ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-103
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 04.12.2013.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu "snížení prašnosti ve městě Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 29.10.2013.

Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. – 26. října 2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:94 EX 4143/10
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 08.11.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 402239/2013
Min.doba zveřejnění od 08.10.2013 do 24.10.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2013 do 22.10.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dobrovolné dražbě
121 CD 16/13-7.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2013 do 13.11.2013.

Oznámení
Oznámení ustanovení opatrovníka, SPÚ č.j.: SPU 409898/2013
Min.doba zveřejnění od 01.10.2013 do 01.11.2013.

Volby do PSP ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSP ČR ve dnech 25.10. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 26.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Oznámení
Oznámení o možnoasi převzít písemnost č.j.:MK/558/2013
Min.doba zveřejnění od 19.09.2013 do 04.10.2013.

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí
Exekuční příkaz č.j.:014 EX 93890/10-10.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2013 do 24.09.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 25.09.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Chloumku.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 12.09.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2013 do 18.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/564/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/565/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti č.j.:MK/566/2013
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 14.09.2013.

Záměr směny pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr směny pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr prodeje pozemků
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Záměr prodeje pozemků
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 27.08.2013 do 12.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 20.08.2013 do 05.09.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
č.j.: 067 EX 2445/12-52
č.o.: 6557091904.
Min.doba zveřejnění od 16.08.2013 do 01.09.2013.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na "Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 16.08.2013 do 03.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2013 do 30.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2013 do 29.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 12.08.2013 do 28.08.2013.

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/624/13.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2013 do 25.08.2013.

Rozhodnutí od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih vydává Rozhodnutí
č.j.: OR-242/2013-406.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2013 do 23.08.2013.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/610/13.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 01.09.2013.