ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Upozornění od ČEZ Distribuce, a.s. k ořezu stromoví do 16. 11. 2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 16. 11. 2018
Min.doba zveřejnění od 10.09.2018 do 16.11.2018.

Záměr nakládání s majetkem v k. ú. Kasejovice ze dne 4. 9. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2018 do 20.09.2018.

Záměr nakládání s majetkem v k. ú. Řesanice ze dne 4. 9. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2018 do 20.09.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 08.10.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 6. 9. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 od 18,00 hodin v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 29.08.2018 do 06.09.2018.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 08.10.2018.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby ve dnech 5. a 6. 10 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10 2018
Min.doba zveřejnění od 20.08.2018 do 08.10.2018.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Pro kasejovicko č. j.: MK/599/2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Pro kasejovicko pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 08.10.2018.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Sdružení občanů města Kasejovice č. j.: MK/600/2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Sdružení občanů města Kasejovice pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 08.10.2018.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové a nezávislí č. j.: MK/598/2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové a nezávislí pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 08.10.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 15. 8. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 15.08.2018 do 31.08.2018.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.08.2018 do 08.10.2018.

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 477/11-440
Usnesení o nařízení dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2018 do 15.11.2018.

Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení č.j. MK/451/2017/Výst./1
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Veřejnou vyhlášku sp. zn.: MEKAsp MK/451/2018/Výst.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2018 do 11.08.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: PK-DSH/8036/18
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 25.07.2018 do 10.08.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: PK-DSH/7313/18
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 25.07.2018 do 10.08.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/2378/2018 - Vět
Oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 Územního plánu Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 28.07.2018.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. 10 2018
Počet podpisů na peticích kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 11.07.2018 do 08.10.2018.

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. 10 2018
Zveřejnění informací pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 11.07.2018 do 08.10.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 9. 7. 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 25.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.1
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.2
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.3
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Záměr nakládání s majetkem ze dne 4.7.2018 č.4
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2018 do 20.07.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MK/445/2018
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 08.06.2018 do 24.06.2018.

Závěrečný účet svazku za rok 2017
Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 04.06.2018 do 20.06.2018.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.6. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 od 18,00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 30.05.2018 do 06.06.2018.

Rozpočet DSO na rok 2018
Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018.

Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021
Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Sdělení o konkrétní osobě pověřence pro ochranu osobních údajů Města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2018 do 10.06.2018.

Záměr směny pozemků - květen 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 07.06.2018.

Záměr prodeje bytů - květen 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 07.06.2018.

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za r. 2017
Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2017 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 07.06.2018.

Záměr pronájmu nebytového prostoru - květen 2018
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2018 do 26.05.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č. j.: MEKAsp MK/211/2018
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 09.05.2018 do 25.05.2018.

Výběrové řízení s aukcí č. j.: UZSVM/P/6700/2018-HMSU
Úřad pro zastupvání státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení s aukcí na pozemkovou parcelu č. 496 v k. ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 07.05.2018 do 19.06.2018.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č. j.: 973399/18/2300-11460-401159
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 11.05.2018.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice spis. zn. MEKAsp MK/211/2018
Městský úřad Kasejovice vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 14.04.2018 do 30.04.2018.

OOP od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/1212/2018 - HoL
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává OOP Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje zn.: MÚ/VŽP/364/18
Min.doba zveřejnění od 11.04.2018 do 27.04.2018.