ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr odprodeje
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemků:
Min.doba zveřejnění od 30.04.2007 do 15.05.2007.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná,,odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí
č.j.: 07/9281/06/KK .
Min.doba zveřejnění od 26.04.2007 do 12.05.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 26.4.2007.
Min.doba zveřejnění od 19.04.2007 do 26.04.2007.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 235/2007/Výst.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2007 do 04.05.2007.

Záměr pronájmu
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 18.04.2007 do 04.05.2007.

Závěrečný účet obce Kasejovice
Závěrečný účet obce Kasejovice za rok 2006.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2007 do 25.04.2007.

Zápis volební komise pro volbu výkonné rady
Volební komise pro volbu výkonné rady a dozorčí rady, včetně předsedů obou rad Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2007 do 20.04.2007.

Usnesení ze Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih
Usnesení ze Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství konaného dne 22.3.2007 ve Štěnovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2007 do 20.04.2007.

Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2007 do 30.09.2007.

Oznámení od Úřadu pro zastupování státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Oznámení o výběrovém řízení
čís. PHMS/RP/1592/2006.
Min.doba zveřejnění od 21.03.2007 do 06.04.2007.

Zveřejnění informace
Zveřejnění informace od Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2007 do 29.03.2007.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Oznámení
č.j.: 07/9281/06/KK.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2007 do 23.03.2007.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko IČO:68783922
č.j.: EK/1662/06
Min.doba zveřejnění od 06.02.2007 do 21.02.2007.

Záměr výpůjčky
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 06.02.2007 do 21.02.2007.

Opatření od hejtmana Plzeňského kraje
Hejtman Plzeňského kraje vydává Opatření k vyhlášení nouzového stavu.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2007 do 11.02.2007.

Rozhodnutí vlády ČR
Rozhodnutí vlády ČR o nouzovém stavu.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2007 do 10.02.2007.

Výroční zpráva o poskytování informací 2006
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2007 do 05.02.2007.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: V73P/166500060004522.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2007 do 02.02.2007.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 11.1.2007.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2007 do 12.01.2007.

Záměr pronájmu
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 23.11.2006 do 11.12.2006.

Návrh jízdních řádů ČD
Návrh jízdních řádů ČD s platností od prosince 2006.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2006 do 11.12.2006.

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 30.11.2006.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2006 do 01.12.2006.

Fórum občana v Nepomuku
O dění v Evropském parlamentu a EU se bude hovořit na akci „Fóru občana.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2006 do 10.11.2006.

Fórum občana v Nepomuku
Částečné odmítnutí navrhované Smlouvy o Ústavě pro Evropu vyvolalo období reflexe.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2006 do 10.11.2006.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kasejovice konaného 2.11.2006.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2006 do 02.11.2006.

Výsledky voleb do zastupitelstva
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kasejovice konaných ve dnech 20. a 21.10.2006.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2006 do 06.11.2006.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk
MěÚ Nepomuk vydává Rozhodnutí
č.j.: 9968-838/VŽP/06/T.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2006 do 03.11.2006.

Záměr odprodeje
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 11.10.2006 do 27.10.2006.

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 21.10.2006.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2006 do 20.10.2006.

Záměr pronájmu
Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr pronájmu části objektu Kasejovice 98 (bývalá prodejna nábytku).
Min.doba zveřejnění od 04.10.2006 do 19.10.2006.

Informace knihovny
Výpůjční doba:
Pondělí 9-12 14-17, Úterý 13-16
Telefon: 371 585 156.
Min.doba zveřejnění od 28.09.2006 do 14.10.2006.

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 10.10.2006.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2006 do 10.10.2006.

Oznámení o výstavbě infrastruktury
Oznámení o výstavbě infrastruktury pro rodinné domky v Kasejovicích.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2006 do 20.09.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice o registraci
OÚ Kasejovice vydává rozhodnutí o registraci volební strany
č.j. 599/2006.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2006 do 15.09.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice o registraci
OÚ Kasejovice vydává rozhodnutí o registraci volební strany
č.j.: 599/2006.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2006 do 15.09.2006.

Rozhodnutí od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí o odstranění stavby
č.j.: 513/2006/Výst.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2006 do 11.09.2006.

Informace registračního úřadu
Informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí.
Min.doba zveřejnění od 01.08.2006 do 15.08.2006.

Oznámení od OÚ Kasejovice
OÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení - záhájení řízení
č.j.: 513/2006/Výst.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2006 do 04.08.2006.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 129301/06/003940/7331.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2006 do 03.08.2006.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 44822/06/097960/5474.
Min.doba zveřejnění od 17.07.2006 do 02.08.2006.