ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice – obytná zóna Chloumecká v katastrálním území Kasejovice 13.8.2021
prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kasejovice – obytná zóna Chloumecká v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 13.08.2021 do 29.08.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/13447/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci sp.zn.: MÚ/DOP/5219/21
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 25.08.2021.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 10.10.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 12.8.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 12. srpna 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích (na náměstí)
Min.doba zveřejnění od 04.08.2021 do 12.08.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích 12.8.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích proběhne 12.8.2021 od 7:30 do 17:00
Min.doba zveřejnění od 22.07.2021 do 13.08.2021.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-1/2019-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řesanice
Min.doba zveřejnění od 21.07.2021 do 21.08.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích 11.8.2021
Plánovaná odstávka proběhne 11.8.2021 od 7:30 do 17:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 21.07.2021 do 12.08.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/11814/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/02013 a silnici č. III/17721 v obci Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 15.07.2021 do 31.07.2021.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Chloumek u Kasejovic ze dne 9.7.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. parc.č. 1449 Chloumek u Kasejovic ze dne 9.7.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Oznámení SPU o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav sp.zn.: 2RP21035/2015-504201
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Kasejovic o navazující část katastrálního území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice č.j.: MK/248/2021/Výst./1
Město Kasejovice vydává Oznámení - zahájení územního řízení sp.zn.: MEKAsp MK/248/2021/Výst.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2021 do 02.07.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Podhůří 29.6.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Podhůří proběhne dne 29.6.2021 od 7:30 do 9:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 10.06.2021 do 30.06.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 29.6.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 29.6.2021 od 10:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 10.06.2021 do 30.06.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.6.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 16. června 2021 od 17:00 hodin v kulturním domě v Újezdě u Kasejovic
Min.doba zveřejnění od 08.06.2021 do 17.06.2021.

Záměr pronájmu pozemku ze dne 7.6.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 23.06.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích 28.6.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Řesanicích proběhne dne 28.6.2021 od 10:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 29.06.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7905/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: zn.: MÚ/DOP/3159/21
Min.doba zveřejnění od 04.06.2021 do 20.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 18.06.2021.

Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Usnesení Shromáždění zástupců, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně Přílohy účetní závěrky, Rozvahy, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkazu zisku a ztrát a Zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 24.05.2021 do 09.06.2021.

Obnova katastrálního operátu v Řesanicích - 2021
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu, Přehled nově mapovaného území v k.ú. Řesanice, Mapování - leták
Min.doba zveřejnění od 21.05.2021 do 22.06.2021.

Oznámení SPU o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Blatná spis.zn.: SP5937/2021-505206
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Blatná a navazujících částech k.ú. Skalničky a k.ú. Tchořovice zn.: SPU 175868/2021
Min.doba zveřejnění od 19.05.2021 do 04.06.2021.

Vyúčtování vodného a stočného pro město Kasejovice za rok 2020
Zveřejnění v souladu s ustanovením §36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů
Min.doba zveřejnění od 19.05.2021 do 04.06.2021.

Zrušení plánované odstávky elektřiny v Kasejovicích dne 24.5.2021
Plánovaná odstávka elektřiny je zrušená
Min.doba zveřejnění od 07.05.2021 do 24.05.2021.

Záměr pronájmu pozemku s následnou koupí ze dne 5.5.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.05.2021 do 21.05.2021.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2022-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2022-2024
Min.doba zveřejnění od 26.04.2021 do 12.05.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Újezdě u Kasejovic 14.5.2021
Plánovaná odstávka elektřiny
Min.doba zveřejnění od 23.04.2021 do 15.05.2021.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 729904/21/2300-11420-401159
Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159
Min.doba zveřejnění od 22.04.2021 do 08.05.2021.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 7.5.2021
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 7.5.2021 od 8:00 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 16.04.2021 do 08.05.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/3731/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/1604/21
Min.doba zveřejnění od 09.04.2021 do 25.04.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/3576/2021-BaMDOP/171/2021-BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: MÚ/DOP/1483/21
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 24.04.2021.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 10.04.2021.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2020
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2020 včetně sestav
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 10.04.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Kasejovice MK/776/2020/Výst./4
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby vydává Územní rozhodnutí sp. zn.: MEKAsp MK/776/2020/Výst.
Min.doba zveřejnění od 17.03.2021 do 02.04.2021.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 16.3.2021
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční v úterý 16. března 2021 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 08.03.2021 do 16.03.2021.

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021
Otázky a odpovědi, čestné prohlášení vzor, formulář na cesty mimo zaměstnání a potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce
Min.doba zveřejnění od 01.03.2021 do 21.03.2021.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 25.2.2021
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 13.03.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/1333/2021 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává oznámení - Zahájení společného řízení zn.: MÚ/DOP/606/21
Min.doba zveřejnění od 17.02.2021 do 20.03.2021.