ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Usnesení - dražební vyhláška zn.: č.j.: 067 EX 2445/12-83
Soudní exekutor vydává Usnesení - dražební vyhlášku
č.o.: 6557091904/01/61271.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2014 do 22.05.2014.

Usnesení - dražební vyhláška zn.: 030 EX 3104/09-128
Soudní exekutor vydává Usnesení o provedení další, elektronické dražby (dražební vyhláška).
Min.doba zveřejnění od 26.03.2014 do 11.06.2014.

Volby 2014 do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 25.05.2014.

Veřejná vyhláška - zn.: RR/1407/14
KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2014 do 02.04.2014.

Rozhodnutí od Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 035422/2014
SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj vydává Rozhodnutí
zn.: 2RP3511/2014 - 504201.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2014 do 25.03.2014.

Protokol o provedené dražbě elektronické č.j.: 226DD2014
Protokol o provedené dražbě elektronické č.j.: 226DD2014
vyhotoveno dle zákona č. 26/2000Sb.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2014 do 21.03.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice - březen 2014
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 12. března 2014 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 12.03.2014.

Konkurz na ředitele ZŠ Kasejovice - březen 2014
Město Kasejovice vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2014 do 29.03.2014.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/367/2014-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Oznámení veřejnou vyhláškou - "Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci"
č.j.: DOP/367/2014-Čas.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2014 do 12.03.2014.

Vyúčtování za vodu 2013
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování vody pro město Kasejovice v roce 2013
MK/117/2014.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2014 do 08.03.2014.

Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě č.j.: 121 CD 2/14-3
soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o dobrovolné dražbě č.j.: 121 CD 2/14-3.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2014 do 02.04.2014.

Usnesení - Dražební vyhláška zn.: 94 EX 4143/10
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku
zn.: 94 EX 4143/10.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2014 do 14.03.2014.

Veřejná vyhláška - Oznámení č.j.: VŽP/207/2014 - Vět
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení
zn.: MÚ/VŽP/111/12.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2014 do 06.03.2014.

Dražební vyhláška č.j.: 226DDE2014
Dražební vyhláška o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26 / 2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2014 do 28.02.2014.

Zápis zástupců DSO pro Plzeň-jih 2013
Zápis z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 2.5.2013 v aule Základní školy ve Štěnovicích.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2014 do 08.02.2014.

Oznámení veřejnou vyhláškou č.j.: DOP/367/2014-Čas
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Min.doba zveřejnění od 22.01.2014 do 07.02.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2014 do 02.02.2014.

Záměr pronájmu pozemků
Město Kasejovice oznamuje záměr pronajmout zemědělské pozemky ve vlastnictví města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2014 do 24.01.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Rozhodnutí - veřejná vyhláška
č.j.: DOP/3113/2013-Čas.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2014 do 24.01.2014.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o umístění stavby
č.j.: MK/1018/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2013 do 15.01.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. 2013 od 17,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2013 do 12.12.2013.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení správního řízení
č.j.: DOP/3113/2013 - Čas.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2013 do 21.12.2013.

Návrh rozpočtu na r. 2014
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 12.12.2013.

Záměr prodeje
Město Kasejovice v souladu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 12.12.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 121 CD 16/13-23
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 07.01.2014.

Usnesení od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Usnesení
č.j.: VŽP/3118/2013-Va
zn.: MÚ/VŽP/1814/12.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 11.12.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2013 do 26.11.2013.

Vypsání zakázky
Město Kasejovice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2013 do 25.11.2013.

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2013 do 18.12.2013.

Usnesení
Usnesení soudního exekutora č.j.:088EX 2373/05-112.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 04.12.2013.

Dražební vyhláška
Soudní exekutor vydává opravu Usnesení o dobrovolné dražbě č.j. 121 CD 16/13-7 ze dne 30.9.2013
č.j.: 121 CD 16/13-9.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2013 do 13.11.2013.

Oznámení
Oznámení o pokračování v řízení a výzva k doplnění podkladů žádosti č.j.:VŽP/2966/2013-Va.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2013 do 07.11.2013.

Oznámení
Oznámení Státní pozemkový úřad č.j.:SPU 442738/2013
Min.doba zveřejnění od 22.10.2013 do 07.11.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j.:SPU422524/2013
Min.doba zveřejnění od 21.10.2013 do 06.11.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 088EX 2373/05-103
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 04.12.2013.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu "snížení prašnosti ve městě Kasejovice".
Min.doba zveřejnění od 10.10.2013 do 29.10.2013.

Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. – 26. října 2013 v obci Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:94 EX 4143/10
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 08.11.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 402239/2013
Min.doba zveřejnění od 08.10.2013 do 24.10.2013.

Záměr
Město Kasejovice ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2013 do 22.10.2013.