ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Rozpočtové opatření svazku obcí pro odpadové hospodářství 01/2020
Rozpočtové opatření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 01/2020
Min.doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 19.10.2020
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 04.11.2020.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2020 do 25.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1335/010 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1352 a p.č. 21 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1535 v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 8.10.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 08.10.2020 do 24.10.2020.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2. – 3.10.2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 05.10.2020 do 21.10.2020.

Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6 č.j.: KHSPL 25989/28/2020
Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6 platné od 5. října do 18. října 2020
Min.doba zveřejnění od 01.10.2020 do 18.10.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 1.10.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020 od 18:00 hodin v kulturním zarízení Chloumek
Min.doba zveřejnění od 23.09.2020 do 02.10.2020.

Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu č.j.: 108 EX 08775/05-181
Soudní exekutor vydává Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 22.09.2020 do 22.10.2020.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví do 15.11.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3.10.2020 v Kasejovicích
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 15.09.2020 do 04.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku s jeho následným prodejem v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 14.9.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 14.09.2020 do 30.09.2020.

Návrh rozpočtu a vyúčtování za r. 2019 Svazku obcí - akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
Návrh rozpočtu a vyúčtování za rok 2019 Svazku obcí - akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, se sídlem v Nepomuku, MÚ Nepomuk
Min.doba zveřejnění od 27.08.2020 do 12.09.2020.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 14.08.2020 do 04.10.2020.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Min.doba zveřejnění od 14.08.2020 do 04.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 12.8.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 12.08.2020 do 28.08.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10816/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci sp. zn.: MÚ/DOP/4360/20
Min.doba zveřejnění od 10.08.2020 do 26.08.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10678/2020-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/4314/20
Min.doba zveřejnění od 31.07.2020 do 16.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 04.10.2020.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - rozpočet na rok 2020 schválený
Rozpočet schválený 2020, SVR 2021-2023 schválený, Zpráva auditora včetně výkazů a ZÚ 2019
Min.doba zveřejnění od 27.07.2020 do 12.08.2020.

Záměr směny pozemků ze dne 10.7.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 10.07.2020 do 26.07.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.7.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2020 od 16:00 hodin v klubovně tělocvičny ZŠ v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 07.07.2020 do 17.07.2020.

Oznámení o stavbě nového odběrného místa - červen až září 2020
Oznámení o stavbě, která řeší zřízení nového odběrného místa
Min.doba zveřejnění od 02.07.2020 do 18.07.2020.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Rozhodnutí od KÚPK č.j.: PK-RR/2332/20
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydává Rozhodnutí spis. zn.: ZN/242/RR/20
Min.doba zveřejnění od 30.06.2020 do 16.07.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 76879/2020
Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici i. Třídy sp. zn.: ODSH 53266/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 19.06.2020 do 05.07.2020.

Kasejovice-obytná zóna Chloumecká
Smlouva o dílo: Kasejovice-obytná zóna Chloumecká
Min.doba zveřejnění od 16.06.2020 do 02.07.2020.

Dražební vyhláška č.j.: 137 Ex 22058/11-122
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Ev.č. opr.AVA 1182623843
Min.doba zveřejnění od 15.06.2020 do 13.08.2020.

Záměr pronájmu zubní ordinace ve zdravotním středisku v Kasejovicích č.p. 251
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 12.06.2020 do 28.06.2020.

Oznámení o konání opakované dražby elektronické dobrovolné č.: 0200186
Oznámení o konání opakované dražby elektronické dobrovolné č.: 0200186 dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění
Min.doba zveřejnění od 03.06.2020 do 09.07.2020.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 11.6.2020
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 od 18:00 hodin v kulturním zařízení v Polánce
Min.doba zveřejnění od 02.06.2020 do 11.06.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7161/2020 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/3772/20
Min.doba zveřejnění od 02.06.2020 do 18.06.2020.

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Usnesení vlády č.555
Mimořádné opatření
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020 SOPJ pro odp. hosp. a střednědobý výhled 2018 - 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a středně dobý rozpočtový výhled 2018-2022
Min.doba zveřejnění od 25.05.2020 do 25.06.2020.

Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích. Část 1. oprava podlahy a stropu v části osrdinace lékaře pro děti a dorost
Min.doba zveřejnění od 25.05.2020 do 10.06.2020.

Vyúčtování vodného/stočného za rok 2019
Vyúčtování vodného/stočného za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 21.05.2020 do 06.06.2020.