ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na "Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 16.08.2013 do 03.09.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/566/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/565/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/564/2013.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2013 do 31.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2013 do 30.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2013 do 29.08.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost
č. j. MK/558/2013.
Min.doba zveřejnění od 12.08.2013 do 28.08.2013.

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje odvolává období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/624/13.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2013 do 25.08.2013.

Rozhodnutí od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih vydává Rozhodnutí
č.j.: OR-242/2013-406.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2013 do 23.08.2013.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Plzeňského kraje vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek jako dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
č.j.: KŘ/610/13.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 01.09.2013.

Záměr pronájmu pozemků
Město Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Záměr pronajmout zemědělské pozemky ve vlastnictví Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2013 do 21.08.2013.

Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemnových úprav v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a konání závěrečného jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2013 do 17.08.2013.

Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemnových úprav v katastrálním území Řesanice a konání závěrečného jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2013 do 17.08.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na "Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 09.07.2013 do 24.07.2013.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 09.07.2013 do 24.07.2013.

Záměr pronajmout
Oznámení ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2013 do 19.07.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 030EX3104/09-90
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 23.08.2013.

Záměr pronájmu části pozemku
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje Záměr pronájmu části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 21.06.2013.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 12.6.2013 od 18,00 hodin v Kulturním zařízení v Podhůří.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2013 do 12.06.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/035318-P.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2013 do 19.06.2013.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu odročuje dražební jednání nařízené usnesením ze dne 8.3.2013, č.j. 067 EX 1074/09-123, a to na neurčito
č.j.: 067 EX 1074/09-150.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.

Záměr prodeje části pozemku
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2013 do 12.06.2013.

Usnesení o nařízení dražebního roku
Exekutorský úřad Přerov vydává Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby
č.j.: 103 Ex 29464/11-86.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2013 do 26.06.2013.

Veřejná vyhláška
KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku
zn.: RR/1660/13.
Min.doba zveřejnění od 16.05.2013 do 01.07.2013.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška
č.j.: 087 Ex 535/07- 110.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2013 do 28.06.2013.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu budovy čp. 37 v Újezdě u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2013 do 12.05.2013.

Usnesení - Exekutorský úřad
Usnesení - Exekutorského úřadu Kladno č.j.:088EX 3387/08-105.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 22.05.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v souvislosti s daní z nemovitostí na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 22.04.2013 do 28.05.2013.

Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.:087 Ex 535/07-92
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Usnesení
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne 4.4.2013, č.j. 087 Ex 535/07-92 se ve výroku II. mění tak, že slova „Katastrální pracoviště Nepomuk“ se nahrazují slovy „Katastrální pracoviště Plzeň-jih“. č.j.:087 Ex 535/07-93
Min.doba zveřejnění od 08.04.2013 do 28.06.2013.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy
č.j.: ŽP/3190/13.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2013 do 21.04.2013.

Zpráva o hospodaření Svazku obcí za r. 2012
Zpráva o výsledcách přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 - Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za r. 2012
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2012
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na r. 2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2013 do 12.04.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává Usnesení o Dražební vyhlášce
č.j.: 108 EX 732/08.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2013 do 25.04.2013.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavby: Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2013 do 28.03.2013.

Usnesení o zrušení dražebního jednání
Soudní exekutor vydává Usnesení o zrušení dražebního jednání
č.j.: 034Ex 1818/09-73.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 19.04.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/991/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 31.03.2013.

Oznámení od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení o zahájení řízení
č.j.: MK/1018/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2013 do 29.03.2013.