ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za r. 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.03.2019 do 13.04.2019.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 21.03.2019 do 26.05.2019.

Program podpory neziskových organizací 2019
Program podpory neziskových organizací na rok 2019 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 12.03.2019 do 20.12.2019.

Zahájení zjišťovacího řízení záměru: I/20 Kasejovice, obchvat - 2019
Město Kasejovice oznamuje veřejnosti Zahájení zjišťovacího řízení záměru: I/20 Kasejovice, obchvat - 2019
Min.doba zveřejnění od 07.03.2019 do 04.04.2019.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka ze dne 7.3.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2019 do 23.03.2019.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 7.3.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2019 do 23.03.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MEKAsp MK/22/2019
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 06.03.2019 do 22.03.2019.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 14.3.2019
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2019 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 06.03.2019 do 14.03.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11a-5
Soudní exekutor vydává usnesení o nařízení dražebního jednání
Min.doba zveřejnění od 27.02.2019 do 10.04.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11-149
Soudní exekutor vydává usnesení o nařízení dražebního jednání
Min.doba zveřejnění od 26.02.2019 do 10.04.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice sp. zn.: MEKAsp MK/22/2019 ze dne 12.2.2019
MěÚ Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 12.02.2019 do 28.02.2019.

Záměr pronájmu pozemku ze dne 11.2.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2019 do 27.02.2019.

Záměr prodeje pozemku ze dne 11.2.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2019 do 27.02.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 32373/12-291
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 05.02.2019 do 11.04.2019.

Oznámení o zjednoduššeném zveřejňování na kamenné ÚD ze dne 4.2.2019
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství sděluje, že návrhy dokumentů a schválené dokumenty rozpočtového hospodaření roku 2018 a 2019 jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách
Min.doba zveřejnění od 04.02.2019 do 20.02.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice sp. zn.: MEKAsp MK/22/2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 30.01.2019 do 15.02.2019.

Výroční zpráva o poskytování informací 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 25.01.2019 do 10.02.2019.

Opatření obecné povahy od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/149/2019 - HoL
MěÚ v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává OOP - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje zn.: MÚ/VŽP/221/19
Min.doba zveřejnění od 14.01.2019 do 30.01.2019.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zn.: PK-RR/112/19
KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 09.01.2019 do 25.01.2019.

Záměr prodeje domu a pozemků v Kladrubcích ze dne 8.1.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Záměr pronájmu pozemku s následnou koupí ze dne 8.1.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Zpráva o uplatňování ÚP Kasejovice za období 2014 - 20118
Zpráva o uplatňování ÚP Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2019 do 24.01.2019.

Dražební vyhláška č.j.: 117 EX 2943/11-140
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 31.01.2019.

Bezúplatný převod pozemku ZN/243/IM18
Plzeňský kraj zveřejňuje záměr darovat pozemek
Min.doba zveřejnění od 12.12.2018 do 12.01.2019.

Ukončení zjišťovacího řízení I/20 Kasejovice - obchvat, č.j.: PK-ŽP/23027/18
Ukončení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů spis. zn.: ZN/1509/ŽP/18
Min.doba zveřejnění od 11.12.2018 do 27.12.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 18.12.2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 10.12.2018 do 18.12.2018.

Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky v k.ú. Kasejovice a k.ú. Přebudov č.j.: SPU 547192/2018/Rou
Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky dle ust. § 11a odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2018 do 04.01.2019.

Dodatek č.2 ke smlouvě mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice
Dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Min.doba zveřejnění od 03.12.2018 do 19.12.2018.

Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2019
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2019 včetně informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke schvalovanému rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke schvalovanému rozpočtu na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Informační povinnost správce - 28.11.2018
Informační povinnost správce osobních údajů
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Záměr pronájmu pozemku ze dne 28.11.2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Záměr prodeje pozemku ze dne 28.11.2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Výzva vlastníkům lesa č. j.: PK-ŽP/22068/18
KÚ Plzeňského, odbor životního prostředí kraje vydává Výzvu vlastníkům lesa včetně Přílohy č. 2
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 30.04.2019.

Dodatek č.1 ke smlouvě mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice
Dodatek č.1 ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 28. 11. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018 od 17:00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 20.11.2018 do 28.11.2018.

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Kasejovice a Přebudov
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2018 do 05.12.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č. j.: PK-DSH/12041/18
KÚ Plzeňského kraje vydává OOP - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci sp. zn.: ZN/2675/DSH/18
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 09.11.2018.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 5. 11. 2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice, které se bude konat 5. 11. 2018 od 18:00 hodin v KSC Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 05.11.2018.

Vytyčování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. - Kasejovice
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 24.10.2018 do 01.12.2018.