ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 24.02.2011 do 14.03.2011.

Nařízení
Státní veterinární správy SVS/981/2011.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2011 do 25.03.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva s obcí Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2011 do 23.02.2011.

Oznámení
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Min.doba zveřejnění od 07.02.2011 do 10.03.2011.

Vyhlášení platnosti
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 28.01.2011 do 28.02.2011.

Informace
Platby poplatků za svoz odpadu převodem z účtu.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2011 do 30.04.2011.

Výroční zpráva o poskytování informací 2010
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2011 do 05.02.2011.

Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociálni fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 12.01.2011 do 28.01.2011.

Oznámení
Oznámení zahájení územního řízení a stavebního řízení č.j. MK /35/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2011 do 26.01.2011.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 10.01.2011 do 25.01.2011.

Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 10.01.2011 do 25.01.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva a obcí Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2011 do 23.01.2011.

Oznámení KVS
Zdravotní zkoušky hospodářských zvířat Č.j.:2011/8/KVSP
Min.doba zveřejnění od 06.01.2011 do 30.06.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva a obcí Oselce.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2011 do 21.01.2011.

Nařízení
Nařízení Státní veterinární správy Č.j. 2010 /5440/ SVS.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2011 do 03.02.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 03.01.2011 do 18.01.2011.

Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2011 do 18.01.2011.

Oznámení
Oznámení o 2. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2010 do 04.03.2011.

Oznámení
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
Min.doba zveřejnění od 28.12.2010 do 11.02.2011.

Oznámení
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
Min.doba zveřejnění od 28.12.2010 do 11.02.2011.

Oznámení
Oznámení o předání zdravotní dokumentace
Min.doba zveřejnění od 16.12.2010 do 31.12.2010.

Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2010 do 31.12.2010.

Veřejná vyhláška
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SLOUČENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Min.doba zveřejnění od 15.12.2010 do 30.12.2010.

Rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2010 do 25.12.2010.

Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.12.2010 do 13.12.2010.

Oznámení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - " NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na poz. č. 1336/17 v k.ú. Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 02.12.2010 do 17.12.2010.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2011
Min.doba zveřejnění od 26.11.2010 do 11.12.2010.

Oznámení o uložení písemnosti
Celní úřad Plzeň vydává: Oznámení o uložení písemnosti
č.j.: DV/166500100002987/1.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2010 do 20.11.2010.

Dražební vyhláška
Dobrovolná dražba pozemků v k.ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2010 do 26.11.2010.

Dražební vyhláška
Exekuční úřad Praha 2 vydává: Usnesení - Dražební vyhláška
č.j.: 132 EX 1333/10-79/Fe.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2010 do 26.11.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává: Rozhodnutí
č.j.: 455/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2010 do 16.11.2010.

MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Informace
MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2010 do 16.11.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
Min.doba zveřejnění od 27.10.2010 do 06.01.2011.

Dražební vyhláška
Usnesení o dražební vyhlášce
č.j.: č.j. 087 Ex 535/07/D2-54
9 Nc 2732/2007
Min.doba zveřejnění od 25.10.2010 do 10.11.2010.

MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Oznámení
MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému jednání
č.j.: 744/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2010 do 06.11.2010.

Veřejná vyhláška
Město Kasejovice zveřejňuje Veřejnou vyhlášku
č.j.: MK/208/2010.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 03.11.2010.

Veřejná vyhláška
Město Kasejovice vydává veřejnou vyhlášku
č.j.: MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 03.11.2010.

Výsledky voleb do zastupitelstva
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 18.11.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 24857/10/141970403021
Min.doba zveřejnění od 05.10.2010 do 20.10.2010.