ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr výpůjčky
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr výpůjčky:
Min.doba zveřejnění od 26.11.2007 do 11.12.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 3.12.2007.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2007 do 03.12.2007.

Oznámení od OÚ Kasejovice
Obecní úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: 738/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2007 do 22.11.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 26299/07/6141570/0909.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2007 do 07.11.2007.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 09.10.2007 do 24.10.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: V73P/166500070005034
Min.doba zveřejnění od 08.10.2007 do 23.10.2007.

Pozvánka na veřejné připomínkování
Veřejné připomínkování k sociálním službám proběhne dne 17. října 2007 od 15.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 08.10.2007 do 17.10.2007.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 26.09.2007 do 11.10.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 2.10.2007.
Min.doba zveřejnění od 26.09.2007 do 02.10.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 270140/07/138901/2331.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2007 do 20.09.2007.

Oznámení záměru
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení záměru „Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č. 1237“
č.j.: 453/2007.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2007 do 24.07.2007.

Oznámení záměru
MěÚ Kasejovice vydává Oznámení záměru „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/7, k.ú. Kasejovice“
č.j.: 444/2007.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2007 do 24.07.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 14.6.2007.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2007 do 14.06.2007.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Plzeň-jih vydává Dražební vyhlášku
sp.zn.: 16 Ex 700/02.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2007 do 27.06.2007.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 235/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 31.05.2007 do 15.06.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
čj. V73P/166500070002290
Min.doba zveřejnění od 24.05.2007 do 09.06.2007.

Dražební vyhláška
AGH Blatná s.r.o. vydává Dražební vyhlášku
č.: 10 63 D.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2007 do 15.06.2007.

Záměr odprodeje
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemků:
Min.doba zveřejnění od 30.04.2007 do 15.05.2007.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná,,odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí
č.j.: 07/9281/06/KK .
Min.doba zveřejnění od 26.04.2007 do 12.05.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 26.4.2007.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2007 do 26.04.2007.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 235/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2007 do 04.05.2007.

Záměr pronájmu
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 18.04.2007 do 04.05.2007.

Závěrečný účet obce Kasejovice
Závěrečný účet obce Kasejovice za rok 2006.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2007 do 25.04.2007.

Zápis volební komise pro volbu výkonné rady
Volební komise pro volbu výkonné rady a dozorčí rady, včetně předsedů obou rad Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2007 do 20.04.2007.

Usnesení ze Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih
Usnesení ze Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství konaného dne 22.3.2007 ve Štěnovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2007 do 20.04.2007.

Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2007 do 30.09.2007.

Oznámení od Úřadu pro zastupování státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Oznámení o výběrovém řízení
čís. PHMS/RP/1592/2006.
Min.doba zveřejnění od 21.03.2007 do 06.04.2007.

Zveřejnění informace
Zveřejnění informace od Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2007 do 29.03.2007.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Oznámení
č.j.: 07/9281/06/KK.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2007 do 23.03.2007.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko IČO:68783922
č.j.: EK/1662/06
Min.doba zveřejnění od 06.02.2007 do 21.02.2007.

Záměr výpůjčky
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 06.02.2007 do 21.02.2007.

Opatření od hejtmana Plzeňského kraje
Hejtman Plzeňského kraje vydává Opatření k vyhlášení nouzového stavu.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2007 do 11.02.2007.

Rozhodnutí vlády ČR
Rozhodnutí vlády ČR o nouzovém stavu.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2007 do 10.02.2007.

Výroční zpráva o poskytování informací 2006
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2007 do 05.02.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: V73P/166500060004522.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2007 do 02.02.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 11.1.2007.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2007 do 12.01.2007.

Záměr pronájmu
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 23.11.2006 do 11.12.2006.

Návrh jízdních řádů ČD
Návrh jízdních řádů ČD s platností od prosince 2006.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2006 do 11.12.2006.

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 30.11.2006.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2006 do 01.12.2006.

Fórum občana v Nepomuku
O dění v Evropském parlamentu a EU se bude hovořit na akci „Fóru občana.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2006 do 10.11.2006.