ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Počet podpisů na peticích kandidátních listin - volby 10. a 11. října 2014
Oznámení - počet podpisů na peticích kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 15.08.2014.

Oznámení k volbám konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
OZNÁMENÍ Městského úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 15.08.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 3370/2014
Rozhodnutí - stavební povolení.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2014 do 25.07.2014.

Záměr směny pozemků v Přebudově - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků v k. ú. Přebudov.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Záměr směny pozemků v Kasejovicích - červenec 2014
Město Kasejovice zveřejňuje Záměr směny pozemků v k. ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 07.07.2014 do 23.07.2014.

Oznámení od MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí 2014
Městský úřad Kasejovice vydává Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí konané 10.10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 30.06.2014 do 31.07.2014.

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě elektronické č.j.: 121 CD 10/14-3
Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2014 do 14.08.2014.

Oznámení o obnově stávajícího vzdušného vedení VN 6. - 11. 2014
Oznámení o stavbě, která řeší obnovu nevyhovujícího vzdušného vedení VN Nepomuk - Kasejovice v termínu červen - listopad 2014.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 30.11.2014.

Oznámení MÚ Kasejovice 19.6.2014
o obnově katastrálního operátu novým mapováním.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2014 do 05.07.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - červen 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 26.06.2014 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2014 do 26.06.2014.

Usnesení č.j.:03 EX 3104/09-150
Usnesení soudního Exekutora.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2014 do 18.07.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: MK/259/2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 09.06.2014 do 25.06.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednávání a zveřejnění dokumentace.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2014 do 15.07.2014.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná spis. zn.: OŽP 09/3370-1/2014/Ja
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2014 do 20.06.2014.

Protokol o opakované dražbě dobrovolné elektronické č.j.: 259DDE2014
Protokol o provedené opakované dražbě dobrovolné elektronické - vyhotoveno dle zákona č. 26/2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2014 do 19.06.2014.

Závěr zjišťovacího řízení č.j.:ŽP/4404/14
Závěr zjišťovacího řízení č.j.:ŽP/4404/14 - Stáj pro dojnice Řesanice.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2014 do 14.06.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:MK/259/2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost- rušení trvalého pobytu.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2014 do 07.06.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - květen 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v sobotu 31.5.2014 od 13,00 hodin v kulturně společenském centu Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2014 do 31.05.2014.

Vyhlášení platnosti č.j.:PUP-3/2009-433
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Chloumek u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2014 do 04.06.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/1181/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
zn.: MÚ/VŽP/501/14.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2014 do 28.05.2014.

Oznámení veřejnosti od města Kasejovice - květen 2014
Město Kasejovice na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 22.05.2014.

Volby 2014 do EP - Doba a místo konání voleb do EP
Město Kasejovice vydává oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 ve městě Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 25.05.2014.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice - č.j. MK/259/2014
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku (rušení trvalého pobytu) o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2014 do 21.05.2014.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Západočeský kraj č.j.: 999573/14/2300-14400-403207
Finanční úřad pro Západočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2014 do 03.06.2014.

Oznámení o výběrovém řízení č. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zjištění zájemce okoupi nemovitostí v k. ú. Oselce
č.j.: UZSVM/P/4655/2014-HMSO.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2014 do 05.07.2014.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za r. 2013
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2014 do 15.05.2014.

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě elektronické č.j.: 259DDE2014
Dražební vyhláška o konání opakované dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26 / 2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2014 do 29.05.2014.

Rozhodnutí od Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 054197/2014
Státní pozemkový úřad vydává Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chloumek u Kasejovic
spis. zn.: 2RP4764/2014-504201.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2014 do 06.05.2014.

Záměr pronájmu - duben 2014
Město Kasejovice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2014 do 03.05.2014.

Zápis do seznamu voličů pro volby do EP
Zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občana jiného členského státu Evropské unie.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2014 do 14.04.2014.

Oznámení o zmaření dobrovolné dražby elektronické č.j.: 226DDE2014
Oznámení o zmaření dobrovolné dražby elektronické dle § 24 zákona č. 26/2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2014 do 25.04.2014.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP
MěÚ Kasejovice zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2014 do 25.05.2014.

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Kasejovice - 2014
Oznámení o opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu Územního plánu města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2014 do 08.05.2014.

Oznámení od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/652/2014 - Mu
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení
zn.: MÚ/VŽP/501/14.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2014 do 01.05.2014.

Záměr prodeje - březen 2014
Město Kasejovice zveřejňuje záměr prodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2014 do 12.04.2014.

Usnesení - dražební vyhláška zn.: č.j.: 067 EX 2445/12-83
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku
č.o.: 6557091904/01/61271.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2014 do 22.05.2014.

Usnesení - dražební vyhláška zn.: 030 EX 3104/09-128
Soudní exekutor vydává Usnesení o provedení další, elektronické dražby (dražební vyhláška).
Min.doba zveřejnění od 26.03.2014 do 11.06.2014.

Volby 2014 do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 25.05.2014.

Veřejná vyhláška - zn.: RR/1407/14
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2014 do 02.04.2014.

Rozhodnutí od Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 035422/2014
SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj vydává Rozhodnutí
zn.: 2RP3511/2014 - 504201.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2014 do 25.03.2014.