ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice MK/776/2020/Výst./4
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Územní rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/776/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2021 do 02.04.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.3.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 16. března 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 08.03.2021 do 16.03.2021.

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021
Otázky a odpovědi, čestné prohlášení vzor, formulář na cesty mimo zaměstnání a potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce
Min.doba zveřejnění od 01.03.2021 do 21.03.2021.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 25.2.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 13.03.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1333/2021 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává oznámení - Zahájení společného řízení zn.: MÚ/DOP/606/21
Min.doba zveřejnění od 17.02.2021 do 20.03.2021.

Záměr pronájmu nebytových prostor domu čp. 184 v Kasejovicích ze dne 10.2.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 10.02.2021 do 26.02.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 02.02.2021 do 18.02.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice MK/776/2020/Výst./2
Město Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení zahájení územního řízení sp.zn.: MEKAsp MK/776/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 02.02.2021 do 18.02.2021.

Mimořádná opatření SVS č.j.: SVS/2021/013009-G
Nařízení Státní veterinární správy o přijetí mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky
Min.doba zveřejnění od 27.01.2021 do 12.02.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/135/2021 - KrM
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti spis.zn.: MÚ/VŽP/5531/20
Min.doba zveřejnění od 18.01.2021 do 03.02.2021.

Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 14.01.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/55/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5895/20
Min.doba zveřejnění od 11.01.2021 do 27.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5822/20
Min.doba zveřejnění od 11.01.2021 do 27.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14119/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5787/20
Min.doba zveřejnění od 31.12.2020 do 16.01.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14118/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5784/20
Min.doba zveřejnění od 31.12.2020 do 16.01.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/12148/20
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: ZN/2542/DSH/20
Min.doba zveřejnění od 31.12.2020 do 16.01.2021.

Rozpočtové opatření č. 09/2020
Rozpočtové opatření č. 09/2020 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 21.12.2020

Rozpočtové provizorium Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 11.12.2020 do 27.12.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.12.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 16. prosince 2020 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 08.12.2020 do 16.12.2020.

Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2020 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2020
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2020 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2020 dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.

Návrh rozpočtu na rok 2021 pro město Kasejovice
Návrh rozpočtu na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022-2024 ke schvalovanému rozpočtu na r. 2021
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 30.11.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 16.12.2020.

Řád veřejného pohřebiště města Kasejovice ze dne 30.9.2020
Řád veřejného pohřebiště města Kasejovice schválený usnesením č.j. RM177/2020 ze dne 30.9.2020
Min.doba zveřejnění od 30.10.2020 do 31.12.2022.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020
Pokyn Ministerstva vnitra k postupu při konání sňatečných obřadů
Min.doba zveřejnění od 29.10.2020 do 14.11.2020.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 29.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 29.10.2020 do 14.11.2020.

Rozpočtové opatření svazku obcí pro odpadové hospodářství 01/2020
Rozpočtové opatření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 01/2020
Min.doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 19.10.2020
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 04.11.2020.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2020 do 25.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1335/010 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1352 a p.č. 21 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1535 v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2. – 3.10.2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 05.10.2020 do 21.10.2020.

Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6 č.j.: KHSPL 25989/28/2020
Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6 platné od 5. října do 18. října 2020
Min.doba zveřejnění od 01.10.2020 do 18.10.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 1.10.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020 od 18:00 hodin v kulturním zarízení Chloumek
Min.doba zveřejnění od 23.09.2020 do 02.10.2020.

Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu č.j.: 108 EX 08775/05-181
Soudní exekutor vydává Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 22.09.2020 do 22.10.2020.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví do 15.11.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3.10.2020 v Kasejovicích
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 15.09.2020 do 04.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku s jeho následným prodejem v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 14.9.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 14.09.2020 do 30.09.2020.