ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 088EX 3387/08-67
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 20.07.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 303/10-75
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 305/10-75
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 156 EX 304/10-68
Min.doba zveřejnění od 25.06.2012 do 12.09.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2012 od 19.00 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích
Min.doba zveřejnění od 20.06.2012 do 28.06.2012.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 477/11-72
Min.doba zveřejnění od 19.06.2012 do 13.09.2012.

Oznámení od MÚ Kasejovice
MÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Oznámení
č.j.: MK/456/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2012 do 28.06.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Oznámení schváleného plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Řesanice
č.j.: 103922/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Oznámení schváleného plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic č.j.: 103975/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012.

Záměr odprodeje
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2012 do 24.06.2012.

Usnesení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Usnesení
č.j.: 97132/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2012 do 19.06.2012.

Usnesení od Pozemkového úřadu Plzeň-jih
MZE, Pozemkový úřad Plzeň-jih vydává Usnesení
č.j.: 97132/2012-MZE-130727.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2012 do 19.06.2012.

Nařízení Státní veterinární správy
Státní veterinární správa vydává Nařízení k mimořádným veterinárním opatřením
č.j.: SVS/2610/2012-KVSP.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2012 do 16.06.2012.

Veřejná vyhláška
MěÚ Nepomuk, Odbor dopravy zveřejňuje Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením
č.j.: DOP/708/2012-Čas.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2012 do 09.06.2012.

Záměr pronájmu
Město Kasejovice v souladu s §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2012 do 15.06.2012.

Usnesení o nařízení Dražebního roku o provedení elektronické dražby
Usnesení o nařízení Dražebního roku o provedení elektronické dražby č.j.:103 Ex 29464/11-48
Min.doba zveřejnění od 16.05.2012 do 19.07.2012.

Oznámení č.j.: 86094/2012-MZE-130727
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Řesanice na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném Obecním úřadě v Kasejovicích podle § 8 odstavce 1 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho úplném znění, ( zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech).
Min.doba zveřejnění od 16.05.2012 do 31.05.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve středu 16.5.2012 od 19.00 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 09.05.2012 do 16.05.2012.

Veřejná vyhláška
Oznámení FÚ Blovice o uložení písemností
č.j.: 25362/12/141971400152.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2012 do 20.05.2012.

Návrh výroku rozhodnutí
MÚ Kasejovice, odbor výstavby zveřejňuje Návrh výroku rozhodnutí
č.j.: MK/315/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2012 do 19.05.2012.

MÚ Kasejovice, odbor výstavby
MÚ Kasejovice, odbor výstavby zveřejňuje Návrh výroku rozhodnutí
č.j.: MK/265/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2012 do 28.04.2012.

Veřejná vyhláška
FÚ v Blovicích zpřístupňuje hromadný předpisný seznam
č.j.: 16899/12/141970401050.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2012 do 26.04.2012.

Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby o změně využití území a rozhodnutí o umístění stavby
č.j.: MK/131/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2012 do 19.04.2012.

Zpráva o hospodaření za rok 2011
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2011 - Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2012 do 29.03.2012.

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2011
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství a jeho návrh závěrečného účtu za rok 2011
Min.doba zveřejnění od 13.03.2012 do 29.03.2012.

Zveřejnění informace
Náklady pro výpočet vodného a stočného za rok 2011
Min.doba zveřejnění od 08.03.2012 do 24.03.2012.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 8.3.2012 od 18.00 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 01.03.2012 do 08.03.2012.

Oznámení o odročení dražby
Dražební rok movitých věcí nařízený na den 29.02.2012 oznámením o opětovné dražbě č.j. 144 EX 2868/11-40 ze dne 13.12.2011 se odročuje na neurčito.
č.j.: 144 EX 2868/11 - 50
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 15.03.2012.

Oznámení MÚ Kasejovice, odbor výstavby
Oznámení MÚ Kasejovice, odbor výstavby o zahájení řízení o změně využití území č.j.: MK/131/2012/Výst.
Min.doba zveřejnění od 16.02.2012 do 02.03.2012.

Finanční arbitr - mimosoudní orgán
Některé finanční spory lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra
Min.doba zveřejnění od 13.02.2012 do 08.06.2012.

Oznámení o částečné revizi v k.ú. Přebudov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k.ú. Přebudov obce Kasejovice
č.j.: OO-6/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Oznámení o částečné revizi v k.ú. Kladrubce
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k.ú. Kladrubce obce Kasejovice
OO-5/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Přebudov
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Přebudov obce Kasejovice
č.j.: OO-6/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Kladrubce
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Kladrubce obce Kasejovice
č.j.: OO-5/2012-433
Min.doba zveřejnění od 09.02.2012 do 11.03.2012.

Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby
Rozhodnutí MěÚ Kasejovice, odbor výstavby o umístění stavby a stavebním povolení
č.j.: MK/565/2011/Výst.
Min.doba zveřejnění od 08.02.2012 do 24.02.2012.

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí za rok 2011
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2011
Min.doba zveřejnění od 03.02.2012 do 19.02.2012.

Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství pro rok 2012
Min.doba zveřejnění od 03.02.2012 do 19.02.2012.

Veřejnoprávní smlouva Nezdřev
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupkové agendy uzavřené mezi městem Kasejovice a obcí Nezdřev
Min.doba zveřejnění od 26.01.2012 do 11.02.2012.

Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2012 do 13.02.2012.

Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.: 103 Ex 29464/11-38
Dražba nemovitostí nařízená usnesením č.j. 103 Ex 29464/11-34, které vydal dne 27.12.2011 soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se odročuje na neurčito.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2012 do 10.02.2012.