení o odročení dražby
č.j.: 088EX 3387/08-75.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2012 do 03.08.2012.

Oznámení o odročení dražby
Oznámení o odročení dražby
č.j.: 144 EX 2868/11-55.
Min.doba zveřejnění od 16.07.2012 do 06.09.2012.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2012
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 26.07.2012.

Oznámení - Kladrubce
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Kladrubce.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2012 do 12.09.2012.

Oznámení - Přebudov
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Přebudov.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2012 do 12.09.2012.

Výběrové řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení
č.j.: UZSVM/P/12520/2012-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 14.07.2012.

Oznámení o 3. kole výběrového řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Oznámení o 3. kole výběrového řízení č. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
č.j.: UZSVM/P/12520/2012-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 14.07.2012.

Výzva k podání nabídek
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby "Oprava komunikace na návsi Řesanice".
Min.doba zveřejnění od 27.06.2012 do 09.07.2012.

Výzva k podání nabídky
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby Oprava rybníků - požárních nádrží v části obce Újezd u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 27.06.2012 do 09.07.2012.

Výzva k podání nabídek
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby "Rozšíření areálu zdraví, sportu a volnočasových aktivit".
Min.doba zveřejnění od 26.06.2012 do 09.07.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 088EX 3387/08-67
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 20.07.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 303/10-75
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 305/10-75
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 304/10-68
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2012 od 19.00 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích
Min.doba zveřejnění od 20.06.2012 do 28.06.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 477/11-72
Min.doba zveřejnění od 19.06.2012 do 13.09.2012.

Oznámení od MÚ Kasejovice
MÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/456/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2012 do 28.06.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Oznámení schváleného plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Řesanice
č.j.: 103922/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Oznámení schváleného plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic č.j.: 103975/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2012 do 24.06.2012.

Usnesení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Usnesení
č.j.: 97132/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2012 do 19.06.2012.

Usnesení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Usnesení
č.j.: 97132/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2012 do 19.06.2012.

Nařízení Státní veterinární správy
Státní veterinární správa vydává Nařízení k mimořádným veterinárním opatřením
č.j.: SVS/2610/2012-KVSP.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2012 do 16.06.2012.

Veřejná vyhláška
MěÚ Nepomuk, Odbor dopravy zveřejňuje Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením
č.j.: DOP/708/2012-Čas.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2012 do 09.06.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2012 do 15.06.2012.

Usnesení o nařízení Dražebního roku o provedení elektronické dražby
Usnesení o nařízení Dražebního roku o provedení elektronické dražby č.j.:103 Ex 29464/11-48
Min.doba zveřejnění od 16.05.2012 do 19.07.2012.