ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Výroční zpráva o poskytování informací 2010
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2011 do 05.02.2011.

Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociálni fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 12.01.2011 do 28.01.2011.

Oznámení
Oznámení zahájení územního řízení a stavebního řízení č.j. MK /35/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2011 do 26.01.2011.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 10.01.2011 do 25.01.2011.

Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 10.01.2011 do 25.01.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva a obcí Hradiště.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2011 do 23.01.2011.

Oznámení KVS
Zdravotní zkoušky hospodářských zvířat Č.j.:2011/8/KVSP
Min.doba zveřejnění od 06.01.2011 do 30.06.2011.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva a obcí Oselce.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2011 do 21.01.2011.

Nařízení
Nařízení Státní veterinární správy Č.j. 2010 /5440/ SVS.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2011 do 03.02.2011.

Záměr
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:
Min.doba zveřejnění od 03.01.2011 do 18.01.2011.

Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2011 do 18.01.2011.

Oznámení
Oznámení o 2. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2010 do 04.03.2011.

Oznámení
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
Min.doba zveřejnění od 28.12.2010 do 11.02.2011.

Oznámení
Oznámení o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách
Min.doba zveřejnění od 28.12.2010 do 11.02.2011.

Oznámení
Oznámení o předání zdravotní dokumentace
Min.doba zveřejnění od 16.12.2010 do 31.12.2010.

Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2010 do 31.12.2010.

Veřejná vyhláška
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SLOUČENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Min.doba zveřejnění od 15.12.2010 do 30.12.2010.

Rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2010 do 25.12.2010.

Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.12.2010 do 13.12.2010.

Oznámení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - " NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na poz. č. 1336/17 v k.ú. Kasejovice"
Min.doba zveřejnění od 02.12.2010 do 17.12.2010.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2011
Min.doba zveřejnění od 26.11.2010 do 11.12.2010.

Oznámení o uložení písemnosti
Celní úřad Plzeň vydává: Oznámení o uložení písemnosti
č.j.: DV/166500100002987/1.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2010 do 20.11.2010.

Dražební vyhláška
Dobrovolná dražba pozemků v k.ú. Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2010 do 26.11.2010.

Dražební vyhláška
Exekuční úřad Praha 2 vydává: Usnesení - Dražební vyhláška
č.j.: 132 EX 1333/10-79/Fe.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2010 do 26.11.2010.

Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává: Rozhodnutí
č.j.: 455/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2010 do 16.11.2010.

MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Informace
MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2010 do 16.11.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
Min.doba zveřejnění od 27.10.2010 do 06.01.2011.

Dražební vyhláška
Usnesení o dražební vyhlášce
č.j.: č.j. 087 Ex 535/07/D2-54
9 Nc 2732/2007
Min.doba zveřejnění od 25.10.2010 do 10.11.2010.

MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Oznámení
MěÚ Kasejovice zveřejňuje - Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému jednání
č.j.: 744/2010/Výst.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2010 do 06.11.2010.

Veřejná vyhláška
Město Kasejovice zveřejňuje Veřejnou vyhlášku
č.j.: MK/208/2010.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 03.11.2010.

Veřejná vyhláška
Město Kasejovice vydává veřejnou vyhlášku
č.j.: MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 03.11.2010.

Výsledky voleb do zastupitelstva
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2010 do 18.11.2010.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 24857/10/141970403021
Min.doba zveřejnění od 05.10.2010 do 20.10.2010.

Projednání
Město Kasejovice zveřejňuje Projednání návrhu úsemního opatření o stavební uzávěře veřejnou vyhláškou
č.j.: MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2010 do 01.10.2010.

Projednání
Město Kasejovice zveřejňuje Projednání návrhu úsemního opatření o stavební uzávěře veřejnou vyhláškou
MK/207/2010.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2010 do 01.10.2010.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Kasejovice.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR dne 15. a 16. října 2010.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Oznámení
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.

Oznámení
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2010 do 30.09.2010.