ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 229/4 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2016 do 25.11.2016.

Veřejná dražební vyhláška č. j.: 085 EX 8653/15-157
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 08.11.2016 do 24.01.2017.

OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/16382/16
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
spis. zn.: ZN/3140/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 14.10.2016 do 30.10.2016.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č. j.: 088EX 2373/05-175
Soudní exekutor vydává Usnesení o zahájení elektronické dražby
Min.doba zveřejnění od 10.10.2016 do 24.11.2016.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1759 v k. ú. Kasejovice - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr pronájmu objektu kavárny pod radnicí v Kasejovicích - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kladrubce - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Polánka - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Přebudov - 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 23.10.2016.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk zn.: DOP/19927/2016-Smo
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 04.10.2016 do 20.10.2016.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - 2016
MěÚ Kasejovice zveřejňuje oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Min.doba zveřejnění od 30.09.2016 do 31.10.2016.

Oznámení o době a místě konání voleb - volby 2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a zároveň do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 22.09.2016 do 16.10.2016.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2016
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2016 o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 28.09.2016.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2016
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 29.09.2016.

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2016
Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 28.09.2016.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 920/11 v k.ú. Chloumek
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Záměr prodeje bývalého skladu požární techniky v Podhůří
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 114/2 v k.ú.Kasejovice
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Záměr výpůjčky pozemku p.č. 645/3 v k.ú.Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2016 do 23.09.2016.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 8. 9. 2016
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2016 od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Polánce
Min.doba zveřejnění od 01.09.2016 do 08.09.2016.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby 7. a 8. 10. 2016
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a zároveň pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 09.10.2016.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č. j.: 203 Ex 29464/11-182
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci
Min.doba zveřejnění od 23.08.2016 do 13.10.2016.

INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 7. a 8. října 2016
INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE a zároveň pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 22.08.2016 do 08.10.2016.

Výzva: "Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice"
Město Kasejovice vyhlašuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavby: Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2016 do 29.08.2016.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 645/1 v k.ú. Polánka
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.08.2016 do 28.08.2016.

Veřejně prospěšné práce 1.5.2015 - 31.12.2015
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 11.08.2016 do 11.09.2016.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 7. a 8.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 09.08.2016 do 08.10.2016.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 738/5 v k.ú. Kladrubce
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 29.07.2016 do 14.08.2016.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu č. j.: OO-9/2016-406
KÚ pro Plzeňský kraj vydává Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Min.doba zveřejnění od 18.07.2016 do 18.08.2016.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice p. č. 93 / 1
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Chloumek p. č. 1471 / 2
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Chloumek
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Chloumek p. č. 920 / 11
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Chloumek
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Veřejnoprávní smlouva IN2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ZO ČSCH Kasejovice IN2/2016
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Veřejnoprávní smlouva IN2/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kotouň IN2/2017
Min.doba zveřejnění od 30.06.2016 do 16.07.2016.

Veřejnoprávní smlouva č. P2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P2/2016
Min.doba zveřejnění od 22.06.2016 do 08.07.2016.

Veřejná dražební vyhláška - č. j.: 085 EX 8653/15-102
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 08.06.2016 do 09.08.2016.

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kasejovice - červen 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.06.2016 do 22.06.2016.

Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kladrubce - červen 2016
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 06.06.2016 do 22.06.2016.

Opatření obecné povahy od MŽP č. j.: 33589 / ENV / 16
MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 20.06.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/381/2016
Městský úřad Kasejovice oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 20.06.2016.